Akútna epiglotitída

22.08.2023

Akútna epiglotitída je závažné bakteriálne ochorenie postihujúce hrtanovú príchlopku, nazývanú ako epiglottis. Najčastejšim pôvodcom v detskom veku je kmeň baktérie Haemophilus influenzae typu B, ktorý vyvoláva akútny flegmonózny zápal príchlopky. U dospelých pacientov sa uplatňuje širšie spektrum patogénov a častejšie sa vyskytuje abscesívna forma. Najčastejšií výskyt tohto ochorenia býval v detskom veku medzi 1. až 4. rokom života. Zavedenie účinnej vakcinácie proti Haemophilus influenzae viedlo k významnému poklesu incidencie tohto závažného ochorenia. Pred očkovaním sa pomer detských a dospelých pacientov pohyboval na úrovni 2,6:1, po preočkovaní sa obrátil na 0,4:1 v neprospech pre dospelých. 

Prejavy 

Klinické príznaky akútnej epiglotitídy sú charakteristické náhlym začiatkom a rozvíjajúcou sa silnou bolesťou prehĺtania, aj vlastných slín, ktoré následne vytekajú z úst. Býva sťažené rozprávanie. Pacient vyhľadáva úľavovú polohu v sede s mierny predklonom hlavy a s otvorenými ústami. Záklon hlavy naopak vyvoláva uzáver hrtanu priesiaknutou zapálenou príchlopkou, preto je nutné pacienta nechať v sede! V prípade závažného nálezu dochádza k obštrukcii hrtanového vchodu. Progresia  stavu býva veľmi rýchla a dramatické zhoršenie môže nastať pri snahe o vyšetrenie manipuláciou v dutine ústnej. Typickým nálezom v dutine ústnej je začervenalé hrdlo a prominujúca, červená epiglottis. Súčasťou klinického obrazu sú aj vysoké horúčky a celková schvátenosť. Deti bývajú nápadne apatické, často sedia v miernom predklone pri posteli, odmietajú piť a jesť a sliny im vytekajú z úst.  

Diagnostika 

Diagnostika sa v prvom rade opiera o typické klinické znaky ochorenia. Nutná je dobrá aspekcia (fyzikálne vyšetrenie pohľadom) príchlopky, ktoré je nutné ale vykonať veľmi šetrne, krátkym stlačením jazyka špachtľou. Niekedy epiglottis nemusí byť viditeľná, môžeme si všimnúť stagnujúce sliny a zápalový sekrét, ktorý vytvára charakteristické „jazierko“. Pri podozrení na akútnu epiglotitídu sa musíme vyvarovať položeniu a vyšetreniu dieťaťa v ľahu, hrozí priklopenie príchlopky s úplným uzavretím dýchacích ciest, čo môže viesť k uduseniu!

Pre diagnostiku je kľúčové odlíšiť epiglotitídu od laryngitídy: 

 

Akútna epiglotitída

Akútna laryngitída

Priemerný vek

3-4 roky

6-36 mesiacov

Priebeh

Hodiny (6-24hod)

Dni (2-3)

Prejavy pred samotným ochorením

žiadne

nádcha

Kašeľ

Žiadny alebo mierny

štekavý

Kŕmenie

Ústa

Nie

Vytekajú sliny

Áno

zavreté

Teplota

Nad 38,5

Pod 38,5

Hlas

Tichý, slabý

chrapľavý

Liečba 

Základom terapie je včasné nasadenie širokospektrálnych antibiotík pokrývajúcich potencionálne spektrum pôvodcov - betalaktámové antibiotiká, cefalosporíny II. alebo III. generácie. Empirická, teda širokospektrálna liečba je následne modifikovaná podľa výsledku mikrobiologického vyšetrenia na prítomnosť baktérií. Kortikoidy v rámci protiedematóznej indikácii (proti opuchu) nie je metóda voľby, na niektorých pracoviskách sa ale podávajú. V ťažkých, život ohrozujúcich stavoch je indikované neodkladné zaistenie dýchacích ciest, aj ako prvotný výkon, ktorý pomáha zvládnuť obdobie od nasadenia antibiotík až po nástup účinku. Endotracheálna intubácia môže byť pri výraznom opuchu epiglottis nemožná s nutnosťou zaistenia dýchacích ciest urgentnou koniotómiou s následnou tracheostómiou v zdravotníckom zariadení. Vždy je nutné zvážiť indikáciu zaistenia dýchacích ciest čím skôr, ak opuch ešte nie je tak výrazný. 

Prevencia 

Pravidelné očkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, vírusovej hepatitíde B, detskej mozgovej obrne a nákazám Haemophilus influenzae typu B - hexavakcína. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".