Infarkt myokardu

12.05.2022

Infarkt srdcového svalu je akútnou formou ischemickej choroby srdca. Ischémia, nedokrvenie, vzniká na základe upchatia koronárnej cievy, ktorá vedie krv k bunkám srdcového svalu. Hlavnou príčinou je náhle uzatvorenie alebo dlhodobé zužovanie cievy. Pokiaľ sú bunky srdcového svalu dlho bez prekrvenia, vyživovania a okysličovania nastáva nekrózaodumretie

K nekróze dochádza v danej oblasti, ktorú zásobuje upchatá srdcová cieva. Infarkt srdcového svalu patrí celosvetovo medzi najčastejšie príčiny smrti. Srdcové cievy sú tie, ktoré slúžia na privádzanie krvi pre srdce samotné. Pri dlhodobom patologickom procese nastáva známa ischemická choroba srdca. Jej základom je ateroskleróza.

Príznaky

 • Bolesť na hrudníku
 • Bledosť
 • Dýchavičnosť
 • Tlak na hrudníku
 • Bolesť vystreľujúca medzi lopatky
 • Bolesť vystreľujúca do dolnej čeľuste
 • Bolesť vystreľujúca do krku
 • Bolesť vystreľujúca do ramena
 • Nevoľnosť
 • Potenie
 • Poruchy vedomia
 • Zrýchlený tep
 • Vysoký krvný tlak
 • Úzkosť
 • Únava
 • Bolesť vystreľujúca do prstov
 • Zvracanie
 • Krátkodobá strata vedomia - mdloba, synkopa, kolaps
 • Malátnosť
 • Búšenie srdca
 • Bolesť vystreľujúca do predlakia
 • Bolesť v nadbrušku
 • Bezvedomie
 • Nepravidelná činnosť srdca
 • Nervozita
 • Nízky krvný tlak
 • Modrá koža
 • Spomalený tep - Bradykardia
 • Svalová slabosť
 • Nekľud
 • Opuch pľúc
 • Zmätenosť

Príčiny

Sú hlavne metabolické zmeny, ktoré nastávajú v prípade nedokrvenia buniek srdcového svalu. Bunky majú nedostatok kyslíka, hromadia sa v nich produkty metabolizmu, ako sú laktát, serotonín, adenozín. Hlavná príčina je ateroskleróza.

Aterosklerotický plát v stene cievy praskne (ruptúra aterosklerotického plátu). Na poškodenú cievnu stenu nasadajú krvné doštičky, vzniká intrakoronárna trombóza, trombus v cievnom priesvite.Trombus zapríčiní zúženie cievy (jej vnútorného priemeru). Následkom je znížený prietok krvi do ostatnej časti artérie.

Pri väčšom rozsahu trombózy vzniká uzáver koronárnej tepny a prúdenie krvi sa zastaví úplne. To vedie k ischémii, čiže nedokrveniu po 15 - 20 minútach. Približne do 2 hodín vzniká nezvratné odumretie, čiže nekróza nedokrvených buniek srdca.

Príčiny obmedzenia až úplného zastavenia prietoku krvi vencovitou cievou sú:

 1. ateroskleróza s trombotizáciou
 2. spazmus cievy - stiahnutie ciev, aj ako následok požitia kokaínu
 3. arteritída (zápal cievy)
 4. embolizácia
 5. trombóza bez aterosklerózy

Pri čiastočnom obmedzení prietoku krvi cievou nastáva nestabilná angína pectoris alebo NSTEMI. Táto forma nemusí mať klinické prejavy, a to až do doby zvýšeného nároku srdcového svalu.  Ak je cieva uzatvorená trombom úplne následkom je STEMI alebo náhla kardiálna smrť. Vo veľa prípadoch je náhla srdcová smrť ako prvým príznakom ochorenia, a to u dovtedy zdravého človeka.

Diagnostika

Dôležité je základné zhodnotenie klinického obrazuanamnézu postihnutého človeka. Základom je odobratie dôležitých informácií ohľadom bolesti, jej charakteru či vyžarovania, časový údaj trvania ťažkostí. Pri infarkte srdcového svalu sa vyskytujú aj pridružené príznaky, ktoré môžu napomôcť k lepšej diagnostike. 

Pri výskyte symptómov volať 155, bolesť na hrudi môže skrývať rôzne diagnózy, ako napríklad:

 • disekciu aorty
 • pľúcnu embóliu
 • pleuritídu
 • GERD či zápal pažeráka
 • vredovú chorobu žalúdka a dvanástnika
 • záchvat paniky a úzkosť
 • ťažkosti s chrbticou

EKG je základnou vyšetrovacou metódou, ktorou sa diagnostikuje AIM. Pri tomto vyšetrení sa hodnotí, či ide o STEMI, alebo NSTEMI. To má význam v následnej liečebnej stratégii. Nakoľko človek so STEMI je indikovaný na primárnu reperfúznu liečbu v kardiocentre, čiže v PKI centre. Ak nie je jednoznačné či ide o IM, môže sa doplniť odber krvi, keď sa hodnotia krvné základné krvné parametre, najmä troponín. 

Dôležité je však:

 • rýchle diagnostikovanie
 • včasná liečba
 • smerovanie pacienta do kardiocentra PKI centra alebo správnej nemocnice

Liečba

Prvá pomoc:

 • postihnutého pohodlne posaďte, o niečo ho oprite, napríklad na zem o stenu
 • buďte s ním
 • upokojujte ho
 • zakázaný je príjem jedla, pitia
 • nefajčiť a nepiť alkohol
 • treba hneď zavolať záchrannú zdravotnú službu na číslo 155
 • ideálne je podať mu liek s obsahom kyseliny acetylsalicylovej (ASA), ako napríklad Anopyrín, Aspirín, Acylpyrín a to v dávke 400mg
 • pozor na alergiu
 • ak postihnutý má ischemickú chorobu srdca alebo už prekonal infarkt 
  • mal by okamžite užiť ASA
  • ak má predpísaný nitroglycerín (NTG) alebo iný nitrát (sprej)
  • pozor pri podávaní NTG musí byť krvný tlak vyšší ako 100, inak hrozí kolaps a strata vedomia
  • nitráty sa nesmú použiť, ak človek počas 48 hodín užil sildenafil - Viagra a podobné prípravky
 • do príchodu pomoci treba sledovať stav postihnutého
 • pričom nezabudnite, že najmä v období extrémneho tepla môže byť riziko komplikácií vyššie
 • pri zastavené obehu KPR, spätne volať 155 - operátor navedie na správny postup
 • ak je dostupná AED (automatický externý defibrilátor) - použiť ho
 • KPR do príchodu pomoci

Pri STEMI by mal byť každý človek čo najskôr smerovaný do PKI centra. Tam sa vykonáva PKI,  perkutánna koronárna intervencia. Cez kožu sa do väčšej cievy zavedie katéter. Ten sa následne zavádza až do koronárneho riečiska. Po určení miesta, kde je cieva upchatá sa vykonáva balónikovanie, roztiahnutie tepny a zavedenie STENTu.

Pri NSTEMI sa stratégia liečby odlišuje. Záleží od diagnostického záveru. Ak sa potvrdí NSTEMI, tak je vhodná následná koronarografia. Liečba záleží aj od pridružených komplikácií.

Ak je ateroskleróza veľkého rozsahu a nedá sa zvládnuť v PKI centre, je potrebná kardiochirurgická liečba a srdcový BY-PASS.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".