Spermiogram

Sezóna 1 - Epizóda 6

08.05.2023

Spermatologické vyšetrenie patrí medzi najzákladnejšie vyšetrenia, ktoré sa vykonávajú vrámci diagnostiky mužskej neplodnosti. Zameriavame sa na stanovenie presných koncentrácií spermií a ich pohyblivosť a morfológiu. Okrem toho sa vyšetrujú aj vlastnosti tekutiny, ktorá vytvára ejakulát, jej viskozitu, rýchlosť skvapalnenia a jej pH. Vzorka sa vyhodnocuje pomocou mikroskopického vyšetrenia.

Význam vyšetrenia

Spermiogram sa počas života muža mení a so zvyšujúcim sa vekom môže aj klesať šanca na potomstvo. Najčastejšie sa spermiogam vykonáva v tom prípade, ak sa partneri pokúšajú počať dieťa, minimálne po dobu jedného roka aktívneho snaženia sa. V takomto prípade sa veľmi odporúča podstúpiť vyšetrenie spermiogramu. 

Mimo toho sa spermiogram vykonáva aj v tom prípade, ak muž podstúpil vazektómiu a podľa výsledkov zo spermiogramu vyhodnocujeme účinnosť zákroku.  

Odber

Pred odberom ejakulátu je nutné dodržiavať sexuálnu abstinenciu, podľa odporučenia lekára aspoň po dobu 3 – 7 dní. Abstinencia zahŕňa akúkoľvek sexuálnu aktivitu.  Najideálnejšie je odoberať vzorku priamo v ambulancii, kde bude vyšetrenie vykonané, aby nedošlo počas presunu k poškodeniu materiálu, čo by mohlo viesť ku skresleným výsledkom. Vzorka sa odoberá do sterilnej nádoby, následne bude uchovaná pri pokojovej teplote. 

Odber sa vykonáva masturbáciou, v súkromnej miestnosti. V prípade, ak niekto nemôže vykonať masturbáciu z náboženských alebo iných dôvodov, môže požiadať aj o iný spôsob odberu. Možné je využiť špeciálny typ kondómu, ktorý sa použije počas pohlavného styku a v ňom sa následne uchová vzorka na vyšetrenie. 

Vlastnosti ejakulátu sú veľmi premenlivé, vzávislosti od vnútorných aj vonkajších vplyvov, preto je nutné vyšetrenie aspoň 2 – 3 krát zopakovať, s minimálne jedno týždenným rozostupom.        

Parametre vyšetrenia

Vrámci vyšetrenia sa zameriavame na určité parametre ejakulátu, ktoré môžu ovplyvniť prežívanie spermií a zároveň sa vyšetrujú aj samotné spermie. Vo vzorke sa hlavne zameriavame na: 

 • Hodnotu pH ejakulátu – normálna hodnota pH ejakulátu je 7,2 – 7,8. Akákoľvek odchýlka od normálnej hodnoty môže poškodiť spermie.
 • Množstvo ejakulátu – vyhodnocuje sa v mililitroch.
 • Koncentáciu – ide o množstvo spermií na jeden mililiter ejakulátu.
 • Morfológiu - vyhodnocujeme veľkosť a tvar spermií.
 • Pohyblivosť spermií – ide o schopnosť pohyblivosti spermií ku vajíčku.
 • Vitalitu – percento preživších spermií vo vzorke.
 • Doba skvapalnenia – čas, za ktorý sa zmení konzistencia ejakulátu na kvapalnejšiu formu.
 • Prítomnosť bielych krviniek – ak sú prítomné, môže ísť o znak prítomnej infekcie. 

Výsledky

 • Normospermie – v tom prípade, ak sú všetky parametre v norme

 • Oligospermie – znížené množstvo spermií pod 15 miliónov/mililiter. Môže ovplyvniť šancu na oplodnenie.

 • Oligospermia gravis – ak je množstvo spermií pod 5 miliónov/mililiter.

 • Azospermie – v tom prípade, ak sa v ejakuláte nenachádzajú žiadne spermie.

 • Astenospermie – v ejakuláte sa nenachádza dostatočné množsto pohyblivých a vitálnych spermií.

 • Teratospermie – morfológia spermií nie je ideálna, majú iný tvar a to spôsobuje sťažené prenikanie do vajíčka.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".