Rakovina semenníkov

08.02.2023

Nádory semenníkov, odborne nazývané ako testikulárne germinatívne nádory, sú najčastejšie solídne nádory u mužov vo veku 18 až 35. Napriek tomu, že v posledných desaťročiach sa stretávame so zvýšeným výskytom týchto nádorov, sa diagnostické a terapeutické postupy zlepšujú do takej miery, že v súčasnosti sú to vo vysokom percente vyliečiteľné nádory. 

Príčiny

Jedným z najsilnejších rizikových faktorov pre vznik nádoru semenníku je kryptorchizmus. Je to vrodená anomália, pri ktorej dochádza k nezostúpeniu semenníku. Riziko vzniku klesá, ak je tento stav dostatočne skoro chirurgicky riešený. Ďalším významným rizikovým faktorom je pozitívna rodinná anamnéza a častejší výskyt je u mužov matiek, ktoré počas tehotenstva užívali preparáty s obsahom estrogénov. To isté platí aj pre tých, ktorí boli častejšie vystavení RTG žiareniu. Vyšsí výskyt testikulárnych nádorov je aj u osôb s Downovým syndrómom alebo Klinefelterovým syndrómom

Hlavné typy nádorov semenníkov:

  • Non – seminomy (45%) - embryonálny karcinóm, teratokarcinóm, choriokarcinóm, yolk suck tumor, zmiešané nádory
  • Seminomy (55%) - hlavná skupina nádorov semenníkov
  • Non - germinálne nádory - zriedkavé - nádory zo Sertoliho buniek a Leydigových buniek (bunky zabezpečujúce tvorbu spermií)

Klinický obraz

Medzi hlavné príznaky zaraďujeme:

  • bolestivá hrčka v semenníku
  • zväčšenie jedného semenníka
  • kašeľ, bolesti chrbtice a opuchy nôh (metastázy)
  • gynekomastia (zväčšenie prsníkov u mužov)

Diagnostika

Medzi základné vyšetrenie sa považuje samovyšetrenie, vďaka ktorému je možný skorý záchyt potencionálne malígnej zmeny, a tým pádom aj možné úplné vyliečenie. Samovyšetrenie sa odporúča vykonávať pri kúpaní vo vani alebo pred zrkadlom a pravidelne. 

Pri klinickom vyšetrení sa realizuje vyšetrenie semenníkom pohmatom, kedy sa vyhodnocuje veľkosť, konzistencia, citlivosť a porovnávajú sa oba semenníky. Dôležitý je odber krvi, USG vyšetrenie a CT vyšetrenie, hrudníka, brucha a panvy. Mikroskopické vyšetrenie tkaniva je potrebné na definitívne stanovenie diagnózy.. Mikroskopické vyšetrenie tkaniva je potrebné na definitívne stanovenie diagnózy.

Liečba

Závisí od štádia a typu nádoru. Začína sa chirurgickým odstránením semenníka (orchiektomia), využíva sa rádioterapia a pri niektorých typoch sa môže indikovať tzv. neoadjuvantná chemoterapia. Tá sa využíva v tom prípade, ak je nádor príliš veľký a môže pri operačnom výkone predstavovať riziko. Takýmto spôsobom sa nádor v prvom rade zmenší a až potom sa vykoná operácia. 

Počas liečby je nutná razantná podporná terapia vo forme intenzívnej hydratácie a podávaní antiemetík (lieky proti vracaniu). Pacientom môže byť indikovaná psychologická podpora pre zvýšený výskyt úzkostných porúch, nespavosti alebo rizika abúzu. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".