Depresívny syndróm

31.10.2023

Depresia je závažný duševný stav, ktorý postihuje milióny ľudí po celom svete. Vyznačuje sa intenzívnym pocitom smútku, stratou záujmu o bežné aktivity, chronickou únavou a ďalšími príznakmi. Je to dlhodobý stav, ktorý môže pretrvávať mesiace až roky. Depresia ovplyvňuje všetky aspekty života človeka, vrátane emocionálneho, fyzického a sociálneho zdravia.

Výskyt:

Depresia je celosvetovým problémom a postihuje ľudí bez ohľadu na vek, pohlavie a sociálnu vrstvu. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) trpí depresiou viac ako 264 miliónov ľudí na celom svete. Ženy majú väčšiu predispozíciu k depresii než muži, a to najmä v súvislosti s hormonálnymi zmenami v priebehu života, ako je tehotenstvo a menopauza.

Príčiny:

Depresívny syndróm je komplexný stav, ktorý má mnoho rôznych príčin a rizikových faktorov. Medzi najčastejšie patrí:

 • Genetická predispozícia
 • Chemická nerovnováha v mozgu: Nerovnováha niektorých chemických látok v mozgu, najmä serotonínu (hormónu šťastia), môže byť spúšťačom depresie.
 • Dlhodobý stres
 • Chronické zdravotné problémy
 • Životné udalosti: Strata blízkeho človeka, rozvod, strata zamestnania a iné.
 • Nadmerné užívanie alkoholu
 • Drogová závislosť
 • Osamelosť a sociálna izolácia
 • Osobnostné faktory: Niektoré osobnostné vlastnosti, ako napríklad perfekcionizmus alebo vysoké nároky na seba, zvyšujú riziko vzniku depresie.
 • Hormonálne zmeny: Hormonálne zmeny počas tehotenstva, pôrodu, menopauzy alebo hormonálne terapie, môžu ovplyvniť náladu a vyvolať depresiu.
 • Vedľajší účinok niektorých liekov: Niektoré lieky, napríklad kortikosteroidy, môžu pri dlhodobom užívaní vyvolať depresiu.

Príznaky:

Depresia má rôzne príznaky, ktoré sa líšia v závažnosti a trvaní. Príznaky možno rozdeliť na psychické a fyzické.

Psychické príznaky depresie:

 • hlboký smútok a plačlivosť
 • strata záujmu a potešenia z bežných aktivít, ktoré predtým prinášali radosť
 • znížené sebavedomie 
 • nízke sebahodnotenie
 • pocit bezmocnosti a zúfalstva
 • problémy s koncentráciou a pamäťou
 • negatívne myšlienky a pesimistický postoj k budúcnosti
 • zvýšená podráždenosť a agresivita
 • sebapoškodzovanie
 • suicidálne myšlienky (myšlienky na samovraždu) 

Fyzické príznaky depresie:

 • únava a nedostatok energie
 • poruchy spánku (nespavosť alebo nadmerná spavosť)
 • zmena hmotnosti a chuti do jedla
 • bolesti hlavy, žalúdka alebo svalové bolesti
 • znížený sexuálny záujem (znížené libido)
 • poruchy menštruačného cyklu u žien

Prevencia:

Prevencia depresie je dôležitá, pretože je oveľa jednoduchšie predchádzať vzniku depresie, než ju liečiť. Možnosti prevencie zahŕňajú:

 • Zdravý životný štýl: Zdravá strava a pravidelná fyzická aktivita pomáhajú udržiavať rovnováhu neurotransmiterov v mozgu a zmierňovať stres.
 • Podpora sociálnych vzťahov: Udržiavanie silných sociálnych väzieb a komunikácia s blízkymi ľuďmi pôsobí protektívne.
 • Techniky na zvládanie stresu: Učenie sa efektívnym spôsobom, ako zvládať stres je dôležitým aspektom prevencie depresie.
 • Pohyb v prírode: Čas strávený v prírode má pozitívny vplyv na duševné zdravie. Prechádzky a relaxácia v prírode môžu pomôcť zmierniť stres a vnútorné napätie.
 • Rutinná starostlivosť o duševné zdravie: Rovnako ako starostlivosť o fyzické zdravie je dôležitá aj starostlivosť o duševné zdravie. Učte sa rozpoznávať príznaky stresu a úzkosti a nebojte sa vyhľadať pomoc. Terapia, vrátane kognitívnej behaviorálnej terapie, môže pomôcť naučiť sa lepšie zvládať emocionálne problémy.
 • Zníženie konzumácie alkoholu a drog
 • Pravidelné vyšetrenia a starostlivosť o fyzické zdravie: Starostlivosť o fyzické zdravie a pravidelné lekárske kontroly pomôžu odhaliť chronické zdravotné problémy, ktoré môžu byť spojené s depresiou.
 • Rozvoj zručností zvládania emocionálnych ťažkostí: Učte sa, ako zvládať stres, riešiť konflikty a rozvíjať emocionálnu inteligenciu. 
 • Psychoterapia: Ak máte predispozície na depresiu alebo ste prežili ťažké udalosti, terapia môže byť užitočnou prevenciou. Terapeut vám poskytne nástroje na zvládanie stresu a emocionálnych problémov.

Diagnostika:

Diagnostika depresie zahŕňa dôkladné hodnotenie príznakov a stavu pacienta a zabezpečuje to, aby sa depresia nezamieňala s inými duševnými alebo fyzickými problémami. Diagnostika je obvykle vykonávaná lekárom alebo odborníkom na duševné zdravie, ako je psychiater alebo psychológ. Postup diagnostiky depresie zahŕňa nasledujúce kroky:

 • Klinický rozhovor: Lekár alebo odborník na duševné zdravie sa pýta pacienta na jeho náladu, myšlienky, pocity a správanie. Je dôležité, aby pacient otvorene hovoril o svojich príznakoch a pocitoch.
 • Fyzikálne vyšetrenie: Lekár môže vykonať fyzikálne vyšetrenie na vylúčenie možných fyzických príčin príznakov, ktoré by mohli imitovať depresiu. 
 • Laboratórne testy: Laboratórne testy, ako napríklad test na hladinu hormónov štítnej žľazy alebo iné krvné testy, môžu byť vykonané na vylúčenie možných fyzických príčin.
 • Psychologická hodnotenie: Odborník na duševné zdravie vykonáva psychologické hodnotenie, ktoré zahŕňa hodnotenie duševného stavu pacienta, jeho myšlienok a emócií.
 • Hodnotenie príznakov depresie: Diagnostické kritériá, ktoré sú založené na štandardizovaných diagnostických príručkách, ako je Diagnostický a štatistický manuál duševných porúch (DSM-5), sa používajú na určenie, či pacient spĺňa kritériá pre diagnózu depresie. 
 • Vylúčenie iných porúch: Lekár alebo odborník na duševné zdravie musí vylúčiť iné duševné poruchy, ako je úzkosť alebo bipolárna porucha, ktoré by mohli mať podobné príznaky.

Terapia:

Medzi najbežnejšie možnosti liečby patria:

 • Psychoterapia: Terapeutické rozhovory s licencovaným psychoterapeutom.
 • Farmakoterapia: V niektorých prípadoch je indikovaná farmakoterapia, najčastejšie sú používané antidepresíva SSRI (Selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu).
 • Podpora rodiny a priateľov: Rodinná a sociálna podpora je dôležitým prvkom liečby.
 • Zmena životného štýlu: Správna výživa a dostatočná fyzická aktivita urýchľujú terapeutický proces.

Depresia je závažným problémom, ktorý nezostáva len pri psychickom utrpení, ale má aj vážne fyzické dôsledky. Ak pociťujete príznaky depresie, je dôležité vyhľadať pomoc odborníka. Nikdy sa nehanbite hovoriť o svojich pocitoch a neodkladajte liečbu. Prevencia depresie môže byť kľúčová, a preto sa starajte o svoje duševné zdravie tak, ako sa staráte o to fyzické. Depresia je liečiteľné ochorenie postihujúce čoraz viac ľudí po celom svete.  Existuje mnoho dostupných liečebných metód, ktoré pomáhajú ľuďom s depresiou opäť pocítiť radosť zo života.