Zubný kaz

24.01.2023

Ide o povlakové ochorenie, vzniká v dôsledku zubného povlaku, spojené s demineralizáciou a následnou deštrukciou zubného tkaniva(skloviny, dentínu až drene). Zubný kaz považujeme za najrozšírenejšie a najbežnejšie ochorenie. Rozlišujeme rôzne typy kazov v závislosti od postihnutia tvrdých zubných tkanív (sklovinový, dentínový či cementový), umiestnenia (kaz korunky alebo koreňa), časového priebehu (akútny alebo chronický) či hĺbky defektu tvrdých zubných tkanív (povrchový, stredný, hlboký alebo dokonca penetrujúci do zubnej drene). 

Príznaky

  • Spočiatku sa prejavuje ako biela kriedová škvrna (bez bolesti)
  • Neskôr možno pozorovať hnedé až čierne ložiská 
  • Spontánna bolesť zubu bez príčiny
  • Zvýšená citlivosť na chlad alebo teplo 
  • Bolesť pri požívaní jedál či nápojov so zvýšeným obsahom sacharidov (cukrov)
  • Bolesť a nekomfort pri mechanickej záťaži (hryzenie) 

Príčiny

Vznik zubného kazu je komplexný proces a vyžaduje si pôsobenie viacerých faktorov. Stravovanie založené na zvýšenom množstve sacharidov je jedným z nich. Kritický je najmä obsah sacharózy, glukózy či maltózy v potrave. Tie sa rozkladajú až na organické kyseliny ničiace tvrdé zubné tkanivá. Nedostatočná ústna hygiena vyplýva najmä z nesprávneho čistenia zubov, opomínania medzizubných priestorov ale aj zriedkavej návštevy zubného lekára. Čistenie zubov je nevyhnutné večer kvôli zníženej produkcii slín počas spánku. Ďalšími faktormi sú znížené pH v ústnej dutineznížená produkcia slínhormóny či genetické aj anatomické predispozície.

Diagnostika

V počiatočnej fáze je možné zachytiť formujúci sa zubný kaz prostredníctvom Röntgenového zariadenia u zubného lekára. Postupom času je odvápnenie zubného tkaniva viditeľné aj voľným okom. Najprv sa javí ako kriedovo biela škvrna a postupne prechádza až do hnedo-čiernej lézie. Zubný lekár diagnostikuje kaz nie len na základe pozorovania ale aj pomocou sondy, nástroju, ktorý sa v mieste oslabeného zubného tkaniva zaborí, v dôsledku jeho narušenej štruktúry. Medzi pomocné diagnostické metódy radíme aj meranie elektrickej vodivosti a odporu, meranie fluorescencie, používanie ultrazvuku či UV svetla

Priebeh

V ústnej dutine neustále prebiehajú procesy remineralizácie a demineralizácie zubov, ktoré sú v ideálnom prípade v rovnováhe. Na miestach, kde je prítomný zubný plak sú sacharidy z potravy fermentované mikroorganizmami plaku, ktoré tvoria kyseliny. Zvyšovaním množstva kyselín v ústnej dutine dochádza k narušeniu rovnováhy na stranu demineralizácie. Tá spôsobuje odvápňovanie skloviny až rozpúšťanie sklovinových priziem. Vzniká počiatočná lézia – biela škvrna. Po prestupe kazu cez dentino-sklovinovú hranicu je nutné pristúpiť k ošetreniu zubného kazu preparáciou. Na tvorbu kazu má vplyv aj prítomnosť tzv. habituálne čistých a nečistých miest. Habituálne čisté miesta sú odolné voči kazu vďaka omývaniu slinami či samočistením jazykom alebo perami. Habituálne nečisté miesta sú predpokladanými oblasťami tvorby kazu. Sú to najmä jamky / ryhy zubov alebo medzizubné priestory. 

Liečba

Vo fáze zachytenia zubného kazu na RTG snímke, je možné zastaviť jeho šírenie, doplnením potrebných minerálov. Pri hlbšom postupe je už nevyhnutný zásah zubného lekára. Dôležitá je však prevencia zubného kazu. Tú zabezpečíme zníženým príjmom cukrov, správnou technikou čistenia zubov, používaním zubných pást s obsahom fluoridov a pravidelnou návštevou zubného lekára.