Horúčka Dengue

17.05.2023

Dengue je epidemicky vyskytujúce sa akútne vírusové ochorenie prenášané komármi rodu Aedescharakterizované horúčkou, myalgiami (bolesťami svalov), exantémom, teda výsevom na koži a často s dvojfázovým priebehom. Ochorenie sa vyskytuje v dvoch formách, a to ako horúčka Dengue (tzv. klasický typ) a hemoragická horúčka Dengue. Postihuje prevažne mladé osoby a malé deti. 

Horúčka Dengue sa zjavuje v tropických a subtropických oblastiach, v Afrike, Ázii a v Strednej a Južnej Amerike. Inkubačná doba je 3 - 7 dní, potom nasleduje náhly febrilný stav, ktorý trvá 3 - 6 dní. Ochorenie má dve fázy:

 • 1. fáza - vysoké horúčky a výrazné bolesti svalov a kĺbov (breakbone fever).
 • 2. fáza - väčšinou sa objaví makulopapulózny exantém, ktorý sa najčastejšie vyskytuje najčastejšie na trupe, vynecháva dlane a stupaje.  Súčasne sú zväčšené krčné lymfatické uzliny. Komplikáciou môže byť myokarditída alebo poškodenie nervovej sústavy. 

Hemoragická forma 

Prejavuje sa s  krvácavými prejavmi na koži, súčasne môže byť prítomný ascites, vracanie, bolesti brucha, ak stav progreduje, prítomná býva hypotenzia, hypovolémia a šok. Príčinou je opakovaná nákaza iným sérotypom vŕusu.  

Prejavy

V prípade, že dôjde k prejavom ochorenia, najčastejšie k nim dochádza 4 - 10 dní po nákaze a trvajú 2 - 7 dní. Len veľmi zriedka horúčka Dengue ohrozuje pacienta na živote. Medzi najčastejšie symptómy zaraďujeme:

 • Vysoká horúčka (40°C)
 • Výrazná bolesť hlavy
 • Bolesť za očami
 • Bolesť svalov a kĺbov
 • Nauzea (pocit na vracanie)
 • Vracanie
 • Makulopapulózny exantém

Rozlišujeme aj závažné prejavy ochorenia, ktoré sa skôr objavia, keď odznie horúčka a zaraďujeme medzi ktoré zaraďujeme:

 • Výrazná bolesť brucha
 • Pretrvávajúce vracanie
 • Zrýchlené dýchanie
 • Malátnosť
 • Krvácavé prejavy
 • Krv v stolici alebo v moči
 • Výrazný smäd 

Diagnostika

Ako pri každom ochorení, významným diagnostickým parametrom je dôkladná anamnéza. Zameriavame sa hlavne na cestovateľskú anamnézu pacienta a blízkych kontaktov. Typicky sa pri laboratórnych vyšetreniach vyskytuje leukopénia, teda znížené množstvo bielych krviniek, trombocytopénia, znížené množstvo krvných doštičiek a zvýšené pečeňové parametre, ako sú aminotransferázy a laktátdehydrogenáza. Diagnóza sa potvrdzuje podľa serologického vyšetrenia, pri ktorom sa vyšetrujú hladiny protilátok. 

Liečba

Väčšina prípadov sa liečia v domácej starostlivosti symptomaticky. Významná je prevencia pred poštípnutím komárom v endemických krajinách. Neexistuje špecifická terapia proti Dengue horúčke, zameriavame sa hlavne na liečbu symptómov. 

Často sa využíva paracetamol na zvládnutie bolesti, ibuprofen a aspirín sa v terapii nepoužívajú, aby sa predchádzalo krvácaniu. 

Existuje vakcína, ktorá sa volá Dengvaxia, ktorá je určená pre ľudí ktorý už prekonali horúčku Dengue aspoň raz a žijú v oblastiach, kde sa ochorenie vyskytuje.