Vertigo

02.04.2023

Vertigo – vestibulárny závrat – je klamný pocit pohybu vlastného tela voči okoliu alebo klamný pocit pohybu okolia, často rotačného charakteru. Vertigo vzniká v mozgu z nesúladu informácii prichádzajúcich z vestibulárneho aparátu (rovnovážny aparát vo vnútornom uchu), zo zraku a z propriocepcie (schopnosť vnímania polohy tela). Fyziologickou príčinou vertiga je zvláštne alebo nadmerné dráždenie vestibulárneho aparátu – napríklad rotácia na kolotoči, zmena teploty vnútorného ucha.

Vertigo býva sprevádzané poruchou rovnováhy a vegetatívnymi symptómami, ako je pocit na vracanie (nausea)  alebo samotné vracanie. Označenie “závrat” sa v bežnom živote používa v širšom význame a zahŕňa aj nevestibulárne príčiny. 

Nevestibulárny (nepravý) závrat

Viac ako 40 % populácie zažije počas života potiaže, ktoré interpretuje ako poruchu rovnováhy alebo ako závrat. Ich výskyt narastá s vekom a u seniorov bývajú častý dôvodom návštevy lekára. Takýto nevestibulárny závrat má menej špecifický charakter ako vestibulárny závrat a netýka sa priamo vestibulárneho systému. Môže sa jednať o neistotu v priestore, instabilitu, strach z pádu, pocit na odpadnutie pri poklese krvného tlaku alebo pri zníženom prekrvení mozgového tkaniva. 

Nevestibulárny závrat môže byť symptómom iných ochorení, ako je znížený krvný tlak (hypotenzia), zvýšený krvný tlak (hypertenzia), arytmie, anémia, neurologické poruchy alebo psychiatrické ochorenia, niekedy aj ako nežiadúce účinky niektorých liekov, ako napríklad psychofarmaká, antiepileptiká alebo antihypertenzíva.

Vyšetrenia pri poruche rovnováhy

Pacient sa často vyšetruje mimo ataku, teda vtedy, keď nemá symptómy, preto je veľmi dôležitý opis príznakov, podľa ktorých sa určuje, či ide o problém vestibulárny alebo nevestibulárny. Zisťujeme provokačné faktory:

  • Pohyb a poloha hlavy, ktoré indukujú závrat
  • Situácie, ktoré vyvolajú symptómy (napríklad otvorené priestory – agorafóbia)

Dôležitý je vývoj príznakov (konštantné alebo kolísavé príznaky) a ich trvanie. Vrámci neurologického vyšetrenia je dôležité posudzovanie zraku, postavenie očí v očnici, pohyb očných bulbov a vyšetrenie spontánneho nystagmu, hodnotenie sluchu, vyšetrenie hlavových nervov (VII. A V.), vyšetrenie chôdze a postoja. Pomocný význam ma Head Impuls Test. 

Prístrojové vyšetrenia

Elektronystagmografia registruje pohyb oka – nystagmus, ktorý vyvolávame buď rotačným testom – vyšetrovaný sedí v rotačnom kresle – alebo termickým testom, kedy sa pacientovi aplikuje do ucha teplá alebo studená voda. V oboch prípadoch sledujeme, či sa nystagmus objaví a ako dlho pretrváva. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".