Cesta pacienta a AI v onkológii

Sezóna 1 - Epizóda 8

12.12.2023

Umelá inteligencia (AI, Artificial intelligence) a jej aplikácia v onkológii dnes naliehavo klope na dvere, aby – doslova – zajtra priniesla okamžitý úžitok nielen zdravotníckemu systému ale predovšetkým pacientom. V onkológii sú kľúčové prevencia vzniku rakoviny, rýchla a precízna diagnostika aj personalizovaná – „na mieru šitá“ – liečba. Akú úlohu zohráva umelá inteligencia na ceste pacienta v súčasnej medicíne, približuje onkológ doc. MUDr. Štefan Korec, PhD. 

V relácii sa dozviete:

  • o význame umelej inteligencie, ktorá prinesie pravdepodobne takú zmenu do našich životov ako svojho času počítač. Ľudia, ktorí sa zaoberajú umelou inteligenciou hovoria, že pôjde o prínos porovnateľný so začiatkom používania ohňa či kolesa v dejinách spoločnosti. 
  • V medicínskej praxi umelá inteligencia asistuje a pomáha lekárovi, je obrovským prínosom. Umelá inteligencia vyhodnocuje dáta a navrhne záver, ktorý následne ľudský mozog zváži a vysloví verdikt. Lekár je teda stále zodpovedný konečný článok. V medicíne budú čím ďalej tým viac pribúdať výsledky, ktoré urobí AI. Pokiaľ si jeden lekár dokáže zapamätať 50, možno 100 publikácií k danému problému, AI je schopná vyhodnotiť 5 000 až 50 000 publikácií. AI teda prináša v násobkoch širší a zároveň hlbší pohľad na daný problém v porovnaní s tým, čo dokáže poňať ľudský mozog. Je to podobný rozdiel, ako keď poorieme s koňom a pluhom pol hektára poľa, no za pomoci traktora až 50 hektárov pôdy denne.
  • AI možno využiť aj u zdravého človeka na úrovni všeobecného lekára. AI dokáže na základe rodinnej aj osobnej anamnézy pacienta a jeho laboratórnych vyšetrení syntetizovať informácie s jasným vyslovením predpokladu rizík. Napríklad za pomoci AI na základe vstupných údajov sa dá predpovedať, že u konkrétneho človeka sa pravdepodobne vyvinie do dvoch až troch rokov karcinóm pankreasu. V praxi to znamená zavedenie prísnych a častých kontrolných vyšetrení pacienta s cieľom včasného záchytu choroby. 
  • Rádiodiagnostika je jedno z najúrodnejších polí pre uplatnenie AI v onkológii. Je zistené, že AI dokáže spočítať drobné detaily a odchýlky a vysloviť podozrenie tam, kde to ľudské oko nie je schopné. Sú štúdie, ktoré ukazujú, že z negatívnych nálezov, ktoré vyhodnotil lekár, dokáže umelá inteligencia vybrať 8 % až 15 % a označiť ich ako podozrivé a teda určené na podrobnejšie zhodnotenie. 
  • Umelá inteligencia je testovaná aj v histológii. Aj tu štúdie ukazujú, že AI urobí nález rovnako dobre ako skúsený patológ. Niektoré z nich ukázali, že kým skúsený patológ sa môže odchyľovať vo svojom náleze v cca 5 %, kvalitná AI urobí menej ako 1 % chýb. Navyše AI pracuje, samozrejme, rýchlejšie ako patológ. Chcem však ubezpečiť divákov aj lekárov, že AI nenahradí odborníka. Napríklad pri vyhodnocovaní cytológie krčka maternice z gynekologických sterov dokáže AI vylúčiť všetky negatívne nálezy, ktorých je 80 % až 90 % a zvyšných 10 % vyhodnotí lekár – to sa už dnes deje aj na Slovensku.
  • Onkológia dnes smeruje k diagnostike nádoru na úrovni génov. Pokiaľ sa analyzujú stovky génov, pričom každý gén sa skladá z tisícky párov nukleových kyselín, je to veľmi zložitá analýza. Umelá inteligencia vie vyhodnotiť genomickú analýzu, určiť genetické mutácie a vie na základe odbornej literatúry navrhnúť liečbu, prípadne odporučiť aktuálny prebiehajúci výskum.
  • AI prináša osoh aj vo výskume liekov. Moderné farmaceutické firmy dnes využívajú
  • AI, ktorá pracuje na analýzach nepretržite 24 hodín a vykoná toľko práce ako laboratórni pracovníci za niekoľko rokov.  
  • Umelú inteligenciu možno v onkológii uplatniť na ceste pacienta od prvých príznakov ochorenia, keď AI zachytí príznaky a upozorní lekára na podozrenie možnej prítomnosti malígneho ochorenia. V ďalšom kroku pomáha AI vyhodnotiť zobrazovacie vyšetrenia, histologický záver, spracovať genómovú analýzu. Následne dokáže AI spojiť nálezy zobrazovacích vyšetrení, patológa a genómovej analýzy a dospieť k odporučeniu o liečbe. 

Hosť: onkológ doc. MUDr. Štefan Korec, PhD. 

MUDr. Štefan Korec sa venuje klinickej onkológii takmer 50 rokov, pričom polovicu profesijného života strávil v USA. Po nežnej revolúcii založil Národný onkologický ústav a stal sa jeho riaditeľom. Založil a viedol aj onkologické centrum v Novom Mexiku v USA. V súčasnosti pôsobí ako prezident OnkoAliancie Slovensko a predseda portálu Onkoinfo. Zasadzuje sa o zlepšenie stavu onkológie na Slovensku – medzi iným jej modernizáciou prostredníctvom AI.

Relácia vznikla v spolupráci TV Doktor a portálu onkoifo.sk