Doc. MUDr. Rejleková Katarína PhD.

Klinická onkologička z Národného onkologického ústavu absolvovala viacero výskumných zahraničných stáží a vo svojom výskume sa zameriava na nádory semenníkov.

Doc. MUDr. Rejleková Katarína PhD.

Vzdelanie:

 • 2014 Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
  Atestácia v klinickej onkológii

 • 2009 Slovenská zdravotnícka Univerzita, Bratislava
  - Postupová skúška z internej medicíny

 • 2005 - 2009 Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
  - PhD Diplom v odbore Onkológia

 • 1997 - 2005 Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 
  - Diplom vo všeobecnom lekárstve

 • 2000 - 2001 Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
  - Študentská vedecká odborná činnosť, Ústav patologickej anatómie 

 • 2001 - 2002 Central College Sydney, NSW, Australia 
  - Certificate IV in Business Administration, General English

Pracovné skúsenosti:

 • 2005 - doteraz
  Národný Onkologický Ústav Bratislava - klinická onkologička

 • 2008 - doteraz 
  II. onkologická klinika LFUK a NOÚ, Bratislava - odborná asistentka

 • 2022 - doteraz
  MaGIC, Malignant Germ Cell International Consortium - Investigator
 • 2022 - doteraz
  Clinical Genitourinary Cancer, Elsevier, USA - associate editor

 • 2023 - doteraz
  Sekcia geriatrickej onkológie SOS - Podpredseda
 • august - december 2021
  RCM Fellowship,University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA - Research scholar with academic appointment

 • jún - september 2019 
  UICC ICRETT Fellowship, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA - GU Malignances Department, Observer

 • júl - august 2004 
  ERASMUS Traineeship, Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, Guadalajara, Mexico - Oncology Department, Observer

 • júl - august 2000 
  Observership, Jackson Memorial Hospital, Miami, Florida, USA - Internal Medicine Department, Observer