Cyanóza

19.03.2024

Cyanóza je termín označujúci namodralé až tmavomodré  sfarbenie kože a slizníc. Tento stav je spôsobený zvýšeným množstvom redukovaného hemoglobínu v kapilárnej krvi. Podstatné je pritom absolútne množstvo hemoglobínu a nie pomer redukovanej a oxidovanej formy. Za hraničné množstvo hemoglobínu, ktoré začína vyvolávať cyanózu, sa pokladá 50 g/l. Rozoznávame dva hlavné typy cyanózy: centrálnu a periférnu cyanózu.

1. Centrálna cyanóza (teplá)

 • vzniká pri zníženej saturácii arteriálnej krvi kyslíkom
 • centrálna cyanóza sa prejaví periférnou vazodilatáciou: teplá koža, kapilárna pulzácia, dilatované vény predlaktia a rúk
 • ide o snahu tkanív kompenzovať ich kyslíkovú hyposaturáciu zväčšením prietoku krvi
 • centrálna cyanóza nie je viazaná na akrá, prejaví sa na vzhľade všetkých tkanív, je viditeľná na koži, jazyku a ústnej sliznici 
 • koža je na dotyk teplá
 • najčastejšie je spôsobená poruchami dýchacieho a kardiovaskulárneho systému
 • Pulmonálna cyanóza: prítomná je nedostatočná oxygenácia krvi v pľúcach pri ochoreniach pľúc (príčinou môže byť alveolárna hypoventilácia, perfúzia neventilovaných a menej ventilovaných častí pľúc, poškodená difúzia O2)
 • Kardiálna cyanóza: podstatou je prímes venóznej krvi v arteriálnej krvi pri anatomických pravo-ľavých skratoch (napríklad pri trikuspidálnej atrézii, kompletnej transpozícii veľkých artérií,  Ebsteinovej anomálii, Fallotovej tetralógii) 

2. Periférna cyanóza (chladová) 

 • vzniká následkom spomaleného prietoku krvi kapilárami tkanív pri normálnej saturácii arteriálnej krvi kyslíkom
 • periférna cyanóza je viazaná na akrá, prejaví sa najmä modrastým sfarbením prstov rúk a nôh,
 • vzhľadom k tomu, že tento druh cyanózy je sprevádzaný vazokonstrikciou s redukovaným prietokom, koža je chladná
 • Príčiny: expozícia chladu, kongestívne zlyhávanie srdca, šok,  arteriálna obštrukcia (embólia), arteriálna konstrikcia (Raynaudov fenomén), venózna obštrukcia, mitrálna stenóza,  mitrálna insuficiencia