Rakovina semenníkov

Nádory semenníkov, odborne nazývané ako testikulárne germinatívne nádory, sú najčastejšie solídne nádory u mužov vo veku 18 až 35. Napriek tomu, že v posledných desaťročiach sa stretávame so zvýšeným výskytom týchto nádorov, sa diagnostické a terapeutické postupy zlepšujú do takej miery, že v súčasnosti sú to vo vysokom percente vyliečiteľné nádory. 

Príčiny

Jedným z najsilnejších rizikových faktorov pre vznik nádoru semenníku je kryptorchizmus. Je to vrodená anomália, pri ktorej dochádza k nezostúpeniu semenníku. Riziko vzniku klesá, ak je tento stav dostatočne skoro chirurgicky riešený. Ďalším významným rizikovým faktorom je pozitívna rodinná anamnéza a častejší výskyt je u mužov matiek, ktoré počas tehotenstva užívali preparáty s obsahom estrogénov. To isté platí aj pre tých, ktorí boli častejšie vystavení RTG žiareniu. Vyšsí výskyt testikulárnych nádorov je aj u osôb s Downovým syndrómom alebo Klinefelterovým syndrómom

Hlavné typy nádorov semenníkov:

  • Non – seminomy (45%) - embryonálny karcinóm, teratokarcinóm, choriokarcinóm, yolk suck tumor, zmiešané nádory
  • Seminomy (55%) - hlavná skupina nádorov semenníkov
  • Non - germinálne nádory - zriedkavé - nádory zo Sertoliho buniek a Leydigových buniek (bunky zabezpečujúce tvorbu spermií)

Klinický obraz

Medzi hlavné príznaky zaraďujeme:

  • bolestivá hrčka v semenníku
  • zväčšenie jedného semenníka
  • kašeľ, bolesti chrbtice a opuchy nôh (metastázy)
  • gynekomastia (zväčšenie prsníkov u mužov)

Diagnostika

Medzi základné vyšetrenie sa považuje samovyšetrenie, vďaka ktorému je možný skorý záchyt potencionálne malígnej zmeny, a tým pádom aj možné úplné vyliečenie. Samovyšetrenie sa odporúča vykonávať pri kúpaní vo vani alebo pred zrkadlom a pravidelne. 

Pri klinickom vyšetrení sa realizuje vyšetrenie semenníkom pohmatom, kedy sa vyhodnocuje veľkosť, konzistencia, citlivosť a porovnávajú sa oba semenníky. Dôležitý je odber krvi, USG vyšetrenie a CT vyšetrenie, hrudníka, brucha a panvy. Mikroskopické vyšetrenie tkaniva je potrebné na definitívne stanovenie diagnózy.. Mikroskopické vyšetrenie tkaniva je potrebné na definitívne stanovenie diagnózy.

Liečba

Závisí od štádia a typu nádoru. Začína sa chirurgickým odstránením semenníka (orchiektomia), využíva sa rádioterapia a pri niektorých typoch sa môže indikovať tzv. neoadjuvantná chemoterapia. Tá sa využíva v tom prípade, ak je nádor príliš veľký a môže pri operačnom výkone predstavovať riziko. Takýmto spôsobom sa nádor v prvom rade zmenší a až potom sa vykoná operácia. 

Počas liečby je nutná razantná podporná terapia vo forme intenzívnej hydratácie a podávaní antiemetík (lieky proti vracaniu). Pacientom môže byť indikovaná psychologická podpora pre zvýšený výskyt úzkostných porúch, nespavosti alebo rizika abúzu.