Chemoterapia. Postrach alebo pomoc pacientovi?

Sezóna 1 - Epizóda 3

04.07.2023

Ďalšia epizóda »

V predchádzajúcich reláciách sme sa zhovárali s onkológom Štefanom Korcom o výdobytkoch modernej medicíny v oblasti diagnostiky a inovatívnej liečby nádorových ochorení. V tretej časti relácie Onkoinfo sa zameriame na systémovú liečbu, ktorá sa používa v boji proti rakovine už niekoľko desaťročí a predstavuje takpovediac „klasiku“. Chemoterapia tvorí dodnes základný pilier onkologickej liečby. Zároveň však vyvoláva vo verejnosti najväčšie obavy. Asi každému sa pri slove „rakovina“ vybaví vysilený, bledý pacient bez vlasov, ktorý kráča strastiplnou cestou liečby. 

Obavy z chemoterapie sú dokonca tak silné, že niektorí pacienti odkladajú návštevu onkológie, čím sa pripravia aj o ostatné liečebné modality (rádioterapiu, cielenú liečbu, imunoterapiu) a v konečnom dôsledku aj o šancu na život. Podľa štatistiky Českej onkologickej spoločnosti odmietnu až 4 % pacientov navrhnutú liečbu. V slovenských podmienkach to môže predstavovať až 1500 životov. Onkologička Národného onkologického ústavu MUDr. Katarína Rejleková, PhD. z Národného onkologického ústavu otvorene porozpráva, kedy a prečo je nevyhnutné podtúpiť liečbu chemoterapiou. Vysvetlí mechanizmus účinku chemoterapie a benefitny tejto protinádorovej liečby pre pacienta. Priblíži tiež možné nežiaduce účinky a toxicitu chemoterapie, no zároveň predstaví možnosti, ktoré dnes moderná medicína má, aby pacient túto liečbu zvládol. Pacienti, ktorí majú vnútorné odhodlanie, oporu v blízkych a nápomocného onkológa po svojom boku, môžu liečbu chemoterapiou zvládať vďaka podporným liekom v dobrej kvalite života počas liečby. 

hosť: onkologička MUDr. Katarína Rejleková, PhD.

Klinická onkologička z Národného onkologického ústavu absolvovala viacero výskumných zahraničných stáži  a vo svojom výskume sa zameriava na nádory semenníkov.

Relácia vznikla v spolupráci TV Doktor a portálu onkoinfo.sk