Klinická a radiačná onkológia - vyšetrenie

Sezóna 1 - Epizóda 1

01.05.2023

Nasledujúca epizóda »

Radioterapia – liečba ionizujúcim žiarením, je poskytovaná vrámci špecializovaného medicínskeho odboru radiačnej onkológie. Na pracovisku dochádza k úzkej spolupráci medzi radiačným onkológom a fyzikom, ktorý presne vypočíta potrebnú dávku, ktorá má byť aplikovaná. Každý pacient je vysoko individuálny, u každého bude iný režim liečby. Najčastejšie sa stretávame s režimom, kedy je pacient ožarovaný každý deň a raz za týždeň dochádza k odberu krvi a kontrole onkologických parametrov na posúdenie účinosti liečby. 

Definícia a prístrojové možnosti

Liečba ionizujúcim žiarením patrí k základným možnostiam protinádorovej terapie. Pokrok radioterapie spočíva hlavne v zavedení vysokoenergetických a korpuskulárnych zdrojov žiarenia, čím sa dosiahli aj lepšie terapeutické výsledky.

Elektromagnetické žiarenie (žiarenie X alebo gamma) je produkováné v rontgenke alebo v uýchlovači elektrónov (betatróny, lineárne urýchlovače). Pre porovnanie, RTG prístroje produkujú žiarenie okolo 100 – 300 KeV, lineárne urýchlovače až 4 – 20 MeV a zároveň dosahujú väčší pomer hlbokej dávky k dávke povchovej, čo značne obmedzuje poškodenie zdravého tkaniva. 

Pokračujúce technické vynálezy umožnili vývoj ďalších, dokonalejších prístrojov, medzi ktoré zaraďujeme stereotaktickú radioterapiu alebo Leksellov gama nôž (často využívana v neurochirurgii). Tieto metódy nám umožňujú ožarovať presne namierené ciele v mozgu. Ďalšia taká metóda je napr. Kybernetický nôž (Cyber – knife). Zdrojom žiarenia je lineárny urýchlovač. 

K úspechom radioterapie prispeli svojím podielom aj nové spôsoby plánovanej terapie, využívajúca výpočetnú techniku, zavedenie simulátorov a spresnenie dozimetrov. Významnou súčasťou je aj tzv. Frakcionované schémy, kedy sa celková dávka žiarenia podáva v jednotlivých samostatných dávkach. Rozlišujeme podľa toho dávky:

  • Hyperfrakcionované – malé dávky aplikované niekoľkokrát denne
  • Hypofrakcionované – vyššie dávky menej často podané

Citlivosť nádorového tkaniva k žiareniu je možné zvýšiť aj fyzikálnymi vplyvmi (napríklad súčasne využívame prehriate organizmu – hypertermiu) alebo farmakologicky (podávanie radiostabilizátorov).  

Kombinácia žiarenia a chemoterapie

Ide o vyhodnú kombináciu hlavne vrámci zvýšenej citlivosti nádorového tkaniva k následnemu ožarovaniu. Chemoterapia zároveň ovplyvňuje takzvané mikrometastázy a môže celkovo zmenšiť nádorovú masu. To má význam hlavne u nádorov s obmedzenou radiosenzitivitou, pri ktorých by nutná podaná dávka prekročila limity, ktoré sú tolerovateľné pre dravé tkanivá. 

Aplikácia radioterapie a chemoterapie v jeden čas sa využíva menej často pre vysoké riziko nežiadúcich účinkov, nutné je takúto liečbu aplikovať v špecializovaných zariadeniach. Sendvičová taktika , pri ktorej sa radioterapia podáva striedavo s chemoterapiou sa dnes už využíva len zriedka pre vysoké riziko nežiadúcich účinkov bez výrazného terapeutického efektu. 

Nežiadúce účinky 

Riziko radioterapie spočíva hlavne v poškodení tkaniva, ktoré nie je postihnuté nadorovými bunkami. Mnoho pacientov nemá žiadne nežiadúce účinky a reakcia na žiarenie je vysoko individuálna. 

Celkové nežiadúce účinky:

  • Únava a slabosť
  • Nechutenstvo, nevoľnosť
  • Psychická podráždenosť
  • Vyššia náchylnosť k infekčným ochoreniam
  • Nespavosť

Tieto nežiadúce účinky sú dočasné a väčšinou odznejú do niekoľkých týždňov po ukončení liečby. Okrem toho sa môžu vyskytnúť aj nežiadúce účinky miestne, ktoré vznikajú v ožarovanej oblasti. Intenzita a výskyt závisí od dávky žiarenia ale aj od samotného pacienta. Asi najčastejšie býva postihnutá koža, kedy môže vzniknúť radiačná dermatitída, teda zápal na koži v ožarovanej oblasti.  Pre pacienta to značí veľký dyskomfort a môže viesť aj k prerušeniu liečby, čo je veľmi rizikové a nebezpečné. Najúčinejšia terapia radiačnej dermatitídy je aplikácia lokálnych kortikosteroidov, nutné je ale prísne sledovanie stavu lekárom.

Veľmi častou otázkou pacientov pred radioterapiou býva, či u nich dôjde k vypadávaniu vlasov. Pri radioterapii nedochádza k vypadávaniu vlasov, jedine v tom prípade, ak je žiarenie namierené na oblasť hlavy. Zároveň je nutné povedať, že radioterapia je ÚPLNE BEZBOLESTNÁ. Pacient sa ani žiadnym spôsobom nestáva radiačným. 

Každú otázku sa odporúča dôkladne skonzultovaš s lekárom, aby nedošlo k prerušeniu liečby. 

Starostlivosť po terapii

Ožarovanú oblasť je nutné veľmi starostlivo a šetrne umývať, najmä vlažnou vodou. V oblastiach, kde je zvýšená tvorba potu je veľmi dôležité, aby nedošlo k vzniku zaparenín. Namiesto vane sa odporúča využívať sprchy a tráviť vo vode čo najmenej času. V ožarovanej oblasti sa nesmie používať mydlo ani žiadne iné sprchové gély. Vhodné je niekoľkokrát denne pudrovať ošetrovanú oblasť (obyčajný detský púder). Nikdy nepoužívajte žiadne iné prípravky na kožu bez konzultácie so svojim lekárom

Značky, ktoré boli na kožu nakreslené, treba udržiavať viditeľné. Tieto značky slúžia na vyznačenie ožarovaného pola a polohy ožarovania. 

Po terapii je nutné dôkladné premasťovanie ožarovanej oblasti vyživujúcim krémom alebo masťou (napríklad nechtíková indulóna, Calcium pantothenicum). Nutné je ožarovanú lokalitu nevystavoať UV žiareniu a používať krémy s ochrannými faktormi – aj v tom prípade, ak sa človek priamo nevystavuje slnku. 

Relácia vznikla v spolupráci s Nemocnica AGEL Komárno

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".