Starostlivosť o onkologického pacienta

Sezóna 1 - Epizóda 12

16.10.2023

Ďalšia epizóda »

Onkologická diagnóza je pre pacientov a ich rodiny emocionálne náročnou situáciou. Liečba rakoviny môže byť fyzicky i psychicky náročná, a preto je starostlivosť o onkologického pacienta nevyhnutnou súčasťou celkového procesu liečby.

Pre starostlivosť o onkologického pacienta sú dôležité nasledujúce aspekty:

  • Komunikácia a podpora

Jedným z kľúčových aspektov starostlivosti o onkologického pacienta je otvorená a empatická komunikácia. Pacienti potrebujú podporu od svojich lekárov, rodiny a priateľov. Je dôležité vytvoriť bezpečné prostredie, v ktorom môžu pacienti vyjadriť svoje obavy, pocity a otázky týkajúce sa liečby a prognózy ochorenia.

  • Informovanosť a edukácia

Je nevyhnutné, aby pacienti a ich rodiny mali prístup k spoľahlivým informáciám o nádorovom ochorení a možnostiach liečby. Lekári by mali byť ochotní poskytnúť podrobné vysvetlenie diagnózy, priebehu ochorenia, prognózy a plánu liečby. Zrozumiteľné informácie pomáhajú  pacientom a ich rodinám lepšie pochopiť svoju situáciu a správne sa rozhodovať  o svojej starostlivosti.

  • Fyzická starostlivosť

Fyzické aspekty starostlivosti o onkologického pacienta zahŕňajú zmiernenie vedľajších účinkov liečby, ako sú nevoľnosť, vracanie, únava, bolesť, úbytok hmotnosti a celkovej fyzickej výkonnosti. Lekári môžu predpísať lieky alebo zvoliť iné postupy na zmiernenie týchto ťažkostí. Dôležité je aj udržiavanie  dostatočnej hydratácie a vyváženej stravy s dostatočným obsahom živín.

  • Emocionálna a psychologická podpora

Onkologické ochorenie má významný vplyv na duševné zdravie pacienta. Depresia, úzkosť a stres sú prirodzené reakcie na onkologickú diagnózu. Psychologická podpora je v týchto prípadoch kľúčová. Onkologickí pacienti a ich rodiny by mali byť informovaní o dostupných psychoterapeutických službách a podporných skupinách.

  • Podpora rodiny a blízkych

Rakovina ovplyvňuje nielen samotného pacienta, ale aj jeho rodinu a blízkych. Je dôležité, aby bola rodina onkologického pacienta dostatočne informovaná o jeho zdravotnom stave, priebehu ochorenia, terapeutickom postupe a prognóze. Rodina by mala byť tiež schopná vyjadriť svoje vlastné potreby,  obavy a mala by jej byť ponúknutá psychologická podpora.

  • Denná starostlivosť a životný štýl

Starostlivosť o onkologického pacienta zahŕňa aj každodenné úlohy, ako je zabezpečenie osobnej hygieny, stravovania a podávania liekov. V závislosti od stupňa ochorenia môže byť potrebná pomoc iných ľudí, napríklad zdravotníckych pracovníkov alebo rodinných príslušníkov.

  • Plánovanie

Onkologické ochorenie prebieha rôzne dlhú dobu, preto je veľmi dôležité plánovať liečbu, následnú starostlivosť o pacienta a pravidelné kontrolné vyšetrenia. Pacienti by mali spolupracovať s lekárom na vytvorení plánu, ktorý im pomôže udržať svoje zdravie aj po ukončení aktívnej liečby.

Starostlivosť o onkologického pacienta je komplexným úsilím, ktoré vyžaduje spojenie fyzickej, emocionálnej a psychologickej podpory. Dôležité je pamätať na jedinečné potreby každého pacienta a prispôsobiť starostlivosť jeho konkrétnej situácii. Výskum a liečba rakoviny sa stále vyvíjajú, a preto je dôležité, aby mali pacienti prístup k najnovším informáciám a terapeutickým postupom.

Hosťom relácie Ordinácia s MUDr. Karatínou bola MUDr. Jana Haščičová, anesteziologička OAIM NOÚ.