Rakovina vaječníkov

30.03.2023

Tvoria 15 % všetkých gynekologických nádorov. Sú na 5. mieste medzi malígnymi nádormi u žien. Frekvencia ochorenia má stúpajúcu tendenciu. Vyskytuje sa vo všetkých obdobiach ženy s prevahou medzi 40. až 70. rokom života. Vznikajú zo všetkých anatomických zložiek ovária a tým je patologicko-anatomický obraz veľmi pestrý.

Príčiny vzniku

Presná príčina ochorenia nie je známa. Medzi najčastejšie rizikové faktory patrí:

  • Obezita
  • Diabetes mellitus
  • Pozitívna rodinná anamnéza
  • BRCA-1, BRCA-2 – mutácia týchto génov zvyšuje riziko až o 50%, pri rakovine prsníka až o 80%
  • Opakované miktrotraumy po prasknutých ovariálnych cystách
  • Vysoké hladiny estrogénu

Medzi faktory ktoré znižujú riziko patria:

  • Tehotenstvo
  • Dojčenie
  • Cyklus bez ovulácie
  • Užívanie hormonálnej antikoncepcie- pri užívaní treba zvážiť riziká a benefity

Delenie

Medzi najčastejší typ nádorov ovárií patria epitelové nádory. Je to invazívna forma s vysokým rizikom tvorby metastáz. Podtypy epitelových nádorov sú serózny a mucinózny cystadenóm, ktoré sú časté u žien po menopauze. Patria sem aj endometriálny karcinóm, nediferencovaný karcinóm a ďalšie. Dysgerminóm je nádor zo zárodočných buniek ovária a na rozdiel od predchádzajúcich typov postihuje ženy v 20.-30- rokoch života

Príznaky

Nádor ovária môže rásť veľmi rýchlo do okolia lebo nie je krytý pobrušnicou, z tohto dôvodu je v počiatočných štádiach často asymptomatický. Klinické ťažkosti sa často objavia až v pokročilom štádiu ochorenia. Pacientka ochorie zdanlivo z plného zdravia. Medzi prvé nešpecifické príznaky patrí zväčšujúci sa obvod brucha, pocit plnosti, nafukovanie, nechutenstvo a únava. Pri raste nádoru sa môžu vyskytnúť aj ťažkosti s močením a zápcha.

Diagnostika

Základom diagnostiky je USG. Od benígnych nádorov a cýst sa malígne tumory vyznačujú prítomnou vaskularizáciou nádoru, neohraničením a nepravidelným tvarom. Pri každom náleze väčšom ako 6 cmprítomnom dlhšie ako 6 týždňov treba zvýšiť pozornosť a odobrať vzorku na podrobnejšiu diagnostiku. 

Liečba

Základom liečby je chirurgické odstránenie nádoru a chemoterapia. V súčasnosti prebieha výskum cielenej terapie aby sa čo najviac minimalizovali nežiadúce účinky a rástla dĺžka prežívania pacientiek. 

Vzhľadom na charakter a agresivitu nádoru je veľmi dôležitá prevencia aby sa predišlo diagnostikovaniu ochorenia v neskorom štádiu a predchádzalo predčasným úmrtiam.