Mentálna anorexia

Sezóna 1 - Epizóda 5

Ďalšia epizóda »

Mentálna anorexia patrí medzi poruchy príjmu potravy, je definovaná ako porucha charakterizovaná úmyselným znižovaním telesnej hmotnosti. Poruchy príjmu potravy sa objavujú najmä u dievčat. K rozvoju príznakov porúch príjmu potravy dochádza v období detstva a dospievania. Ohrozené sú profesionálne tanečnice a baletky, ale ojedinele aj mladí chlapci či staršie ženy. 

Diagnostika

Je založená na posúdení symptómov ochorenia. Medzi diagnostické kritériá mentálnej anorexie u dospelých patria:

 1. Pacienti sa snažia udržiavať telesnú hmotnosť pod 85 % hmotnosti prislúchajúcej normálnej hmotnosti pre daný vek a výšku. Inak povedané, telesná hmotnosť je menej ako 15 % pod predpokladanou hmotnosťou. Index telesnej hmotnosti (BMI) je 17,5 a menej.
 2. Zníženie hmotnosti si pacient spôsobuje sám svojou aktivitou (užívanie laxatív, diuretík, vyprovokované zvracanie, nadmerné cvičenie).
 3. Pretrvávajúci strach z nadváhy, aj napriek podváhe.
 4. Rozsiahla endokrinná porucha – amenorea (u žien), strata sexuálneho záujmu a potencie (u mužov).

Diagnostika ochorenia u detí je v niektorých bodoch odlišná ako u dospelých. Hodnotenie indexu telesnej hmotnosti sa stanovuje len u dospelých. Taktiež amenorea (neprítomnosť krvácania) pred začatím puberty nie je považovaná za dostatočné kritérium stanovenia diagnózy.  

V prípade, ak je začiatok mentálnej anorexie pred pubertou, tak môže dôjsť k zastaveniu rastu, u dievčat sa nevyvíjajú prsia a u chlapcov ostávajú detské genitálie.

Medzi diagnostické kritériá porúch príjmu potravy u detí patria:

 1. Úmyselný úbytok hmotnosti - vyhýbanie sa jedlu, nadmerné cvičenie, vyprovokované vracanie.
 2. Chorobné zaoberanie sa hmotnosťou.
 3. Neprimerané vnímanie a presvedčenie týkajúce sa hmotnosti alebo postavy. 

Medzi ďalšie charakteristiky mentálnej anorexie v detskom veku patria:

 • osobnosť s rysmi emočnej utiahnutosti,
 • popieranie úmyselného hladovania,
 • sťažovanie sa na bolesť brucha a nechutenstvo,
 • súčasne sa vyskytuje depresívny a obsedantno-kompulzívny syndróm.

Diagnostika porúch príjmu potravy pozostáva z nasledujúcich krokov:

 1. psychiatrické vyšetrenie (anamnéza, klinický obraz, psychopatologický rozbor)
 2. psychodiagnostiké vyšetrenie

Pred zahájením liečby sa pacientom podľa ich stavu vykonávajú vyšetrenia:

 1. základné vyšetrenia všetkých pacientov: krvný obraz, biochemické vyšetrenie, vyšetrenie tyreoidálnych funkcií, vyšetrenie moču, pečeňové testy, EKG
 2. vyšetrenia, pri trvaní dlhšom ako 6 mesiacov: vyšetrenia na osteopéniu a osteoporózu, denzitometria, vyšetrenie koncentrácií estradiolu a testosterónu
 3. doplňujúce vyšetrenia: koncentrácia amyláz a lipáz, MRI a CT mozgu, vyšetrenie stolice

Hosťom v relácii Ordinácia s MUDr. Eliškou bola MUDr. Ľubica Tichá, PhD. z Detskej kliniky LF UK a NÚDCH

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".