Záškrt (diftéria)

06.02.2023

Je ochorenie spôsobované korynebaktériami (corynebacterium diphtheriae). Bránou vstupu je dýchací systém, menej často poranená koža. V mieste vstupu sa vytvárajú pablany (povlaky blanitého vzhľadu). Osídlené sú najmä horné dýchacie cesty a nebezpečným faktorom je tvorba toxínu (difterický toxín). Korynebaktérie sú odolné voči vysychaniu, často dlho pretrvávajú na detských hračkách. Prejavom sa môže podobať na angínu.

Príznaky

  • Bolesť hrdla s možnou prítomnosťou opuchu
  • Horúčka
  • Šedé pablany na hrtane , hltane alebo mandliach
  • Zväčšené krčné mandle
  • Problémy s dýchaním
  • Slabosť
  • Pre kožnú formu sú typické vredy

Príčina

Diftéria, ako kvapôčková infekcia, je najčastejšie sprostredkovaná infikovaným jedincom kašľom alebo kýchaním. Ďalšími rizikovými faktormi sú nákaza pri cestovaní a požívanie surových mliečnych výrobkov. Záškrt sa vyskytuje najmä v spoločensky nižších vrstvách, medzi bezdomovcami alebo užívateľmi drog. Nebezpečným faktorom je vysoká odolnosť voči vysychaniu, vďaka ktorej môže pretrvávať na rôznych predmetoch celé roky.

Diagnostika

Lekár musí uviesť v žiadanke na vyšetrenie podozrenie na diftériu. Odoberá sa kúsok pablanu, výter z krku alebo ster z rán. Vyšetrenie vzoriek je mikroskopické a biochemické, toxicita baktérie sa dokazuje Elekovým testom. Lekár v ambulancii sa zaoberá dýchaním , znením kašľa a zmenami na sliznici hrdla. Medzi ohrozené skupiny patria deti a adolescenti.

Priebeh

Korynebaktérie po invázii cez dýchací systém zostávajú v mieste vstupu. Do tela sa však šíri difterický toxín. Ten mieri najmä k neurónom a bunkám srdcovej svaloviny. Zastavením proteosyntézy vedie k obrne nervov (môže viesť k paralýze svalov) a myokarditíde. Miesto vstupu je charakteristické tvorbou sivobielych pablán a zužovaním dýchacích ciest. Za prípadnú smrť je zodpovedné zlyhanie srdca alebo škrteniu podobné udusenie.

Liečba

Za život zachraňujúci úkon považujeme podanie antidifterického séra s makrolidmi (bakteriostatické antibiotiká). Nosičstvo sa lieči lokálnymi aj celkovými antibiotikami. Najvýznamnejším počinom v boji so záškrtom je vakcinácia  DTP vakcínou (proti diftérii,tetanu a pertusis). Práve hromadné očkovanie proti tejto chorobe viedlo k celosvetovému zníženiu jej výskytu.