Kašeľ

17.11.2023

Kašeľ je ochranný reflexný mechanizmus dýchacieho systému, ktorý pomáha odstraňovať nečistoty, hlien a cudzie látky z dýchacích ciest. Pri kašli dochádza k rýchlym a koordinovaným sťahom svalov hrudníka a brucha, čo vedie k vynútenému výdychu vzduchu. Tým dochádza k odstráneniu dráždivých častíc a hlienu z dýchacích ciest.

Rozdelenie:

 1. Delenie podľa produkcie hlienu:

Suchý (neproduktívny) kašeľ

 • je charakterizovaný absenciou vykašliavania hlienu alebo iných sekrétov
 • ide o druh kašľa, pri ktorom dochádza k reflexným sťahom svalov hrudníka a brucha, ale nevedie k úplnému vykašliavaniu hlienu alebo sekrétov z dýchacích ciest
 • môže byť spôsobený dráždivými látkami vo vzduchu, alergiami, podráždením dýchacích ciest alebo infekciami

            Mokrý (produktívny) kašeľ

 • je charakterizovaný vykašliavaním hlienu alebo iných tekutín z dýchacích ciest
 • jeho hlavnou funkciou je odstránenie nadbytočného hlienu a cudzích látok z dýchacích ciest
 • mokrý kašeľ často sprevádza infekcie dýchacích ciest, ako je bronchitída alebo pneumónia

 

       2. Rozdelenie podľa dĺžky trvania:

           Akútny kašeľ

 • trvá obvykle menej než tri týždne
 • často je spôsobený infekciami dýchacích ciest, ako sú prechladnutie, chrípka alebo bronchitída
 • môže byť tiež spôsobený dráždivými látkami vo vzduchu alebo podráždením dýchacích ciest

            Subakútny kašeľ

 • trvá od troch do ôsmich týždňov 
 • príčiny subakútneho kašľa môžu byť rôznorodé, vrátane infekcií dýchacích ciest, dráždivých látok vo vzduchu, alergií alebo iných faktorov ovplyvňujúcich dýchací  systém

     Chronický kašeľ

 • trvá dlhšie ako osem týždňov alebo je opakovane sa vracajúci
 • môže byť príznakom vážnejšieho zdravotného problému, ako sú chronické ochorenia dýchacieho systému, napr. chronická obštrukčná choroba pľúc, astma bronchiale, reflux žalúdočnej kyseliny, chronické srdcové zlyhávanie, fajčenie a iné

Príčiny:

Existuje veľké množstvo rôznych príčin, ktoré sa prejavujú rozvojom kašľa. Medzi najčastejšie príčiny patria:

 • Infekcie dýchacích ciest: Chrípka, bronchitída, pneumónia a iné infekcie môžu dráždiť dýchacie cesty a spôsobovať kašeľ.
 • Alergie: Alergická reakcia na peľ, prach, plesne alebo iné alergény.
 • Chronický nikotinizmus: Aktívne alebo pasívne fajčenie dráždi dýchacie cesty a vedie k chronickému kašľu.
 • Gastroezofageálny reflux (GERD): Je stav, pri ktorom kyselina žalúdočná uniká zo žalúdka späť do  pažeráka, čo vyvolá jeho podráždenie a rozvoj kašľa.
 • Astma bronchiale: Astmatický kašeľ je spôsobený zúžením dýchacích ciest.
 • Chronická obštrukčná choroba pľúc: Spôsobuje vznik chronického kašľa.
 • Inhalačné dráždivé látky: Vystavenie sa dráždivým látkam, ako sú chemikálie, prach, a znečistený vzduch, môže vyvolať kašeľ.
 • Zápal hrtana (laryngitída): Zápal hrtana je často spojený s dráždivým kašľom.
 • Srdcové zlyhávanie: Chronický kašeľ je jeden zo základných príznakov chronického srdcového zlyhávania.
 • Lieky: Nežiadúcim účinkom niektorých liekov, napríklad ACE inhibítorov, je chronický kašeľ. 

Diagnostika 

Diagnostika kašľa zahŕňa sériu postupov s cieľom identifikovať príčinu a typ kašľa. Medzi základné spôsoby, ktorými lekár môže diagnostikovať kašeľ patria:

 • Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie: Lekár zhromažďuje informácie o príznakoch pacienta a vykonáva fyzikálne vyšetrenie, ktoré zahŕňa posúdenie stavu dýchacích ciest.
 • Laboratórne testy: Umožňujú identifikovať príznaky infekcie alebo zápalu v tele.
 • Vyšetrenie spúta: Pri produktívnom kašli je možné odobrať vzorku spúta na mikrobiologické vyšetrenie.
 • Zobrazovacie metódy: Röntgen hrudníka sa používa na posúdenie stavu pľúc a identifikáciu príčin kašľa, ako sú infekcie alebo nádory. CT hrudníka poskytuje detailnejší obraz pľúc, ktorý môže pomôcť pri diagnostike zložitejších prípadov.
 • Spirometria: Meria objem a rýchlosť vzduchu, ktorý prechádza pľúcami. Používa sa pri diagnostike astmy alebo chronickej obštrukčnej choroby pľúc.
 • Bronchoskopia: Je endoskopické vyšetrenie dýchacích ciest za pomoci tenkého nástroja (bronchoskopu).
 • Alergologické testy: Využívajú sa v prípade podozrenia na alergickú príčinu kašľa.
 • Gastroezofageálny refluxný test: Realizuje sa v prípade, že lekár považuje GERD za príčinu kašľa.

Je dôležité spolupracovať s lekárom a podstúpiť všetky nevyhnutné vyšetrenia na stanovenie presnej príčiny kašľa. Na základe diagnostických výsledkov  môže lekár následne navrhnúť správnu liečbu.

Terapia:

Liečba kašľa závisí na jeho type a príčine. Rozlišujeme medzi liečbou produktívneho a suchého kašľa.

Liečba produktívneho kašľa:

 • Zvýšený príjem tekutín: Príjem dostatočného množstva tekutín pomáha zriediť hlien a uľahčiť jeho odstránenie z dýchacích ciest.
 • Expektoranciá: Lieky, ktoré pomáhajú uvoľňovať hlien a uľahčujú jeho vykašliavanie, sa nazývajú expektoranciá. 
 • Mukolytiká: Tieto lieky pomáhajú zriediť hlien a uľahčujú jeho vykašliavanie. Patrí sem napríklad acetylcysteín.
 • Vlhké prostredie: Udržiavanie dostatočnej vlhkosti v miestnosti alebo používanie zvlhčovača vzduchu môže pomôcť uvoľniť hlien.
 • Antitusiká: Lieky na potlačenie kašľa, známe ako antitusiká, potláčajú kašeľ. Do tejto skupiny patria napríklad dextrometorfán alebo kodeín.
 • Hydratácia: Pitie teplých nápojov, ako napríklad bylinný čaj s medom, môže pomôcť zmierňovať podráždenie v hrdle.
 • Vlhkosť vzduchu: Používanie zvlhčovača vzduchu alebo inhalácie nad parou pomáha zmierniť suchý kašeľ.

Liečba suchého kašľa:

Je dôležité neváhať konzultovať lekára v prípade, že kašeľ u pacienta pretrváva dlhodobo, zhoršuje sa alebo sa objavujú ďalšie príznaky. Samoliečba by mala byť vykonávaná opatrne, aby sa minimalizovali možné vedľajšie účinky a komplikácie.