Hashimotova tyreoiditida

15.06.2023

Hashimotova tyreoiditída (HT) je chronický zápal štítnej žľazy. Štítna žľaza bola pôvodne opísaná pred viac ako storočím. Príčina vzniku Hashimotovej tyreoiditídy doposiaľ nie je úplne známa. V súčasnosti sa považuje za najbežnejšiu príčinu autoimunitné ochorenie. Hashimotova tyreoiditída je najčastejšia endokrinná porucha a najčastejšia príčina hypotyreózy. Podľa etiológie môžeme HT rozdeliť na primárnu a sekundárnu.

Primárna

Je to najbežnejšia forma tyreoiditídy a zahŕňa prípady, ktoré v súčasnosti nemajú identifikovateľné príčiny. Primárne HT zahŕňa:

 • klasická forma
 • fibrózny variant
 • variant súvisiaci s IgG
 • juvenilná forma
 • hashitoxikóza
 • „tichá“ tyroiditída- sporadicky alebo v období po pôrode 

Klinicky je najčastejším prejavom zväčšenie štítnej žľazy (struma), s hypotyreózou alebo bez nej. Patologicky je spoločným menovateľom všetkých variantov výrazná lymfocytárna infiltrácia štítnej žľazy. Primárna HT sa môže vyskytovať izolovane alebo spojená s inými autoimunitnými ochoreniami (ako je diabetes mellitus 1. typu a Sjögrenov syndróm) alebo inými ochoreniami štítnej žľazy. Autoimunitný proces znemený, že imunitný systém napáda bunky vlastného tela a narúša ich funkciu. 

Sekundárna

Zahŕňa formy, v ktorých je možné jasne identifikovať etiologické činidlo. Častejšie je príčina iatrogénna a je vyvolaná podávaním imunomodulačných liekov. Je známe, že podávanie interferónu-alfa na liečbu vírusovej infekcie hepatitídy C vyvoláva alebo zhoršuje výskyt tyroiditídy. 

HT je príkladom orgánovo špecifického autoimunitného ochorenia a často sa spája u toho istého pacienta s inými autoimunitnými ochoreniami, čo naznačuje spoločný genetický základ. HT a systémový lupus erytematozus boli prvé dve choroby, u ktorých sa začiatkom 70. rokov minulého storočia preukázal genetický základ autoimunity. Napriek štyrom desaťročiam štúdií však bolo pre HT identifikovaných len niekoľko zopár génov, ktoré priamo ovplyvňujú fenotyp ochorenia. 

Príznaky:

 • Únava
 • Zimomravosť
 • Suchá pokožka a vlasy
 • Vypadávanie vlasov
 • Depresia
 • Priberanie
 • Zápcha
 • Zvýšený cholesterol
 • Problémy s menštruačným cyklom

Diagnostika

Diagnózu Hashimotovej tyroiditídy v súčasnosti stanovujeme kombináciou klinických znakov, prítomnosťou sérových protilátok proti antigénu štítnej žľazy a vzhľadom štítnej žľazy na sonografii.

Liečba

Nie vždy si HT vyžaduje liečbu. Ak sa jedná o miernu formu s minimálnymi klinickými príznakmi volí sa len pozorovanie pacienta. Väčšina pacientov si však vyžaduje liečbu, ktorá je doživotná. Je nutné substituovať hormóny štítnej žľazy.