Cholesterol

03.02.2023

Cholesterol predstavuje životne dôležitý stavebný materiál v bunkovom obale v každej bunke v našom tele. Je to predchodca niektorých hormónov (steroidných) a žlčových kyselín. Tvorí sa prevažne v pečeni a v črevnej stene a táto tvorba predstavuje viac ako 50 % celkového množstva cholesterolu v tele. Denne sa ho vytvorí približne 700mg – 1g. Potravou získavame približne 300mg.  

Relatívne stála hodnota koncentrácie cholesterolu v plazme je udržiavaná hlavne vďaka schopnosti si cholesterol syntetizovať a zároveň túto tvorbu aj spomaliť. Syntéza je teda čiastočne regulovaná aj príjmom cholesterolu v potrave.

Cholesterol je tuková látka transportovaná v krvi pomocou tzv.  lipoproteínov. Tých je viacero druhov, no najznámejšie sú HDL a LDL lipoproteíny. Nie sú to dva rôzne druhy cholesterolu, ani to nie je “dobrý” a “zlý” cholesterol. V skutočnosti je cholesterol len jeden ale v krvi cirkuluje pomocou rôznych nosičov. 

HDL – jeho hlavnou úlohou je transportovať nadbytočný cholesterol z krvného riečiska do pečene. To znamená, že znižuje koncentráciu cholesterolu v krvi a kvôli tomu sa označuje niekedy ľudovo ako “dobrý”.

LDL – predstavuje hlavný transportér cholesterolu do buniek. Ak je ho však v krvi príliš veľa, bunky ho nedokážu spotrebovať a následne sa usadzuje do stien krvných artérii a dochádza k rozvoju aterosklerózy. Ľudovo sa preto označuje ako “zlý cholesterol”. 

Prejavy

Prejavy sú v úvode nemé, preto často progredujú bez toho, aby si to pacient uvedomoval. Môžu sa objaviť tzv. xantelazmy, čo sú žlté kožné útvary najčastejšie sa vyskytujúce pri vnútornom očnom kútiku. Dlhodobo neliečený stav prechádza do aterosklerózy a s ňou spojenými komplikáciami, medzi ktoré patrí ischemická choroba srdca, angina pectoris, ischemická choroba dolných končatín. Pri náhlom uzavretí tepny aterosklerotickým plátom dochádza k ischemickým príhodám, ako je akútny infarkt myokardu alebo náhla cievna mozgová príhoda. 

Hodnotu cholesterolu najčastejšie vyšetrujeme počas preventívnej prehliadky z odberu krvi a hodnota celkového cholesterolu by nemala presiahnuť 5,0 mmol/l. Pred vyšetrením je nutné byť nalačno, inak budú výsledky skreslené. Avšak treba podotknúť, že referenčné hodnoty sa odlišujú podľa veku a pohlavia a zároveň aj medzi laboratóriami. Zvýšená hladina celkového cholesterolu patrí medzi rizikové faktory, ktoré zvyšujú výskyt kardiovaskulárnych ochorení. 

Príčiny

Príčiny zvýšenej koncentrácie cholesterolu sú u väčšiny ľudí podmienené zvýšeným príjmom tukov a cholesterolu v strave ale aj genetickou predispozíciou. So zvýšenými hodnotami sa stretávame aj u fajčiarov a alkoholikov. Existujú aj vzácnejšie geneticky dané ochorenia s rodinným výskytom, ktoré priamo spôsobujú vysokú hladinu cholesterolu. Najčastejšie ide o familiárnu hypercholesterolémiu. 

Liečba

Sa začína nefarmakologickými postupmi, to znamená, že lieky nie sú hneď indikované. Mimoriadne dôležité je zmeniť životný štýl, čo zahŕňa:

  • Zvýšiť pohybovú aktivitu
  • Zvýšiť príjem vlákniny (ovocie, zelenina, celozrnné vyrobky)
  • Zaradiť do jedálnička ryby
  • Znížiť príjem živočíšnych tukov 
  • Nefajčiť
  • Nepiť alkohol

Práve stredomorská kuchyňa sa považuje za tú najzdravšiu. Samozrejme veľmi dôležité je nefajčiť a nepiť alkohol. V minulosti sme sa stretávali s názormi, že určité množstvo alkoholu za deň nie je škodlivé. Avšak tieto tvrdenia sú dnes už vyvrátené a dnes sa za zdravé množstvo alkoholu považuje žiadny alkohol.

Lieky, ktoré sa pri liečbe zvýšenej koncentrácie cholesterolu využívajú, sa nazývajú statíny. Podávajú sa pri vysokom cholesterole ale aj u prejavov komplikácii aterosklerózy. Majú však aj svoje nežiadúce účinky, ako napríklad poškodenie svalov (statínová myopatia), ktorá môže vyústiť do ich rozpadu (rabdomyolýza), následkom čoho môže dôjsť k poškodeniu obličiek a k bolesti svalov. 

Súvisiace videá

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".