Detská mozgová obrna (DMO)

01.10.2023

Ide o neuro-vývojové neprogresívne postihnutie motorického vývoja dieťaťa, ktoré vzniklo na podklade prebehnutého a ukončeného poškodenia vyvíjajúceho sa mozgu počas priebehu tehotenstva, pôrodu alebo včasne po pôrode. Poškodenie vzniká na podklade nedostatočného alebo žiadneho okysličenia mozgových buniek. Prevalencia ochorenia je pomerne vysoká a je to 2-3:1000 živonarodených detí. Vyšší výskyt pozorujeme medzi nezrelými deťmi s nízkou pôrodnou hmotnosťou.

Príčina 

Najvýznamnejší rizikový faktor je predčasné narodenie. Riziko u detí narodených pred 28. gestačným týždňom je približne 50 krát vyššie v porovnaní s donosenými deťmi. Pôsobenie patologickej noxy v priebehu 24. – 32. gestačného týždňa vo väčšine prípadov vedie k poškodeniu bielej hmoty mozgu. Pôsobenie toxickej látky už pred 20. gestačným týždňom môže ovplyvniť migráciu nervových buniek do ich cieľových destinácií a tak viesť k malformácii. U donosených detí je najčastejšou príčinou hypoxia, teda vnútromaternicový nedostatok kyslíka pre mozog. 

Medzi ďalšie možné príčiny zaraďujeme:

 • Nadmerné krvácanie matky počas tehotenstva a pôrodu
 • Úrazy počas tehotnosti
 • Infekčné ochorenia
 • Komplikácie spojené s pupočnou šnúrou
 • Komplikovaný pôrod
 • Úrazy hlavy počas raného detstva

Klasifikácia 

 1. Spastická forma – najčastejšia forma, charakteristické zvýšenými šlachovo – okosticovými reflexami a nadmernou stuhnutosťou svalstva. 
 2. Dyskineticko – dystonická forma – dominujú opakujúce sa stiahnutia svalov, pohyby sú trhané a abnormálne.
 3. Ataktická forma – vzniká pri poškodení mozočku, chôdza býva o širokej báze.
 4. Zmiešané formy 

Klinický obraz 

 • Porucha motoriky – ochrnutie - základný a vedúci príznak, rozvíja sa postupne a čiastočne sa mení v dôsledku zrenia a vývoja centrálnej nervovej sústavy. Rozsah poškodenia závisí od stupňa neokysličenia mozgových buniek. 
 • Postihnutie intelektu 
 • Poruchy správania, autistické črty
 • Poruchy spánku
 • Poruchy zraku – strabizmus (škúlenie), refrakčné chyby až porucha zrakového nervu
 • Neprospievanie – horšie výsledky v škole
 • Tráviace ťažkosti – zápchy, refluxná choroba, poruchy prehĺtania 
 • Chronické ochorenia pľúc – dôsledok opakovaných aspirácií kvôli poruche koordinácie dýchacích svalov.
 • Ortopedické ťažkosti – skolióza
 • Neurologické ťažkosti – môže byť prítomná epilepsia a porucha reči 

Diagnostika 

Definitívna klinická diagnóza môže byť stanovená až po ukončení druhého roku života. Významná je dôkladná anamnéza, priebeh tehotnosti, používané lieky počas gravidity, noxy, ako sú fajčenie, alkohol, káva, návykové látky. Dôležité sú informácie o pridružených chronických ochoreniach. Je nutné dôkladne rozobrať psychomotorický vývoj dieťaťa, čo zahŕňa mesiace kedy dieťa napríklad začalo sedieť, kedy začalo vstávať na nohy a podobne. Zo zobrazovacích metód je možné využiť CT alebo magnetickú rezonanciu. 

Terapia 

Základom liečby je včasná rehabilitácia – využíva sa metodika Vojtovej reflexnej lokomócie, ktorá vychádza z myšlienky vysokej plasticity centrálnej nervovej sústavy u novorodencov a dojčiat. Vďaka metóde aktivujeme intenzívnu stimuláciu z periférie, ktorá umožňuje novotvorbu neurónových prepojení a ich následnú regeneráciu. Z liekov sa využívajú centrálne pôsobiace myorelaxanciá, teda lieky, ktoré uvoľňujú svalstvo. Ďalej sú to benzodiazepíny, ktoré dokážu potláčať nadmernú stuhnutosť svalov. Využíva sa aj lokálna aplikácia botulotoxínu do stuhnutých svalov.