V onkológii svitá. Cielená liečba a imunoterapia

Sezóna 1 - Epizóda 2

Ďalšia epizóda »

V predchádzajúcej relácii Rakovina a gény sme sa zhovárali s onkológom Štefanom Korcom o rakovine ako súbore rôznorodých ochorení s odlišným chovaním a prognózou. Ich podstatou sú genetické zmeny v bunke, ktoré spôsobujú jej nekotrolované delenie. Zo zhluku takýchto buniek vzniká nádor, ktorý sa môže šíriť do okolitých tkanív, priľahlých lymfatických uzlín a môže zakladať dcérske ložiská, metastázy, vo vzdialených častiach tela. Preto je hlavným cieľom medicíny odhaliť onkologické ochorenie čo najskôr a operačne nádor odstrániť. 

Väčšina onkologických ochorení si však vyžaduje aj zaisťovaciu liečbu, ktorej cieľom je zabrániť šíreniu či návratu ochorenia. V relácii priblížime, aký arzenál zbraní má súčasná medicína na to, aby skrotila nekontrolovaný rast nádorových buniek v našom tele. Veda dokáže čoraz lepšie identifikovať “achillovu pätu” nádorového ochorenia a vysiela svoje cielené liečebné strely. Cielená liečba je novým účinným druhom protinádorovej liečby pri mnohých podtypoch rakoviny. Nádorová bunka má na svojom povrchu alebo vo svojom vnútri molekuly tzv. receptory, ktoré zohrávajú úlohu pri raste a delení nádorovej bunky. Prostredníctvom nich dostáva nádorová bunka napríklad signál na ďalšie delenie. Cielená liečba je druh protinádorovej liečby špecificky namierený práve na konkrétne molekuly (receptory) nádorovej bunky. Zapadne ako kľúč do zámku a dokáže ovplyvniť pôsobenie molekuly, napríklad zamedziť rastu nádorovej bunky, alebo spustiť procesy vedúce k jej odumretiu. V relácii sa dozviete, okrem iného, aj fascinujúci účinok imunotrapie, ktorá dokáža odblokovať brzdu vlasného imunitného systému tak, aby dokázal opäť plniť svoju funkciu zneškodnenia nádorových buniek.

hosť: klinický onkológ doc. MUDr. Štefan Korec, PhD.

Venuje sa klinickej onkológii takmer 50 rokov, pričom polovicu profesijného života strávil v USA. Založil Národný onkologický ústav, kde pôsobil s prestávkami 10 rokov vo funkcii riaditeľa. Neskôr založil a viedol  onkologické stredisko v Novom Mexiku v USA. Je predstaviteľom OnkoAliancie Slovensko, ktorá sa zasadzuje o zlepšenie stavu onkológie na Slovensku a pracuje na projekte OnkoAsist. Doktor Korec založil pre pacientov internetový portál Onkoinfo.sk, ktorého je hlavným odborným garantom.

Relácia vznikla v spolupráci TV Doktor a portálu onkoinfo.sk

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".