Tetanus

13.02.2023

Jedná sa o typickú sapronózu (ochorenie vyvolané hnilobnými baktériami), medzi ľuďmi sa neprenáša. Pôvodcami ochorenia sú klostrídie. Postihnutá je hlavne nervová sústova. Dnes je jej výskyt zriedkavý hlavne vďaka očkovaniu. Pozor, pojmy tetanus a tetánia pomenúvajú odlišné javy. Tetánia je navodená zmenami horčíka a vápnika v tele.

Príznaky

  • Spočiatku nešpecifické príznaky ako únava, nespavosť alebo zvýšená salivácia (tvorba slín)
  • Hlavnými príznakmi sú kŕče priečne pruhovaného svalstva 
  • Trizmus – kontrakcia žuvacích svalov
  • Risus sardonicus – kŕč mimických svalov
  • Opisthotonus – kŕč chrbtového svalstva
  • Laryngospazmus – pri pokuse sa napiť
  • Prítomné sú aj vysoké horúčky a potenie

Príčiny

Ochorenie spúšťajú spóry klostrídiíMiestom vstupu sú rany (často bodné), pri znečistení hrdzavým nástrojom alebo pôdou (hnojom). Menej častými príčinami sú chirurgické zákroky, prenos hmyzom, intravenózne užívanie drog, intramuskularne podávanie injekcií alebo z dentálnej infekcie.

Diagnostika

Diagnóza je založená na typickom klinickom vzhľade pacienta. Lekár zisťuje prítomnosť poranení z nedávnej minulosti, ktoré by mohli viesť k tetanu. Symptómy, na ktorých je postavená diagnostika sú kŕče v oblasti tváre a krku. Laboratórna diagnostika nie je potrebná.

Priebeh

Vstupnou bránou sú najmä málo krvácajúce rany. Do rán sa klostrídie dostávajú hlavne cez pôdu (hnoj). V rane spóry klostrídií vyklíčia a produkujú toxíny (tetanolyzín a tetanospazmín). Toxíny prechádzajú do centrálnej nervovej sústavy a blokujú uvoľňovanie inhibičných neurotransmiterov. Nasledujú už známe tetanické kŕče.

Liečba

Je nutné zabezpečenie prístupu kyslíka k rane (pretože spóry klíčia v anaeróbnom prostredí). Najdôležitejšie je podanie tetanických protilátok. Očkovanie proti tetanu je súčasťou takzvanej DTP vakcíny (vakcína proti diftérii, tetanu a pertusis). Rekonvalescencia je zvyčajne dlhá.