Najčastejšie onkologické ochorenia v gynekológii

Sezóna 1 - Epizóda 2

10.05.2023

Medzi najčastejšie onkologické ochorenia v gynekológii patrí:

  1. Rakovina krčka maternice: Ide o typ rakoviny, ktorý sa vyskytuje v spodnej časti maternice. Nazýva sa tiež aj ako cervikálny karcinóm. Najčastejším pôvodcom je HPV vírus,ľudský papilomavírus, pri čom prenos býva prítomný pri pohlavnom styku. Pri včasnom zachytení ide o pomerne dobre liečiteľné ochorenie.

  2. Rakovina prsníka: Je to druh rakoviny, ktorý sa vyskytuje v mliečnych žliazkach prsníka. Tento typ rakoviny môže byť dedičný a ženy s rodinnou anamnézou rakoviny prsníka majú väčšie riziko vzniku tejto choroby.

  3. Rakovina vaječníkov: Tento typ rakoviny môže byť ťažké diagnostikovať, pretože často nevykazuje žiadne príznaky v raných štádiách. Symptómy sa môžu objaviť až neskôr, keď je ochorenie v pokročilom štádiu. Tvorií 15 % všetkých gynekologických nádorov. Sú na 5. mieste medzi malígnymi nádormi u žien. Frekvencia ochorenia má stúpajúcu tendenciu. Vyskytuje sa vo všetkých obdobiach ženy s prevahou medzi 40. až 70. rokom života. Vznikajú zo všetkých anatomických zložiek ovária a tým je patologicko-anatomický obraz veľmi pestrý.

  4. Endometriálna rakovina: Tento typ rakoviny sa vyskytuje v tkanive endometria, ktoré vystiepava maternicu. Medzi rizikové faktory patrí obezita a hormonálne zmeny, ktoré môžu spôsobiť nadmerné rast tkaniva endometria.

Z hľadiska prevencie je dôležité, aby ženy v pravidelných intervaloch podstupovali preventívne vyšetrenia, vrátane gynekologických vyšetrení a mamografie, aby sa zistili prípadné problémy včas a aby sa zlepšila prognóza a liečebný úspech.

Hosťom v relácii Ordinácia s MUDr. Romanom bol gynekológ MUDr. Peter Kaščák, PhD.