Systémovy lupus erythematosus (SLE)

18.01.2023

Systémové, autoimunitné ochorenie, pri ktorom dochádza k vytváraniu nešpecifických autoprotilátok, čo znamená, že telo si produkuje protilátky proti vlastným štruktúram. Táto tvorba vychádza z nadmernej aktivity B – lymfocytov, buniek, ktoré sú v našom tele zodpovedné za tvorbu všetkých protilátok. Autoprotilátky následne pôsobia na rôzne časti tela, od čoho sa následne prejavujú príznaky ochorenia. 

Epidemiológia

Ide o relatívne vzácne ochorenie s prevalenciou 20-30 prípadov na 100 000 obyvateľov. Častejšie sa vyskytuje u žien vo fertilnom veku. Pomer výskytu oproti mužom je  5-10:1. 

Príčiny

Ide o multifaktoriálne ochorenie, čo znamená, že na jeho vzniku sa podieľa viac faktorov. Zistená je aj genetická predispozícia a účasť vonkajšieho prostredia, ako sú napríklad niektoré druhy vírusov - EBV, CMV, retrovírusy alebo fajčenie a UV žiarenie. Vzhľadom na častejší výskyt ochorenia v reprodukčnom veku ženy sa predpokladá, že na vzniku sa zúčastňujú aj hormonálne vplyvy. 

Klinický obraz

Príznaky pri SLE sú veľmi variabilné a rozmanité. Samotné ochorenie má dve hlavné štádiá. Ide o štádium takzvaného ataku a nasledujúce pokojové štádium. Pred samotnými špecifickými prejavmi sa objavujú nešpecifické prejavy, ako je horúčka, únava, strata na hmotnosti alebo bolesti kĺbov. 

Najčastejšími špecifickými príznakmi sú zmeny na koži. Typický je tzv. motýlový erytém, ktorý sa prejavuje začervenaním na tvári okolo nosu a na lícach. Bývajú prítomné aj iné kožné zmeny, napríklad fotosenzitivita alebo strata pigmentu na tele. Najčastejším a najzávažnejším orgánovým prejavom je poškodenie obličiek. Ďalej môže dôjsť k poškodeniu na pľúcach, ktoré sa môže prejavovať bolesťami na hrudníku. Na srdci môže dôjsť poškodeniu chlopní alebo zápalom srdcovej svaloviny. Menej často sa stretávame s gastrointestinálnymi ťažkosťami, ide napríklad o pankreatitídu alebo nešpecifický dyspeptický syndróm, kedy sú prítomné bolesti brucha, pocity plnosti a nafukovania. Niekedy sa stretneme aj s rôznymi neurologickými prejavmi, napríklad zníženie kognitívnych funkcií alebo zmenami nálady, bolesťami hlavy alebo zhoršeným videním. 

Diagnostika

Typicky pri SLE nachádzame zvýšenú sedimentáciu červených krviniek, CRP býva normálne, prípadne len ľahko zvýšené. Pre diagnostiku je potrebné vyšetriť prítomnosť autoprotilátok, ktorých je viac druhov, niektoré sú viac a niektoré menej špecifické pre ochorenie. Pre stanovenie diagnózny máme určené diagnostické kritériá, kedy zo spomenutých príznakov musia byť prítomné minimálne štyri. 

Liečba

Liečbu zabezpečuje reumatológ v spolupráci s ďalšími špecialistami, podľa prítomných príznakov. Základná liečba pozostáva z užívania glukokortikoidov, ktorá je celoživotná. Ďalej sa využívajú lieky ako sú imunosupresíva alebo analgetiká, podľa príznakov. Je nutné vykonávať pravidelné kontroly, raz za rok sa vyšetrujú obličky. 

Špeciálna diéta nie je nutná, v prípade, ak má pacient problém s obličkami sa odporúča obmedziť príjem bielkovín. 

Očkovanie je pre pacientov vhodné, odporúča sa ale predtým kontaktovať svojho lekára a podľa toho prispôbiť terapiu.