Paliatívna starostlivosť

Sezóna 1 - Epizóda 5

Paliatívna starostlivosť je prístup k starostlivosti o pacientov s pokročilými nevyliečiteľnými ochoreniami, ako je napríklad rakovina. Je zameraná na zlepšenie kvality života pacientov a ich rodín prostredníctvom zmiernenia bolesti a iných symptómov, psychosociálnej podpory a starostlivosti o celkové blaho pacienta.

Paliatívna liečba sa zaoberá fyzickými, emocionálnymi, sociálnymi a duchovnými potrebami pacientov. Je multidisciplinárnym prístupom, ktorý zahŕňa lekárov, ošetrovateľov, paliatívnych expertov, psychológov, sociálnych pracovníkov a iných špecialistov na starostlivosť.

Na Slovensku sú k dispozícii rôzne možnosti paliatívnej starostlivosti. Niektoré z nich zahŕňajú:

  1. Paliatívne oddelenia a jednotky: Existujú špecializované oddelenia a jednotky v nemocniciach, ktoré poskytujú paliatívnu starostlivosť pacientom s pokročilými ochoreniami. Tu sa poskytuje komplexná starostlivosť, vrátane kontroly symptómov, liečby bolesti a psychosociálnej podpory.

  2. Domáca paliatívna starostlivosť: Táto forma starostlivosti sa zameriava na poskytovanie paliatívnej starostlivosti v domácom prostredí pacienta. Domáci paliatívny tím zahŕňa lekárov, ošetrovateľov a iných špecialistov, ktorí poskytujú starostlivosť pacientom v ich vlastnom dome alebo mieste pobytu.

  3. Hospice: Hospice sú špecializované zariadenia, ktoré poskytujú paliatívnu starostlivosť pacientom v pokročilom štádiu ochorenia. Zameriavajú sa na zmiernenie symptómov a podporu pacientov a ich rodín v pohodlnom a dôstojnom prostredí.

  4. Domov smútku: Domovy smútku sú miesta, kde pacienti v terminálnom štádiu ochorenia môžu stráviť svoje posledné dni. Poskytujú komplexnú starostlivosť vrátane liečby symptómov a duchovnej podpory pre pacientov a ich rodiny.

Paliatívna starostlivosť je významnou súčasťou zdravotníckeho systému a je dôležité, aby pacienti mali prístup k dostupnej paliatívnej starostlivosti, ktorá im pomôže určovať kvalitu života v pokročilom štádiu ochorenia. Na Slovensku existujú organizácie a inštitúcie, ktoré sa zaoberajú paliatívnou starostlivosťou a snažia sa zlepšiť dostupnosť a kvalitu tejto starostlivosti pre pacientov.

Hosťom relácie Ordinácia s MUDr. Katarínou bola MUDr. Andrea Škripeková, PhD., primárka Oddelenia paliatívnej medicíny NOÚ.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".