MEDI Noviny 13. 04. 2024

Sezóna 2 - Epizóda 15

13.04.2024

Dobrý deň, vitajte pri týždennom sumári správ z oblasti slovenského zdravotníctva. V dnešných MEDI novinách sa budeme venovať aj týmto témam:

  • Národné centrum zdravotníckych informácií bude vzdelávať budúcich lekárov v oblasti ezdravia.

  • Školskí zdravotníci odbúravajú mnoho záťaže učiteľom.

  • Pacientom s poruchami príjmu potravy pomáhajú v rámci terapie aj psi.

Národné centrum zdravotníckych informácií bude vzdelávať budúcich lekárov v oblasti ezdravia.Dohodli sa na tom zástupcovia centra a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Obe strany podpísali memorandá, v ktorých sa zaviazali vzdelávať medikov v oblasti elektronického zdravotníctva, podieľať sa na ich edukácii v legislatíve, týkajúcej sa práv a povinností lekárov, ako aj spolupracovať pri rozvoji jedenástej revízie Medzinárodnej klasifikácie chorôb. Na Lekárskej fakulte sa vďaka tomu rozšíri vzdelávací systém o elektronické zdravotníctvo. V prvej fáze to bude formou prednášok a seminárov, v prípade priaznivej odozvy sa bude ezdravie vyučovať ako samostatný predmet. Podľa ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej ide o krok k skvalitneniu vzdelávania budúcich lekárov. Dekan Lekárskej fakulty Juraj Payer si od spolupráce sľubuje skvalitnenie výučby budúcich lekárov v oblasti využívania informačných technológií a technologických inovácií v medicínskej praxi.

Školskí zdravotníci odbúravajú mnoho záťaže učiteľom, ktorých úlohou je učiť a nie riešiť úrazy, zdravotné potreby detí, sociálne problémy, chronické a infekčné ochorenia, či vychovávať ich k prevencii ochoreniam. Ako uviedla  prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová, školskí zdravotníci budujú svoju prax doslova na zelenej lúke. I keď majú k dispozícii usmernenia z projektu, veľmi záleží od prostredia školy, aké podmienky im vytvára a od podpory spolupracovníkov. Podstatná je pre nich spolupráca s odborníkmi, ako sú logopédi, psychológovia, detskí lekári a špecialisti. Školskí zdravotníci začali na Slovensku pôsobiť zmenou školského zákona v roku 2022. Do projektu, ktorý vyhlásilo ministerstvo školstva pre materské, základné a stredné školy sa malo možnosť zapojiť 90 škôl. Reálne pôsobia zdravotní pracovníci na 85tich školách. Projekt končí v auguste tohto roka. Pre zachovanie kontinuálneho pôsobenia školskej sestry v školách je nevyhnutné do ukončenia trvania projektu definovať mechanizmus financovania školskej sestry aj po ukončení projektovej výzvy.

Situácia s dostupnosťou liekov sa od minulého mesiaca výrazne nezmenila. Výpadky sú naďalej pri liekoch zo skupiny antibiotík či liekoch na psychické a neurologické ochorenia. Vyplýva to zo stanoviska Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv pre TASR. Ako uviedla hovorkyňa ústavu Jana Matiašová pokiaľ ide o antibiotiká, tu v rámci všetkých ich skupín evidujeme isté percento s prerušenými dodávkami. Krátkodobé výpadky zaznamenali aj pri liekoch zo skupiny imunoglobulínov. 

Všeobecná zdravotná poisťovňa má nové vedenie. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková uviedla do funkcie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti Michala Ďuriša a člena predstavenstva poisťovne Mateja Feketeho. Ako informovali z komunikačného odboru rezortu zdravotníctva, na pozície boli zvolení na základe výberového konania z konca marca 2024. Ministerka vymenovala Ďuriša s účinnosťou od 11. apríla. Ten dočasne viedol inštitúciu od 11. januára tohto roka a v rámci poisťovne pôsobil na rôznych pozíciách aj v rokoch 2016 až 2020. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal v zmysle platnej legislatívy predchádzajúci súhlas na voľbu predsedu a člena predstavenstva poisťovne, pri treťom členovi predstavenstva poisťovňa čaká na vydanie súhlasu. Prioritou podľa Ďuriša bude v prvom rade sfinalizovať dlhodobú strategickú víziu stabilizácie a rozvoja poisťovne. Cieľom je podľa jeho slov budovať modernú, stabilnú a efektívne fungujúcu inštitúciu.

Zastabilizovať poistný kmeň, dokázať, aby Všeobecná zdravotná poisťovňa bola lídrom v oblasti zdravotného poistenia, zabezpečiť dostupnú kvalitnú zdravotnú starostlivosť našim poistencom. Nie je až také primárne orientovať sa na nejaký nábor, podľa mňa by sa poisťovňa skôr o tých poistencov mala starať. Zabezpečovať, aby sa vedeli efektívne a rýchlo dostať k zdravotnej starostlivosti. To by malo byť to prvé, čo by aj nový manažment pod mojím vedením mal zariadiť a zabezpečiť." povedal v štúdiu TV Doktor generálny riaditeľ VšZP doc. Michal Ďuriš.

Vedenie Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb ministerke zdravotníctva Zuzane Dolinkovej predložilo viacero problémov, ktorým čelia pracovníci v zdravotníctve. Stalo sa tak počas ich prvého pracovného stretnutia v Bratislave, ktoré sa konalo na žiadosť zväzu. Jeho predstavitelia apelovali predovšetkým na to, aby v zariadeniach sociálnych služieb boli zaradení fyzioterapeuti ako odborní pracovníci. Informoval o tom predseda odborového zväzu Anton Szalay. Na tom musí podľa zväzu spolupracovať ministerstvo zdravotníctva s ministerstvom práce. Problémom je podľa zväzu aj stále chýbajúca dohoda nemocníc združených v Asociácii nemocníc Slovenska s poisťovňami ohľadom prerozdelenia finančných prostriedkov na rok 2024. Nezdravotnícki pracovníci očakávajú úpravu základných platov, no nemocnice nemôžu podpísať žiadne zmluvy, kým na to nemajú finančné krytie. Ministerke dalo vedenie zväzu do pozornosti aj problém priznávania dodatkovej dovolenky pre zamestnancov, ktorí prichádzajú do kontaktu so škodlivými faktormi v pracovnom prostredí. 

Efektívnejšie riadenie peňažných tokov v rámci verejného zdravotného poistenia a zmiernenie jednorazového finančného úbytku zdrojov zdravotných poisťovní na začiatku kalendárneho roka. Taký je cieľ novely zákona o zdravotných poisťovniach, ktorú do parlamentu predložil koaličný poslanec za stranu SMER - sociálna demokracia Vladimír Baláž. Jej základom je zmena vyplácania príspevkov pre štvoricu inštitúcií v zdravotníckom sektore. Konkrétne ide o Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Operačné strediská tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby, Národné centrum zdravotníckych informácií a Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve. Im všetkým odchádzajú príspevky v plnej výške v januári. To podľa Baláža predstavuje pre zdravotné poisťovne vysoký jednorazový finančný výdavok a úbytok zdrojov hneď na začiatku kalendárneho roka. Navrhuje preto, aby sa príspevok rozdelil a vyplácal sa štvrťročne, v termínoch 20. januára, 20. apríla, 20. júla a 20. októbra.  

Pacientom s poruchami príjmu potravy pomáhajú v rámci terapie v bratislavskom Národnom ústave detských chorôb aj psi. Canisterapiu realizujú v dennom stacionári na klinike detskej psychiatrie. Pacientom má pomôcť zmierniť úzkosť či napätie. Ako uviedol riaditeľ nemocnice Peter Bartoň táto forma terapie ich vie vtiahnuť do prítomnosti a uvoľniť napätie, ktoré prežívajú. Detskí pacienti mávajú niekedy problém zostať v pokoji a v prítomnosti, zahltení myšlienkami, často na jedlo, ktoré im spôsobujú nepohodu a úzkosť. 

Nemocnica vo Vranove nad Topľou je od piatka 12. apríla z personálnych dôvodov nútená obmedziť činnosť lôžkovej časti detského oddelenia a prevádzku ambulancie detskej ústavnej pohotovostnej služby. TASR o tom informovala PR špecialistka nemocníc Svet zdravia Bianka Krejčíová.  Toto opatrenie je dočasné a nemocnica intenzívne pracuje na obnovení prevádzky v júni. Ostatné pracoviská vrátane gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia a neonatológie fungujú bez obmedzení. Nemocnica deklaruje, že vyvíja maximálne úsilie s cieľom zabezpečiť dostatočný počet lekárov potrebných na nepretržitú prevádzku detského oddelenia.

V Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici začnú od budúceho týždňa očkovať všetkých záujemcov od 15 rokov proti vírusu HPV. Očkovacie centrum bude otvorené každý štvrtok od 13tej do 14tej hodiny v infektologickej ambulancii v starom nemocničnom areáli. Nemocnica o tom informovala v piatok na sociálnej sieti s tým, že na očkovanie je potrebná registrácia na jej webovej stránke. Ľudský papilomavírus (HPV) je najčastejšou sexuálne prenosnou infekciou a môže spôsobovať vážne onkologické ochorenia u žien, ale i mužov. Nemocnica očkuje všetkých nad 15 rokov, pričom do 18 rokov musí prísť záujemca v sprievode rodiča. Očkovanie proti vírusu HPV je trojdávkové a nie je hradené z verejného zdravotného poistenia. Pacient si ho uhrádza vo vlastnej réžii. Niektoré poisťovne však poskytujú príspevok a o jeho výške sa treba informovať vo svojej zdravotnej poisťovni.