Ulcerózna kolitída

31.05.2023

Ulcerózna kolitída je chronické zápalové ochorenie čreva, ktoré sa v zahraničnej literatúre označuje ako inflammatory bowel disease (IBD), ktoré je špecifické obdobiami vzplanutia choroby a obdobiami kľudu. Typicky sa v hrubom čreve nachádzajú vredy, ktoré vznikajú po poškodení sliznice. Prejavy ochorenia sú ohraničené na oblasť hrubého čreva, čo je rozdiel medzi ulceróznou kolitídou a Crohnovou chorobou. Crohnova choroba sa môže objaviť v ktoromkoľvek úseku gastrointestinálneho traktu. 

Prejavy

Medzi hlavné príznaky ochorenia patrí:

 • hnačka, často s prímesou krvi alebo hlienu
 • rektálne krvácanie
 • bolesti brucha a kŕče
 • bolesť v oblasti konečníku
 • nemožnosť sa vyprázdniť napriek urgencii
 • urgencie na stolicu
 • strata hmotnosti
 • horúčka (až 38°C)
 • anémia
 • u detí porucha rastu

Mimočrevné prejavy

Napriek tomu, že je ulcerózna kolitída špecifická len pre hrubé črevo, až v takmer 50 % sa u pacientov objavujú aj mimo črevné prejavy, ako sú:

 • kožné ochorenia
 • prejavy v dutine ústnej, ako sú afty
 • kĺbne postihnutia 
 • očné postihnutie
 • pečeňové ochorenia 

Typy ulceróznej kolitídy 

Rozlišujeme viaceré typy ulceróznej kolitídy a od typu sa následne odvíjajú aj príznaky:

 • Ulcerózna proktitída - najčastejšie postihuje terminálny úsek hrubého čreva a konečník. Medzi najčastejšie prejavy patrí krvácanie z konečníka a časté nutkanie na stolicu (tenezmy).
 • Proktosigmoitída - prejavy ochorenia sú lokalizované na esovitú kľučku hrubého čreva, prítomné sú tenezmy, hnačka s prímesou krvi a bolesti brucha.
 • Kolitída ľavej strany hrubého čreva - prejavuje sa častou hnačkou, bolesti na ľavej strane brucha a úbytok na hmotnosti.
 • Pankolitída - prejavy sú v rozsahu celého hrubého čreva.
 • Fulminantná kolitída - je to potencionálne život ohrozujúca forma ulceróznej kolitídy, prejavuje sa silnými bolesťami brucha, výraznou hnačkou, ktorá môže viesť k rozvratu vnútorného prostredia a k výraznej dehydratácii. Rizikom je aj vznik toxického megacolonu, čoho výsledkom môže byť až život ohrozujúca sepsa. 

Príčina

Presná príčina vzniku nie je do dnes známa, predpokladá sa genetická predispozícia. Avšak veľa pacientov nemá pozitívnu rodinnú anamnézu.  Jedna možná príčina je porucha na úrovni imunitného systému, pri ktorej dochádza k „nedorozumeniu“ a v čase, keď chce imunitný systém bojovať proti baktériám a vírusom, omylom napadá aj sliznicu hrubého čreva. 

Rizikové faktory

Ulcerózna kolitída sa vyskytuje rovnako u mužov aj žien. Medzi rizikové faktory zaraďujeme:

 • vek - ulcerózna kolitída sa väčšinou začína pred 30 rokom života, ale nie je to pravidlo.
 • rasa - u ľudí s bielou rasou je vyššie riziko vzniku ulceróznej kolitídy. Dokonca ešte vyššie riziko je u Aškenázskych židov. 
 • pozitívna rodinná anamnéza 

Komplikácie

 • závažné krvácanie
 • závažná dehydratácia
 • toxické megakolon
 • perforácia hrubého čreva
 • zvýšené riziko tvorby krvných zrazenín v žilách a tepnách
 • zvýšené riziko rakoviny hrubého čreva
 • osteoporóza

Diagnostika   

Jediná možnosť adekvátnej diagnostiky je endoskopické vyšetrenie - kolonoskopia - v rámci ktorého sa aj odoberie vzorka na bioptické vyšetrenie. Ostatné testy nám pomáhajú pri odlíšení ochorenia od Crohnovej choroby. Z laboratórnych testov sa vyšetrujú hodnoty krvného obrazu, pri ktorom môžu byť hodnoty poukazujúce na anémiu. Vyšetrenie stolice je tiež rovnako dôležité, pomáha pri diferencovaní iných ochorení. Zo zobrazovacćih metód sa využíva RTG, CT, MR. 

Liečba

V rámci terapie sa využívajú farmakoterapeutické postupy a operačné. Z liekov sa využívajú lieky, ktoré potláčajú zápalovú reakciu, ako sú kortikosteroidy a 5 - aminosalicyláty. Okrem toho sú významné aj lieky, ktoré vedú k supresii imunitného systému, ako je azatioprin alebo cyklosporín. Najnovšou možnosťou je biologická liečba, ako sú monoklonálne protilátky Infliximab alebo Adalimumab. 

Mimo to sa zameriavame aj na sprievodné prejavy ochorenia, využívajú sa lieky proti bolesti, proti hnačke alebo spazmolytiká, ktoré uvoľňujú kŕčové stavy. Niekedy je nutná aj suplementácia železa. 

Operačná liečba sa využíva pri závažných stavoch, kedy dochádza k odstráneniu najviac postihnutého úseku čreva. Zároveň, vzhľadom na to, že ulcerózna kolitída predstavuje vyššie riziko pre vznik nádorového ochorenia čreva, nutné je absolvovať pravidelnú kolonoskopiu pre prípadný skorý záchyt ochorenia. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".