Odborné informácie zachraňujú životy onkologickým pacientom

Sezóna 2 - Epizóda 2

16.02.2024

Ďalšia epizóda »

Nádorové ochorenie zasiahne počas života v priemere každého štvrtého človeka. Podľa registra nerovností (European Cancer Inequalities Registry, Country Cancer Profile Slovakia 2023) je Slovensko v rámci Európskej únie na tretej priečke v celkovej úmrtnosti na onkologické ochorenia (za Maďarskom a Chorvátskom). Slovensko zaostáva za vyspelou Európou vo všetkých sledovaných parametroch – od investícií do prevencie, účasti na skríningoch, cez včasnú diagnostiku, dostupnosť špecialistov a inovatívnej liečby, vynaložených financií na pacienta, slabé povedomie o európskych guidelines (odporúčaní pre liečbu) až po boj so šírením dezinformácií o rakovine a jej liečbe. Správne, odborné a overené informácie sa snaží sprostredkúvať naša Televízia Doktor v spolupráci s odborníkmi aj pacientskymi organizáciami.

Chorobnosť a úmrtnosť na rakovinu

Nádorové ochorenie zasiahne počas života v priemere každého štvrtého človeka. 

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií pribudne na Slovensku ročne okolo 40 000 novodiagnostikovaných onkologických ochorení a v roku 2023 podľahlo u nás rakovine 13 498 ľudí.

Podľa registra nerovností (European Cancer Inequalities Registry, Country Cancer Profile Slovakia 2023) je Slovensko v rámci Európskej únie na tretej priečke v celkovej úmrtnosti na onkologické ochorenia (za Maďarskom a Chorvátskom). Kým v štátoch Európskej únie zomrie na nádorové ochorenie v priemere 231,4 pacientov na 100 000 obyvateľov, v Slovenskej republike je to až 296,6 pacientov (o 28,9 % viac).

Slovensko zaostáva za vyspelou Európou vo všetkých sledovaných parametroch – od investícií do prevencie, účasti na skríningoch, cez včasnú diagnostiku, dostupnosť špecialistov a inovatívnej liečby, vynaložených financií na pacienta, slabé povedomie o európskych guidelines  (odporúčaní pre liečbu) až po boj so šírením dezinformácií o rakovine a jej liečbe.

Vzdelávanie verejnosti zachraňuje životy

Až 4 z 10 prípadov rakoviny je preventabilných.Slovensko výrazne zaostáva v investícii do prevencie (investujeme len 1 % výdavkov na zdravotníctvo v porovnaní s priemerom EÚ 3,4 %). Tento nedostatok supluje obetavá práca občianskych združení v spojení s Národným onkologickým inštitútom a Ministerstvom zdravotníctva v oblasti prevencie.