Cervikálny karcinóm (nádory krčku maternice)

18.05.2022

Rakovinu krčka maternice je možné zachytiť pri pravidelných gynekologických prehliadkach skríningovým vyšetrením, ktoré sa vykonáva raz ročne v ambulancii gynekológa. Pri včasnom zachytení patrí medzi najúspešnejšie liečiteľné rakoviny. Rakovina sa začína tvoriť v tkanivách krčka vznikom abnormálnych buniek infekciou HPV, ktorý bol zistený pri 99 % nádorov prebiehajúcich na krčku maternice. 

Zvyčajne ide o pomalý rast rakoviny, ktorá môže prebiehať bez príznakov a je zachytená pri skríningovom preventívnom vyšetrení. Vyskytuje sa najmä u sexuálne aktívnych žien do 45 rokov. Má rôzne stupne závažnosti a krčok môže postihovať niekoľko typov nádorov.

Typy rakoviny krčka maternice 

Skvamocelulárne nádory predstavujú 70 – 80 % rakoviny krčka. Tento typ začína v tenkých, plochých bunkách lemujúcich kŕčok maternice. 

Glandulárne nádory – Adenokarcinóm predstavuje 20 – 25 % rakoviny krčka. Ich vznik začína v bunkách krčka vytvárajúcich hlien a iné tekutiny. 

Ostatné epitelové nádory sú zriedkavejšie. 

Klasifikácia sa určuje podľa cervikálnej intraepiteliálnej neoplázie (CIN) a systém FIGO

 • CIN 1 – abnormálne bunky sa nachádzajú na tretine hrúbky vrstvy krčka. Tieto zmeny sa môžu časom vrátiť do normálneho stavu a vo väčšine prípadov nie je potrebná liečba. 
 • CIN 2 - abnormálne bunky sa nachádzajú v jednej až dvoch tretinách hrúbky vrstvy krčka. 
 • CIN 3 – abnormálne bunky pokrývajú celú hrúbku vrstvy krčka. 

Štádia FIGO

 1. Štádium - nádor sa nachádza len na krčku maternice 
 2. Štádium - nádor už zasahuje tkanivá aj mimo maternice, ale neprechádza do steny panvy, alebo do dolnej časti vagíny 
 3. Štádium - nádor zasahuje aj dolnú tretinu vagíny, panvovú stenu, alebo spôsobuje poškodenie a nefunkčnosť obličky 
 4. Štádium - nádor je rozšírený do panvy, zasahuje do močového mechúra, alebo konečníka. Rakovina je rozšírená do vzdialených orgánov mimo panvy, zasahuje lymfatický systém a metastázuje do pľúc, kostí, alebo do pečene 

Príznaky

 • Krvácanie mimo menštruačný cyklus
 • Bolesť v podbrušku
 • Vaginálny výtok
 • Krvácanie po pohlavnom styku
 • Bolesť pri pohlavnom styku
 • Páchnuci výtok z pošvy
 • Zväčšené lymfatické uzliny
 • Bolesť pri močení
 • Chudokrvnosť - anémia
 • Hnisavý výtok z pošvy
 • Biely výtok z pošvy
 • Bolesť močovej trubice
 • Poruchy menštruačného cyklu
 • Únava
 • Bolesť brucha
 • Malátnosť
 • Nevoľnosť
 • Nechutenstvo do jedla
 • Opuch končatín
 • Opuch
 • Bolesť chrbta
 • Strata telesnej hmotnosti
 • Vodu v bruchu - ascites

Príčiny

Vznik rakoviny samotná infekcia HPV, teda ľudský papilomavírus nedokáže spôsobiť. Na vznik rakoviny a na jej nádorové bujnenie i malígny priebeh vplývajú okrem HPV infekcie aj iné faktory, ktoré umožňujú rakovinové bujnenie. 

Prenos HPV infekcie je možný rôznymi cestami, ale najčastejšie pohlavným stykom vyskytuje sa najmä u sexuálne aktívnych ľudí. 

Väčšina typov HPV nespôsobuje žiadne problémy a vymiznú samé. Niektoré druhy spôsobujú genitálne bradavice a niektoré spôsobia zmeny na krčku maternice, čo vedie k rozvoju rakoviny krčka. 

Rizikovými faktormi, ktoré zvyšujú vznik rakoviny krčka maternice sú: 

 • Pretrvávajúce infekcie rizikovým HPV vírusov 
 • HIV a AIDS 
 • Fajčenie 
 • Antikoncepcia 
 • Rodinná anamnéza 
 • Predchádzajúca rakovina vagíny, vulvy, rakoviny panvy, močového ústrojenstva 
 • Promiskuita

Faktory znižujúce vznik rakoviny: 

 • Bezpečný sex 
 • Očkovanie proti HPV vírusu 
 • Pravidelný skríning na rozpoznanie abnormálnych zmien na krčku maternice 
 • Prevencia, očkovanie proti HPV
 • Nestriedať sexuálnych partnerov

Diagnostika

V súčasnosti sa využívajú prebioptické metódy. Pri pravidelnej prevencii u gynekológa sa zachytávajú preinvazívne štádia ochorenia. V rámci preventívnych gynekologických prehliadok má každá žena nárok na bezplatný skríning rakoviny krčka maternice raz za rok, kde sa vykonáva fyzikálne vyšetrenie a onkocytologický ster z krčka maternice.

Diagnostika prebieha vyšetrením krčka, vagíny a panvy na zistenie abnormalít. 

Pri výskyte abnormálnych buniek zistených pri skríningovom teste sa podstupuje kolposkopia. Kolposkopia umožňuje pomocou lupy podrobne prezrieť kŕčok. Počas vyšetrenia sa odoberá biopsia - vzorka tkaniva z krčka. Kužeľová biopsia.Počas celkovej anestézie sa odoberá kužeľový kus z tkaniva krčka a následne sa tkanivo pod mikroskopom skontroluje, či vzorka obsahuje rakovinové bunky. 

Staging rakoviny krčka vyžaduje aj iné vyšetrenia. 

Vyšetrenie vykonané v celkovej anestézii, kedy je žena mierne uspatá a nepociťuje žiadne bolesti sa podrobne vyšetruje kŕčok maternice, vagína a maternica, močový mechúr, konečník a zisťuje sa možné rozšírenie mimo krčka. Z abnormálnych buniek sa odoberá vzorka tkaniva, biopsia na kontrolu rakovinových buniek. 

RTG - Röntgen hrudníka na kontrolu pľúc a hrudnej dutiny na zistenie metaztáz z rozšírenia rakoviny do hrudnej oblasti. 

Intravenózny pyelogram. Po aplikácii kontrastnej látky do žily sa pomocou röntgenu vyšetruje močový systém. Tento test môže zachytiť abnormálne časti močových ciest spôsobené šírením rakoviny. 

CT počítačová tomografia, ide o trojrozmerný RTG, ktorým je možné zistiť rozsah rakoviny a môže sa použiť namiesto RTG hrudníka a intravenózneho pyelogramu. 

MRI - magnetická rezonancia vytvára pomocou magnetického poľa a rádiových vĺn detailný obraz vo vnútri tela. Používa sa na zistenie veľkosti a šírenia nádoru s vysokou presnosťou. 

PET -  pozitrónová emisná tomografia. Pomocou rádioaktívnej látky podanej priamo do žily sa zobrazujú oblasti tela s aktívnejšími bunkami ako za normálu. Toto vyšetrenie má veľký význam pre zistenie šírenia rakoviny do lymfatických uzlín. 

Liečba

Liečba prekanceróz zachytených vo včasnom štádiu ma takmer 100 % úspešnosť a dá sa vykonať ambulantne. V rozvinutom štádiu býva liečba náročnejšia. Pre podanie najvhodnejšej liečby je nevyhnutné presne určenie štádia ochorenia. Pri abnormálnych zmenách na krčku, ktoré neskôr môžu viesť ku vzniku rakoviny sa vykonáva konizácia na odstránenie abnormálnych buniek na krčku maternice. 

Typy konizácie 

 • Laserová – odstránenie zmeneného tkaniva pomocou laseru 
 • LEEP metóda – excízia vysokofrekvenčnou elektrickou slučkou – pomocou malej horúcej slučky sa odstraňuje zmenené tkanivo. Vhodná najmä metóda konizácie pre ženy, ktoré ešte plánujú tehotenstvo 
 • Konizácia pomocou skalpela – sa vykonáva pri zasiahnutí tkaniva vyššie ku kanálu maternice 
 • Kryoterapia – sa vykonáva len vo výnimočných prípadoch, pretože vyžaduje dlhšie hojenie. Vykonáva sa zamrazením zmeneného tkaniva a jeho následným odstránením  

Liečba závisí od veľkosti, umiestnenia a štádia nádoru. Základom liečby je chirurgické odstránenie rakoviny vo včasnom štádiu. 

Pokročilé štádium ochorenia sa lieči chemorádioterapiou, chemoterapiou, rádioterapiou alebo cielenou terapiou. 

Vo vyššom štádiu sa ženy podrobia operácii na odstránenie rakoviny. Vykonáva sa hysterektómia (odstránenie maternice) a súčasne sa môžu vybrať aj niektoré panvové lymfatické uzliny. 

Pri podozrení z opakovaného návratu rakoviny po operácii sa podáva adjuvantná chemorádioterapia

Na zachovanie plodnosti ženy sa vykonáva trachelektómia (odstránenie krčka maternice).  

Lokálne pokročilá rakovina krčka maternice sa obyčajne lieči chemorádioterapiou na báze cisplatiny. 

Na zmenšenie nádoru sa podáva neoadjuvantná chemoterapia na zmenšenie nádoru a následnej operácie. 

Karcinóm s metastázami 

Sa zvyčajne lieči chemoterapiou v kombinácii s cielenou liečbou. 

Paliatívna rádioterapia sa podáva na liečbu príznakov vzniknutých z metastáz. 

Ak sa nádor vráti na jednom mieste v panve, podáva sa rádioterapia, alebo sa vykoná exenterácia panvy (chirurgicky sa odstráni kŕčok, vagína, maternica, vaječníky a vajíčkovody). 

Rekurentné nádory nachádzajúce sa vo vzdialených orgánoch sa liečia chemoterapiou s, alebo bez cielenej liečby. 

Po liečbe sa vykonávajú pravidelné kontroly každých 3 – 6 mesiacov prvé dva roky, ďalšie tri roky každých 6 – 12 mesiacov a po 5 rokoch jeden krát ročne. 

Pri každej návšteve gynekológa absolvujete gynekologickú prehliadku, lekár vám odporučí tiež CT vyšetrenie, alebo PET/CT pozitrónovú emisnú tomografiu.
Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".