Smutné prvenstvo v rebríčku úmrtnosti na onko ochorenia

Sezóna 1 - Epizóda 14

26.06.2023

Ďalšia epizóda »

Slovensko je v Európskej únii dlhodobo na čele rebríčka úmrtnosti na onkologické ochorenia. Každoročne sa u nás novo diagnostikuje 40-tisíc pacientov s rakovinou. Podľa štatistík Európskej únie majú ľudia žijúci na Slovensku o 20 percent vyššiu pravdepodobnosť zomrieť na onkologickú diagnózu v porovnaní s priemerom EÚ. Slovensko zaostáva za vyspelými krajinami EÚ prakticky na všetkých úrovniach starostlivosti o chorých na rakovinu - od prevencie, cez skríning až po liečbu. 

Zástupcovia Európskej organizácie v boji proti rakovine a Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny nepovažujú doposiaľ prijaté opatrenia v boji proti rakovine na Slovensku za dostatočné a vyzývajú na dôslednejšie plnenie európskeho programu zameraného na boj proti rakovine. Európska komisia stanovila jasné a veľmi konkrétne ciele ktoré sa týkajú prevencie, diagnostiky a liečby onkologických ochorení a členským krajinám EÚ odporučila postupovať v súlade s Európskym plánom v boji proti rakovine. Naša krajina v týchto programových prioritách zaostáva a nedarí sa jej napĺňať tieto záväzky v mnohých oblastiach.