Tamponáda srdca

18.06.2023

Tamponáda srdca je akútny, život ohrozujúci stav, ktorý bez podania akútnej urgentnej starostlivosti vedie k zlyhaniu srdca. Srdce sa v hrudnej dutine nachádza v osrdcovníku (perikard), obal, ktorý má ochrannú funkciu. Medzi srdcom a perikardom sa nachádza perikardiálna tekutina, ktorej množstvo je približne 20-50ml. Ide o seróznu tekutinu, ktorá je ultrafiltrátom krvnej plazmy a umožňuje hladké vzájomné kĺzanie srdca v osrdcovníku. Perikard je prispôsobivý voči kontrakčným pohybom srdca. 

Avšak v niektorých prípadoch dochádza k zvýšenej produkcii tekutiny v osrdcovníku, čo vedie aj k zvýšenému tlaku, ktorý vedie k útlaku srdca. Srdce je uväznené v perikarde a nie je schopné dostatočne vykonávať svoju funkciu vzhľadom na to, že sa nemôže dostatočne dilatovať (rozťahovať). To vedie k tomu, že srdcové komory sa nenaplnia dostatočným množstvom krvi, teda dostatočné množstvo krvi ani nie je vyvrhované do cirkulácie. 

Pre stav ochorenia je dôležité aj to, v akej rýchlosti dochádza k vytvoreniu nadmerného množstva tekutiny a v samotnom množstve. Ak ide o malé množstvo tekutiny ale v priebehu krátkeho času, môže to mať vážnejší priebeh, ako keď sa vytvorí veľa tekutiny ale v dlhotrvajúcom časovom horizonte. Ide o to, že srdce má v takom prípade dostatočnú dobu na adaptáciu. 

Príčiny

Tekutina v perikarde môže byť výpotok alebo krv:

 • výpotok - infekcia a tuberkulóza, nádorové ochorenie, autoimunitné ochorenie (reumatoidná artritída, SLE, sklerodermia).
 • krv alebo krvné koagulum (zrazenina) - infarkt myokardu spojený s prasknutím steny ľavej komory, komplikácia kardiochirurgického výkonu (iatrogénna príčina), úrazy srdca.
 • bodné poranenie - pre zaujímavosť, bodné poranenie v oblasti srdca viedlo k smrti cisárovnej Sissi, na ktorú bol takýmto spôsobom vykonaný atentát počas jej prechádzky. 

Symptómy

V roku 1935 bol stanovená triáda príznakov, ktorá je charakteristická pre tamponádu srdca:

 • hypotenzia - nízky krvný tlak - kvôli zníženému srdcovému výdaju
 • rozšírenie krčných žíl (pre vzostup centrálneho žilového tlaku)
 • oslabené srdcové ozvy - slabé srdcové prejavy pri počúvaní fonendoskopom

Mimo typickej triády sú prítomné aj iné prejavy, ako sú:

 • tachykardia - zrýchlený pulz
 • sťažené dýchanie
 • nepravidelný pulz - pulsus paradoxus
 • známky tkanivovej nedokrvenosti - vlhká, chladná a modrastá koža na krajných častiach tela, prípadne zadýchanie
 • úzkosť, malátnosť
 • vertigo, porucha vedomia
 • šokový stav - pulz nad 100/ minútu, systolický tlak pod 90 mmHg, chladná a vlhká kože, znaky cynózy.

Diagnostika

Typicky sa diagnostika opiera o podrobnú anamnézu ak je to možné od pacienta prípadne od rodinného príslušníka. Nasleduje klinické vyšetrenie, ktoré sa opiera o základné prejavy ochorenia, čiže nevyhnutná je auskultácia hrudníka, teda počúvanie fonendoskopom. Významné je aj RTG  a EKG vyšetrenie. Neodmysliteľnou súčasťou je echokardiografické vyšetrenie. Mimo to sa môže využiť aj CT alebo MR snímkovanie. Je nutné odlíšiť inú príčinu stavu, ako je napríklad aortálna disekcia, pneumothorax alebo pľúcna embólia. 

Liečba

Základom terapie je odstránenie tekutiny z perikardu. Tento výkon sa nazýva ako perikardiocentéza. Vykonáva sa v nemocnici za pomoci echokardiografického vyšetrenia, ktoré umožňuje presné navádzanie. Avšak v niektorých prípadoch je nutné zasiahnuť aj na slepo. Punkcia je vysoko rizikový výkon, ktoré môže byť sprevádzané rizikami, ako je poranenie koronárnej artérie (cieva vyživujúca srdce) alebo pľúca. Po punkcii nasleduje liečba základného ochorenia, ktoré viedlo k tamponáde. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".