Ateroskleróza

Sezóna 1 - Epizóda 20

13.12.2023

Často sa môžeme stretnúť aj s názvom arterioskleróza, ktoré zvyknú označovať rovnaký stav, avšak medzi týmito dvoma pojmami sú určité rozdiely: 

ARTERIOSKLERÓZA - je stav, ktorý sa vyskytuje na tepnách, teda sú to cievy, ktoré privádzajú okysličenú krv do srdca. Tepny sa stávajú hrubé a tuhé, postupne sa zužuje ich lúmen, čo vedie k zníženému toku krvi v tepnách. Zdravé tepny sú flexibilné a elastické, avšak v priebehu času sa ich stena stáva menej elastická. hrubne a tuhne, označujeme to aj ako kôrnatenie tepien.

ATEROSKLERÓZA - je to špecifický typ arteriosklerózy. Typicky dochádza k nahromadeniu tukových látok, cholesterolu a iných substancií do steny tepien. Takýto „nános“ sa nazýva ako plak. Plak môže vytvárať prekážku, ktorá bráni toku krvi a zároveň sa z neho môže časť odlúčiť a zaseknúť sa v inej časti riečiska, čo predstavuje vysoké riziko. Ateroskleróza sa často považuje za srdcový problém, avšak môže postihnúť tepnu kdekoľvek v tele.

Prejavy ochorenia 

Mierne závažná ateroskleróza sa väčšinou neprejavuje žiadnymi príznakmi. Práve to je mnohokrát na nej také nebezpečné. Prejavy sa často objavia až v takom prípade, že dôjde k úplnému upchatiu lumenu cievy, prípadne ak dôjde k odlúčeniu plaku. Takéto vycestovanie časti plaku do riečiska môže viesť k akútnemu infarktu myokardu alebo k náhlej cievnej mozgovej príhode. Prejavy ochorenia závisia od závažnosti stavu a od jeho lokalizácie. 

Hosťom relácie Ordinácia s MUDr. Romanom bol angiológ MUDr. Miroslav Širila.