N50 - Vazektómia - priebeh operácie

Sezóna 1 - Epizóda 19

01.06.2023

Zákrok, ktorý sa niekedy označuje aj ako mužská sterilizácia, je chrurgický výkon, ktorý sa využíva ako permanentná metóda mužskej antikoncepcie. Ide o pomerne jednoduchý zákrok, pri ktorom sa odstraňuje časť semenovodu, ktorá je zodpovedná za transport spermií. Metóda sa využíva od 50. Rokoch minulého storočia a je veľmi účinná a bezpečná. 

Existuje aj zákrok, pri ktorom sa vykonáva dočasná vazektómia, pri ktorom nedochádza k prerušeniu semenovodou ale len k ich znepriechodneniu pomocou klipov. Je to vhodné ako krátkodobá antikoncepcia pre muža.

Indikácie

Ide o veľmi šetrnú metódu, ktorá je vhodá pre páry, ktoré z určitých dôvodov nechcú mať deti, prípadne už potomstvo majú. Je oveľa šetrnejšia ako hormonálna antikoncepcia pre ženy, takže vazektómia sa môže využiť aj v tom prípade, ak žena takúto hormonálnu terapiu zle toleruje. Operácia sa vykonava u mužov, ktorí majú viac ako 18 rokov. 

Kontraindikácie

Zákrok sa nevykonáva u mužov mladších ako 18 rokov a u tých, ktorí ešte plánujú potomstvo. Rovnako medzi kontraindikácie zaraďujeme rôzne pridružené ochorenia, ako napríklad poucha zražania krvi alebo prítomnosť malígneho ochorenia. 

Príprava na zákrok

Pred zákrokom je nutná dôkladná konzultácia s lekárom, ktorý bude operáciu vykonávať. Nutné je zistiť prítomnosť ochorení, históriu operácií a úrazov a v neposlednom rade je nutné vedieť aké lieky pacient užíva. Pred zákrokom dochádza aj ku kompletnému klinickému vyšetreniu, najmä genitálnej oblasti. Po dôkladnom zvážení rizík sa pacient následne môže rozhodnúť podstúpiť operáciu, ak mu to jeho zdravotný stav dovoluje. Výkon je možné podstúpiť až po 30 dňoch od podpísania informovaného súhlasu. Tento postup je daný zákonon, konkrétne zákonom číslo 576/2004 Z.z. Je to kvôli tomu, aby si pacient aj po prvotnom rozhodnutí mohol ešte dôkladne zákrok premyslieť. Neskôr je možné tento informovanýúhlas anulovať. 

Priebeh

Zákrok je možne vykonať v celkovej alebo lokálnej anestézii. Ak sa vykonáva celkovou anestéziou, nutná je hospitalizácia pacienta a kompletné internistické a anesteziologické predoperačné vyšetrenie. V prípade, že sa zákrok vykoná v lokalnej anestézii, hospitalizácia nie je nutná a ide o ambulantný zákrok. Výkon trvá približne 15 – 20 minút a je vykonávaný urológom. 

Rana sa väčšinou zašíva dvoma vstrebateľnými stehmi, ktré následne nie je nutné na kontrole odstraňovať. 

Po zákroku

Po zákroku je veľmi dôležité podstúpiť následné kontrolné vyšetrenia a riadiť sa odporúčaniami lekára. Mesiac po zákroku sa vykonávajú dve kontrolné vyšetrenia spermiogramu, konkrétne na štvrtý a šiesty týždeň po výkone. Počas tejto doby je nutné mať chránený pohlavný styk, použitím kondómu. Na to, aby sa zo semenovodou odstránili všetky reziduá je nutné, aby prebehlo aspoň 10 ejakulácií. Nasledne sa urobia vyšetrenia spermiogramu, podľa ktorého sa kontroluje úspešnosť zákroku. Vazektómia žiadnym spôsobom neovplyvňuje samotnú tvobu spermií, ani nenarúša potenciu a schopnosť erekcie. Muž je po zákroku schopný bezproblémovej ejakulácie. Pohlavný styk je možný týždeň po zákroku a prvý ejakulát môže mať jemne ružové sfarbenie, ktoré neskôr zmizne.

Riziká

Riziká pri tomto zákroku sú veľmi malé a komplikácie sa takmer nevyskytujú. Vazektómia je bezbolestivá, skoré komplikácie sa môžu u niekoho prejaviť vo forme vytvorenia krvných hematómov v okolí rany. Miesto zákroku môže pobolievať, postupne sa bolesť ale bude zmierňovať a možné je aj užívať voľnopredajné analgetiká. Ako pri každej rane, aj tu je riziko vzniku infekcie, tomu sa ale predchádza používaním aseptikých materiálov a antibakteriálnych mastí. Len zriedkavo sa môže vyskytnúť obnovenie priechodnosti semenovodu, percentuálne len u 0,1 % pacientov.