C62 Rakovina semenníkov

Sezóna 1 - Epizóda 4

04.05.2023

Sú to najčastejšie sa vyskytujúce nádorové ochorenia u mužov vo veku 18. až 35. Rokov. Napriek tomu sa ale vyskytujú zriedkavo. Prvým znakom ochorenia býva najčastejšie prítomná bolestivá hrčka v semenníkoch. Nádor môže vznikať ako primárny, kedy vzniká priamo v semenníku a ako sekundárny, kedy do semenníka metastazuje. 

K príznakom patria:

  • Bolestivá hrčka
  • Zväčšenie jedného semenníka
  • Gynekomatia (zväčšenie prsníkov u muža)
  • Bolesti chrbtice, kašeľ a opuchnuté dolné končatiny

Príčina vzniku nie je známa ale sú prítomné určité rizikové faktory, ktoré zvyšujú výskyt a vývoj nádorov semenníkov. U chlapcov, u ktorých je prítomný kryptochizmus je až 4 – 10x vyšsie riziko vzniku nádoru. Ďalej je vyšší výskyt u chlapcov, ktorí sa narodili matkám, ktoré počas tehotenstva užívali estrogény alebo u tých, čo sú častejšie vystavovaní RTG žiareniu. 

Hlavné typy nádorov semenníkov:

  • Non – seminoma - embryonálne bunkové karcinómy, teratómy, choriokarcinómy
  • Seminoma - seminómy sú hlavnou skupinou nádorov semenníkov
  • Non - germinálne nádory - nádory z mezodermu gonád (Sertoliho bunky a Leydigove bunky - zabezpečuju tvorbu spermií)

Pri diagnostike sa využíva vyšetrenie krvi, nutné je bioptické vyšetrenia tkaniva. USG vyšetrenie, CT panvy a brucha je rovnako pri diagnostike potrebné a zároveň tým sledujeme prípadné metastazovanie.       

Liečba a doba prežívania závisí od typu a štádia nádoru. Terapia začína chirurgickým odstránením semenníka, využíva sa aj radioterapia a chemoterapia. Liečba je šitá na mieru konkrétnemu pacientovi. 

Samovyšetrenie pohmatom sa doporučuje pri kúpaní, prípadne pred zrkadlom a je vhodné ho vykonávať pravidelne. Vykonávať ho treba kvôli včasnému zachytenie potencionalneho nádorového procesu. Ochorenie je dnes vyliečiteľné, ak je zachytené v skorom štádiu.