Anorexia

28.06.2022

Mentálna anorexia patrí medzi poruchy príjmu potravy, je definovaná ako porucha charakterizovaná úmyselným znižovaním telesnej hmotnosti. Poruchy príjmu potravy sa objavujú najmä u dievčat. K rozvoju príznakov porúch príjmu potravy dochádza v období detstva a dospievania. Ohrozené sú profesionálne tanečnice a baletky, ale ojedinele aj mladí chlapci či staršie ženy. 

Anorexia

Príznaky

 • Malátnosť 
 • Triaška 
 • Apatia 
 • Bezvedomie 
 • Bledosť 
 • Bolesť brucha 
 • Chudokrvnosť - anémia 
 • Dýchavičnosť 
 • Kŕče v bruchu 
 • Nevoľnosť 
 • Točenie hlavy - vertigo 
 • Dehydratácia 
 • Depresia 
 • Zníženie libida 
 • Hnačka 
 • Hyperaktivita 
 • Krátkodobá strata vedomia - mdloba, synkopa, kolaps
 • Poruchy menštruačného cyklu 
 • Krvácanie mimo menštruačný cyklus 
 • Neprítomnosť menštruácie 
 • Neplodnosť 
 • Lámavé nechty 
 • Lámavé vlasy 
 • Malé krvácanie pri menštruácii 
 • Nadmerná spavosť 
 • Nechutenstvo do jedla 
 • Nekľud 
 • Nepravidelná činnosť srdca 
 • Nervozita 
 • Nespavosť 
 • Nízky krvný tlak 
 • Obľuba rutinnej činnosti 
 • Odlomenie časti zubu 
 • Podvýživa 
 • Poruchy erekcie 
 • Poruchy koncentrácie 
 • Poruchy pamäti 
 • Poruchy vedomia 
 • Poruchy nálady 
 • Sucho v ústach 
 • Tras 
 • Rednutie kostí 
 • Škvŕkanie v bruchu 
 • Spomalený tep - Bradykardia 
 • Stenčenie kože 
 • Strata telesnej hmotnosti 
 • Studené končatiny 
 • Suchá koža 
 • Svalová slabosť 
 • Svalové kŕče 
 • Úbytok svalstva 
 • Únava 
 • Úzkosť 
 • Vypadávanie vlasov 
 • Vysilenosť 
 • Zápcha 
 • Zimomrivosť 
 • Zmätenosť 
 • Zmeny osobnosti 
 • Zmeny správania 
 • Zníženie hladiny železa v krvi 
 • Zvracanie 

Komplikácie pri poruchách potravy:

Kardiologické problémy – poruchy srdcového rytmu, EKG zmeny

Poruchy vnútorného prostredia – hypokaliémia (znížený draslík), hyponatriémia (znížený sodík), pokles hladiny fosforu, magnézia, hypokalciémia, strata žalúdočnej kyseliny

Zmeny funkcie endokrinných žliaz – pokles hladiny estrogénu

Príčiny

Anorexia patrí medzi multifaktoriálne podmienené poruchy. Vznik mentálnej anorexie je výsledkom vzájomného pôsobenia vývojových, biologických, psychologických a sociálnych faktorov.  

Vznik mentálnej anorexie je výsledkom spolupôsobenia vývinových faktorov mozgu, raných vzťahov a stresu ako spúšťačov ochorenia v období dospievania, je nedostatočná prispôsobivosť organizmu na stres počas dospievania u geneticky predisponovaných jedincov.

Na vzniku ochorenia sa podieľajú aj telesné zmeny počas puberty, hladina estrogénu a aktivita nadobličiek.

Genetické príčiny

Jedným z rizikových faktorov je ženské pohlavie. Opakovane sa potvrdilo, že výskyt porúch príjmu potravy je vyšší u jednovaječných dvojčiat ako u dvojvaječných.

Psychologické príčiny

Pacienti trpiaci mentálnou anorexiou majú vysoký podiel depresie, úzkostných porúch, obsedantno-kompulzívnej poruchy a sociálnej fóbie. Nízka úroveň sebavedomia, negatívne sebahodnotenie a pocity neefektívnosti patria medzi časté rizikové faktory.

Veľký význam pri vzniku ochorenia má vzťah matky a dcéry, často býva tento vzťah problémový. Matky ich v detstve príliš kontrolovali a zabraňovali ich nezávislosti.

Sociálne príčiny 

Častejšie sa vyskytuje u dievčat ako u chlapcov. V období puberty sa dievčatá snažia priblížiť ideálu krásy. Dievčatá v porovnaní s chlapcami sú v tomto období neistejšie, majú obavy z toho, či sú obľúbené a majú nižšie sebavedomie.

Diagnostika

Je založená na posúdení symptómov ochorenia. Medzi diagnostické kritériá mentálnej anorexie u dospelých patria:

 1. Pacienti sa snažia udržiavať telesnú hmotnosť pod 85 % hmotnosti prislúchajúcej normálnej hmotnosti pre daný vek a výšku. Inak povedané, telesná hmotnosť je menej ako 15 % pod predpokladanou hmotnosťou. Index telesnej hmotnosti (BMI) je 17,5 a menej.
 2. Zníženie hmotnosti si pacient spôsobuje sám svojou aktivitou (užívanie laxatív, diuretík, vyprovokované zvracanie, nadmerné cvičenie).
 3. Pretrvávajúci strach z nadváhy, aj napriek podváhe.
 4. Rozsiahla endokrinná porucha – amenorea (u žien), strata sexuálneho záujmu a potencie (u mužov).

Diagnostika ochorenia u detí je v niektorých bodoch odlišná ako u dospelých. Hodnotenie indexu telesnej hmotnosti sa stanovuje len u dospelých. Taktiež amenorea (neprítomnosť krvácania) pred začatím puberty nie je považovaná za dostatočné kritérium stanovenia diagnózy.  

V prípade, ak je začiatok mentálnej anorexie pred pubertou, tak môže dôjsť k zastaveniu rastu, u dievčat sa nevyvíjajú prsia a u chlapcov ostávajú detské genitálie.

Medzi diagnostické kritériá porúch príjmu potravy u detí patria:

 1. Úmyselný úbytok hmotnosti - vyhýbanie sa jedlu, nadmerné cvičenie, vyprovokované vracanie.
 2. Chorobné zaoberanie sa hmotnosťou.
 3. Neprimerané vnímanie a presvedčenie týkajúce sa hmotnosti alebo postavy. 

Medzi ďalšie charakteristiky mentálnej anorexie v detskom veku patria:

 • osobnosť s rysmi emočnej utiahnutosti,
 • popieranie úmyselného hladovania,
 • sťažovanie sa na bolesť brucha a nechutenstvo,
 • súčasne sa vyskytuje depresívny a obsedantno-kompulzívny syndróm.

Diagnostika porúch príjmu potravy pozostáva z nasledujúcich krokov:

 1. psychiatrické vyšetrenie (anamnéza, klinický obraz, psychopatologický rozbor)
 2. psychodiagnostiké vyšetrenie

Pred zahájením liečby sa pacientom podľa ich stavu vykonávajú vyšetrenia:

 1. základné vyšetrenia všetkých pacientov: krvný obraz, biochemické vyšetrenie, vyšetrenie tyreoidálnych funkcií, vyšetrenie moču, pečeňové testy, EKG
 2. vyšetrenia, pri trvaní dlhšom ako 6 mesiacov: vyšetrenia na osteopéniu a osteoporózu, denzitometria, vyšetrenie koncentrácií estradiolu a testosterónu
 3. doplňujúce vyšetrenia: koncentrácia amyláz a lipáz, MRI a CT mozgu, vyšetrenie stolice

Priebeh

Je rôzny. V niektorých prípadoch sa môže vyskytnúť jedna epizóda s úplným vyliečením. Niekedy dochádza k čiastočnému vyliečeniu s návratmi ochorenia. V najhoršom prípade má u pacientov chronický priebeh a končí smrťou.

Medzi faktory, ktoré môžu byť spúšťačmi mentálnej anorexie patria:

 • telesné zmeny v puberte,
 • vplyv prostredia - nevhodné komentáre okolia týkajúce sa vzhľadu,
 • stres vyvolaný neočakávanou udalosťou (úmrtie v rodine, rozvod rodičov, zmena školy, šikana)
 • somatické ochorenia (infekcie, ochorenia tráviaceho traktu, zranenie pohybového aparátu).

Liečba

Liečba mentálnej anorexie musí byť komplexná, cieľom je:

 1. znovuobnovenie primeranej hmotnosti,
 2. úprava somatického stavu,
 3. obnova stravovací návykov,
 4. stabilizácia psychických komplikácií,
 5. obnova sociálnych vzťahov.

Liečba mentálnej anorexie môže prebiehať ambulantne, v niektorých prípadoch je potrebná hospitalizácia.

Ambulantná liečba sa odporúča len krátkodobo, u nekomplikovaných prípadov alebo pri poklese hmotnosti, ktorá neprekročí minimálnu primeranú hmotnosť.

Hospitalizácia je nutná buď pri zlyhaní ambulantnej liečby alebo pri vysokom riziku zdravotných komplikácií.

Medzi vysoko rizikové zdravotné komplikácie patria:

 • váha – extrémne nízke BMI
 • správanie – odmietanie stravy
 • narušené vitálne funkcie – veľmi nízky tep
 • psychiatrické komplikácie – riziko samovraždy
 • vonkajšie faktory – negatívny vplyv rodiny

Počas hospitalizácie sa monitoruje fyzický stav pacienta. Počas procesu obnovy výživy sa sleduje:

 • príjem stravy a tekutín,
 • hladina elektrolytov (draslík, fosfor, horčík),
 • vznik edémov,
 • srdcová činnosť,
 • gastrointestinálny prejavy (zápcha, plynatosť, dyspepsia).

Pre úspešnú liečbu mentálnej anorexie je dôležitý dobrý terapeutický vzťah. Spôsob kontaktu, akým terapeut komunikuje s deťmi je ovplyvnený vekom pacienta. Menšie deti nie sú schopné popísať vnútorné pocity ako dospievajúci pacient. Mladšie deti svoje pocity vyjadrujú svojím správaním, neverbálnymi prejavmi a spôsobom akým sa hrajú.

Jednou z využívaných metód je kognitívna remediácia. Metóda pozostáva z mentálnych cvičení, ktoré sú zamerané na zlepšenie kognitívnych stratégií a zručností mysle. V psychoterapeutickej liečbe sa viac využíva viacrodinná terapia. Jej priebeh je založený na spoločných stretnutiach, ktoré vedie terapeut. Približne 4 až 6 rodín strávi spoločne desať dní v priebehu 9 mesiacov.

Farmakoterapia je symptomatická. V liečbe sa využívajú antidepresíva. Aplikujú sa pri komorbídnych depresívnych alebo obsesívno-kompulzívnych poruchách. Antipsychotiká sa používajú len pri závažných prípadoch.

V prípade potreby sa vo farmakoterapii mentálnej anorexie odporúčajú:

 • suplementárne multivitamíny, železo, vápnik

 • prokinetiká

 • blokátory protónovej pumpy, antagonisty H2-receptorov

 • benzodiazepíny (krátkodobo)

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".