R32 Inkontinencia

Sezóna 1 - Epizóda 8

11.05.2023

Ďalšia epizóda »

Myslí sa ňou močová inkontinencia alebo pomočovanie. Je to stav neovládateľného úniku moču z tela. Touto chorobou močového ústrojenstva trpia viac ženy ako muži a môže byť dočasná aj trvalá. Veľakrát je inkontinencia spojená s inými ochoreniami, ktoré ju môžu vyvolávať, tento stav rapídne znižuje kvalitu života postihnutého človeka.

Najčastejšie sa spája s vyšším vekom, oslabených svalstvom po pôrode. Samovoľný únik moču môže trápiť aj mladších ľudí. Veľmi často sa objavuje stresová inkontinencia, ktorá znamená únik moču pri zakašľaní, smiechu alebo kýchnutí, prípadne pri fyzickej námahe.
Urgentná inkontinencia znamená formu, kedy nestihne človek prísť na toaletu a únik moču nastane náhle, pričom obvykle je tento typ inkontinencie spojený s nejakým zápalom v močových cestách. Návalová inkontinencia zas trápi častejšie mužov a to najmä v rámci ochorení prostaty. Môžu byť aj zmiešané alebo iné formy pomočovania a inkontinencie, niekedy dočasné a inokedy dlhodobejšie.

Diagnostiku vykonáva ju odborný lekár - urológ, prípadne urogynekológ v prípade žien. Vyšetrenie zahŕňa anamnézu a zisťovanie prejavov choroby, ale aj viaceré fyzikálne a zobrazovacie vyšetrenia. Vykonáva sa ultrazvukové vyšetrenie na vylúčenie nádorových alebo iných chorobných príčin inkontinencie, tiež meranie tlaku v močovom mechúry a prúdu moču a rozbor krvi a moču kvôli možným infekciám či močovým kameňom.

Aké sú formy liečby? Dá sa inkontinencia liečiť?