MUDr. Sokol Roman PhD., MPH

Privátna urologická ambulancia s.r.o. MUDr. Roman Sokol, MPH vykonáva svoju činnosť na základe licencie: č.T/2004/00702/zdrav.-2, ktorá bola vydaná dňa 29. marca 2004 VÚC v Trenčíne, Odbor zdravotnej starostlivosti a humánnej farmácie.

MUDr. Sokol Roman PhD., MPH

Privátna urologická ambulancia poskytuje svoje služby pre pacientov už od 1. 6. 2004. Vznikla odštátnením do tohto času poliklinickej urologickej ambulancie pri NsP Trenčín.

Vzdelanie: 

 • ukončené štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave od 1990 do 1996
 • ukončené štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, diplom o špecializácii v odbore Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health, MPH od 2015 do 2018

Atestácie:

 • atestácia I. stupňa z odboru urológia v 1999
 • atestácia II. stupňa z odboru urológia v 2005
 • atestácia v odbore onkológia v urológii v 2010

Certifikáty: 

 • odborný certifikát z odboru ultrasonografia v 2005
 • odborný certifikát z odboru urodynamika v 2005
 • odborný certifikát z odboru invazívna a intervenčná ultrasonografia v urológii v 2005
 • GCP certifikát

Pracovná pozícia: 

 • od 2004 – súčasnosť - urológ a vedúci lekár v Privátnej urologickej ambulancii s.r.o. a RS BROS s.r.o. v Trenčíne
 • od 2012 – súčasnosť - medicínsky riaditeľ v Slovak Research Center s.r.o. v Trenčíne

Prax: 

 • od 1999 - 2004 urológ v Nemocnici s poliklinikou v Trenčíne, urologická ambulancia
 • od 1996 -1999 lekár v Nemocnici s poliklinikou v Trenčíne, urologické oddelenie

Aktivita: 

 • od roku 2005 sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní II., III. a IV. fázy ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor

 • člen redakčnej rady Urologie pro praxi

 • člen Slovenskej urologickej spoločnosti, člen ČUS, AUA, EUA, ICS a ESSEM

 • člen výboru Slovenskej urologickej spoločnosti v minulých volebných obdobiach

 • konzultant Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v odbore urológia

 • člen Slovenskej lekárskej komory

 • publikované články v odborných a populárnych časopisoch, ako autorovi alebo spoluautorovi mu boli uverejnené články v časopisoch European urology alebo British journal of urology

 • pravidelné vystupovanie v rozhlase, TV

 • pravidelné zúčastňovanie sa (aktívne aj pasívne) kongresov SUS, ČUS, EUA, AUA aj ISU

Súvisiace videá