AIDS

09.06.2022

Syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti je ochorenie imunitného systému, ktoré má vírusový pôvod, pričom najviac je ochorenie rozšírené v Afrike a v menej rozvinutých častiach sveta. Pre ochorenie je typické postupné oslabovanie imunitného systému z dôvodu vírusovej nákazy, funkčnosť imunity poklesne neskôr natoľko, že aj bežné a pre zdravého človeka prirodzené ochorenia môžu spôsobiť smrť.

Vírus spôsobujúci ochorenie je zvaný HIV napáda T-lymfocyty, ale aj makrofágy, pričom dochádza k zmene štruktúry napadnutých buniek, čím sa dostane vírusový kód do genetického materiálu bunky a tak sa stane jej neoddeliteľnou časťou. Človek s týmto ochorením je náchylnejší ale nielen na rôzne infekčné, ale tiež nádorové ochorenia. Ochorenie sa prenáša infikovaním týmto vírusom a v podstate je možná infekcia buď krvou, spermiami, čiže pri nechránenom pohlavnom styku, alebo z matky na dieťa, čiže vertikálnou cestou.

Príznaky

 • Malátnosť 
 • Bolesť hlavy 
 • Bolesť svalov 
 • Časté infekcie 
 • Nevoľnosť 
 • Demencia 
 • Hnačka 
 • Horúčka 
 • Nechutenstvo do jedla 
 • Nespavosť 
 • Podvýživa 
 • Poruchy pamäti 
 • Strata telesnej hmotnosti 
 • Suchý kašeľ 
 • Svalová slabosť 
 • Úbytok svalstva 
 • Únava 
 • Vyrážka 
 • Vysilenosť 
 • Zhoršenie zraku 
 • Zmeny správania 
 • Zväčšené lymfatické uzliny 
 • Zvracanie 

Príčiny

AIDS spôsobuje retrovírus HIV, ktorý spôsobuje zlyhavanie imunitného systému človeka, požiera a zabíja biele krvinky a tým spôsobom deštruuje imunitný systém u napadnutého hostiteľa. Vírus má dve formy, pričom forma HIV1 je rozšírená po celom svete a forma HIV2 sa nachádza len v západnej Afrike a má pomalší priebeh ochorenia. Vírus má vysokú reprodukčnú schopnosť, ale v prvotnom štádiu sa nemusí u človeka prejaviť aj veľa rokov.

Diagnostika

AIDS sa dá diagnostikovať pomocou krvných testov, v laboratórnych testov sa zisťuje prítomnosť protilátok proti vírusu HIV v krvi. V prípade pozitívneho testu ide o potvrdenie týchto protilátok, ktoré organizmus vyrába, aby zneškodnil HIV vírus. Tieto protilátky sa však obvykle začnú tvoriť až po uplynutí určitej doby, zvyčajne od 3 do 6 mesiacov, takže ak prebehne diagnostika skôr, krvný test tieto protilátky neodhalí a teda môže človeka pomýliť.

Priebeh

Priebeh ochorenia je charakteristický zmenami. Počas prvotného obdobia človek ani nemusí vedieť, že je infikovaný, keďže vírus sa navonok nijako neprejavuje. Až v druhej fáze nastáva imunitná reakcia organizmu a môžu sa vyskytnúť prvé príznaky spojené s touto reakciou. Vzápätí je znova obdobie bez výskytu vonkajších príznakov, ktoré môže trvať aj 10 rokov. Počas tohto obdobia však deštrukcia imunitného systému výrazne pokročí. V poslednej fáze je ochorenie naplno rozvinuté a hrozí smrť aj pri bežnej infekcii.

Liečba

Ochorenie je neliečiteľné, avšak  je možné výrazne zlepšiť kvalitu života ľudí s týmto imunitným defektom. Liečba je symptomatická a základom je antiretrovírusová terapia HAART, ktorá sa používa už skoro 20 rokov. Pokiaľ sa človek nelieči, hrozí mu úmrtie obvykle do 10 rokov,  pri správne aplikovanej terapii je možné tento čas až zdvojnásobiť.

V poslednej dobe sa skúšajú lieky mobilizujúce imunitný systém a ovplyvňujúce replikáciu vírusu, čiže blokujú tvorbu špecifickej DNA, ktorú HIV vírus v bunkách tvorí. V každom prípade je ochorenie úplne nevyliečiteľné a je možné len potláčať jeho príznaky alebo príznaky iných pridružených chorôb, ktoré človeka s týmto ochorením napadnú. Aj preto je dôležité nákaze predchádzať a to najmä chráneným pohlavným stykom a hygienickým opatreniami v rámci prenosu krvnou cestou.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".