Nádory krčku maternice a HPV vírusy

Sezóna 1 - Epizóda 13

Ďalšia epizóda »

Rakovinu krčka maternice je možné zachytiť pri pravidelných gynekologických prehliadkach skríningovým vyšetrením, ktoré sa vykonáva raz ročne v ambulancii gynekológa. Pri včasnom zachytení patrí medzi najúspešnejšie liečiteľné rakoviny. Rakovina sa začína tvoriť v tkanivách krčka vznikom abnormálnych buniek infekciou HPV, ktorý bol zistený pri 99 % nádorov prebiehajúcich na krčku maternice. 

Zvyčajne ide o pomalý rast rakoviny, ktorá môže prebiehať bez príznakov a je zachytená pri skríningovom preventívnom vyšetrení. Vyskytuje sa najmä u sexuálne aktívnych žien do 45 rokov. Má rôzne stupne závažnosti a krčok môže postihovať niekoľko typov nádorov.

Diagnostika prebieha vyšetrením krčka, vagíny a panvy na zistenie abnormalít. 

Pri výskyte abnormálnych buniek zistených pri skríningovom teste sa podstupuje kolposkopia. Kolposkopia umožňuje pomocou lupy podrobne prezrieť kŕčok. Počas vyšetrenia sa odoberá biopsia - vzorka tkaniva z krčka. Kužeľová biopsiaPočas celkovej anestézie sa odoberá kužeľový kus z tkaniva krčka a následne sa tkanivo pod mikroskopom skontroluje, či vzorka obsahuje rakovinové bunky. 

Staging rakoviny krčka vyžaduje aj iné vyšetrenia. 

Vyšetrenie vykonané v celkovej anestézii, kedy je žena mierne uspatá a nepociťuje žiadne bolesti sa podrobne vyšetruje kŕčok maternice, vagína a maternica, močový mechúr, konečník a zisťuje sa možné rozšírenie mimo krčka. Z abnormálnych buniek sa odoberá vzorka tkaniva, biopsia na kontrolu rakovinových buniek. 

Hosťom relácie Ordinácia s MUDr. Katarínou bola MUDr. Lucia Kocová, konzultantka z NOI pre skríning rakoviny krčka materinice.