Cyanóza

19.03.2024

Garant MUDr. Adriana Gondová MUDr. Adriana Gondová

Cyanóza je termín označujúci namodralé až tmavomodré  sfarbenie kože a slizníc. Tento stav je spôsobený zvýšeným množstvom redukovaného hemoglobínu v kapilárnej krvi. Podstatné je pritom absolútne množstvo hemoglobínu a nie pomer redukovanej a oxidovanej formy. Za hraničné množstvo hemoglobínu, ktoré začína vyvolávať cyanózu, sa pokladá 50 g/l. Rozoznávame dva hlavné typy cyanózy: centrálnu a periférnu cyanózu.

1. Centrálna cyanóza (teplá)

 • vzniká pri zníženej saturácii arteriálnej krvi kyslíkom
 • centrálna cyanóza sa prejaví periférnou vazodilatáciou: teplá koža, kapilárna pulzácia, dilatované vény predlaktia a rúk
 • ide o snahu tkanív kompenzovať ich kyslíkovú hyposaturáciu zväčšením prietoku krvi
 • centrálna cyanóza nie je viazaná na akrá, prejaví sa na vzhľade všetkých tkanív, je viditeľná na koži, jazyku a ústnej sliznici 
 • koža je na dotyk teplá
 • najčastejšie je spôsobená poruchami dýchacieho a kardiovaskulárneho systému
 • Pulmonálna cyanóza: prítomná je nedostatočná oxygenácia krvi v pľúcach pri ochoreniach pľúc (príčinou môže byť alveolárna hypoventilácia, perfúzia neventilovaných a menej ventilovaných častí pľúc, poškodená difúzia O2)
 • Kardiálna cyanóza: podstatou je prímes venóznej krvi v arteriálnej krvi pri anatomických pravo-ľavých skratoch (napríklad pri trikuspidálnej atrézii, kompletnej transpozícii veľkých artérií,  Ebsteinovej anomálii, Fallotovej tetralógii) 

2. Periférna cyanóza (chladová) 

 • vzniká následkom spomaleného prietoku krvi kapilárami tkanív pri normálnej saturácii arteriálnej krvi kyslíkom
 • periférna cyanóza je viazaná na akrá, prejaví sa najmä modrastým sfarbením prstov rúk a nôh,
 • vzhľadom k tomu, že tento druh cyanózy je sprevádzaný vazokonstrikciou s redukovaným prietokom, koža je chladná
 • Príčiny: expozícia chladu, kongestívne zlyhávanie srdca, šok,  arteriálna obštrukcia (embólia), arteriálna konstrikcia (Raynaudov fenomén), venózna obštrukcia, mitrálna stenóza,  mitrálna insuficiencia

 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".