Oftalmologické ochorenia u seniorov

Sezóna 1 - Epizóda 5

31.05.2023

Existuje niekoľko oftalmologických ochorení, ktoré sú častejšie u seniorov. Niektoré z najčastejších oftalmologických ochorení, ktoré sa vyskytujú u starších ľudí,

  1. Katarakta: Katarakta je ochorenie, pri ktorom sa šošovka oka zahmlieva a stráca svoju priehľadnosť. Toto je bežná podmienka u starších ľudí a môže spôsobovať zhoršenie zraku a rozostrenie.

  2. Glaukóm: Glaukóm je ochorenie charakterizované zvýšeným vnútroočným tlakom, ktorý poškodzuje zrakový nerv a vedie k postupnému strate zraku. Je to vážne ochorenie, ktoré si vyžaduje pravidelné monitorovanie a liečbu.

  3. Makulárna degenerácia: Makulárna degenerácia je stav, pri ktorom dochádza k poškodeniu centrálnej časti sietnice (makuly), ktorá je zodpovedná za ostré videnie. U seniorov je častejšia tzv. suchá forma makulárnej degenerácie, ktorá postupuje pomalšie, ale môže viesť k postupnému strate centrálneho videnia.

  4. Diabetická retinopatia: Diabetická retinopatia je komplikácia diabetu, ktorá postihuje cievy v sietnici. U seniorov s dlhotrvajúcim diabetom sa zvyšuje riziko výskytu tejto ochorenia, ktorá môže viesť k postupnej strate zraku.

  5. Syndróm suchého oka: Syndróm suchého oka je stav, kedy oko nedostatočne produkuje slzy alebo slzy rýchlo odparia. To môže spôsobovať nepohodlie, pálenie, svrbenie a rozmazané videnie.

Okrem týchto ochorení sa u starších ľudí môžu vyskytnúť aj iné problémy, ako napríklad presbyopia (porucha videnia zblízka), blefaritída (zápal viečok), retinálna detachementa (oddelenie sietnice od zadnej časti oka) a ďalšie.

Starší ľudia by mali pravidelne navštevovať svojho oftalmológa na pravidelné vyšetrenia a monitorovanie očného zdravia. Rovnako je dôležité dodržiavať dobré hygienické návyky a v prípade akýchkoľvek zmien videnia sa obrátiť na lekára.

Hosťom Ordinácie s MUDr. Romanom bol MUDr. Marek Káčerik, PhD.