Adenokarcinóm endometria

26.09.2023

Karcinóm endometria patrí medzi malígne nádory tela maternice, ide o najčastejšiu formu malignity v maternici. Ide o adenokarcinóm, ktorý vystupuje zo sliznice maternice – endometria. Ide o najčastejšiu gynekologickú malignitu. Nádor je prevažne lokálne invazívny, zároveň dokáže do veľkej miery metastázovať, prevažne lymfatickými cievami. Najčastejšie na seba upozorňuje abnormálnym vaginálnym krvácaním – hypermenoreou – alebo metrorágiou, teda krvácaním mimo menštruačné krvácanie. Incidencia, teda výskyt ochorenia je na vzostupe. 

Príčiny 

Presnú príčinu vzniku nedokážeme určiť. Medzi rizikové faktory zaraďujeme:

  • Vyšší vek
  • Obezita
  • Vyšší príjem živočíšnych tukov a bielkovín
  • Neskorá menopauza 
  • Estrogénová liečba
  • Liečba tamoxifenom u pacientiek s karcinómom prsníka 
  • Diabetes mellitus 
  • Hormonálne aktívne nádory vaječníkov
  • Lynchov syndróm (hereditárna forma karcinómu hrubého čreva)

Riziko vzniku na druhej strane znižuje športová aktivita a hormonálna antikoncepcia.  

Klinické prejavy ochorenia a mechanizmus rastu 

Medzi najčastejšie prejavy ochorenia patrí abnormálne vaginálne krvácanie, ktoré je v premenopauzálnom obodbí charakteristické hypermonereou. Hypermenorea je definovaná ako abnormálne krvácanie veľkého objemu krvi, podmienkou sú ale aj prítomné koagulá. V normálnom prípade sa menštruačná krv nezráža, čo je zabezpečené vďaka fibrinolyzínu. Ak je menštruačné krvácanie tak masívne, že dôjde ku zrážaniu krvi, ide o to, že došlo k spotrebe fibrinolýzinu. V druhom rade sa môže v postmenopauzálnom období stretnúť s metrorágiou, teda krvácaním kedykoľvek počas menštruačného cyklu. Skôr zriedkavo sa prvý krát diagnostikuje ochorenie na základe ultrasonografie. 

Karcinóm endometria rastie prevažne infiltratívne v oblasti svaloviny maternice, metastázuje prevažne lymfatickými cievami, hlavne do regionálnych lymfatických uzlín v pance alebo do oblasti lymfatických uzlín v oblasti aorty. Vo vyšších štádiách ochorenia môže adenokarcinóm metastázovať aj krvnou cestou a to hlavne do pľúc. Niektoré nádory, napríklad serózny papilárny karcinóm, môže mať afinitu k určitým štruktúram, ako napríklad k perioteneu a prednostne sa uchytí metastáza práve tu. 

Diagnostika 

Základnou diagnostickou modalitou je kompletné gynekologické vyšetrenie, teda vyšetrenie v zrkadlách a palpačné (pohmatom) vyšetrenie. Nutné je aj vyšetrenie konečníka pre prípadné šírenie nádoru do dutiny brušnej. Základnou zobrazovacou metódou je vaginálne ultrasonografické vyšetrenie. Histologická diagnóza sa potvrdí na základe frakcionovanej kyretáže alebo pomocou bioptického vyšetrenia pomocou hysteroskopu. V rámci vykonania stagingu je nutné urobiť RTG vyšetrenie hrudníka a CT vyšetrenia dutiny brušnej a panvy. Genetické vyšetrenie je indikované len v takom prípade, ak máme podozrenie na hereditárnu formu adenokarcinómu. Klasifikácia ochorenia sa vykonáva na základe klasickej TNM klasifikácie alebo podľa gynekologickej FIGO klasifikácie. 

Liečba 

Základnou modalitou je chirurgická terapia, ktorá spočíva v odstránení maternice spolu s jej príveskami, ako sú vaječníky a vajcovody. V prípade prítomnosti rizikových faktorov je nutná chirurgická revízia lymfatických uzlín. Alternatívou je aj rádioterapia alebo systémová liečba vo forme chemoterapie alebo hormonálnej liečby.