Nadmerný smäd (polydipsia)

11.02.2024

Garant MUDr. Linda Štefánek MUDr. Linda Štefánek

Nadmerný smäd alebo odborne nazývané polydipsia je nešpecifickým príznakom, ktorý sprevádza množstvo ochorení. Môže poukazovať na nadmernú stratu vody v organizme spôsobenú organickou príčinou alebo ide o nadmerný prísun tekutín bez somatického podkladu. Je zvyčajne sprevádzaný xerostómiou alebo pocitom sucha v ústach a polyúriou alebo nadmerným a frekventovaným  močením. Pacienti pociťujú smäd aj priamo po vypití tekutín. 

Príčiny

  • Diabetes mellitus – polydipsia  je jedným z prvých príznakov daného chorenia. Je to zapríčinené vysokými hladinami glukózy v krvi a v moči. Glukóza je osmoticky aktívna látka, ktorá na seba viaže vodu. Pri glukozúrii čiže výskyte glukózy v moči, dochádza k nadmernému vylučovaniu vody obličkami, k polyúrii a dehydratácii.
  • Diabetes insipidus – tu ide o nedostatočnú funkciu antidiuretického hormónu (ADH). Je to hormón tvorený v mozgu v časti hypotalamus, ktorý pôsobí na receptory v obličkách a tak umožňuje obličkám zahusťovanie moču a zadržiava vodu v organizme. K ochoreniu dôjde či už z dôvodu poškodenia mozgu  (centrálny diabetes insipidus) alebo z dôvodu rezistencie obličiek na účinok ADH (periférny alebo nefrogénny diabetes insipidus). Výsledkom je znížená funkciu obličiek koncentrovať moč a strata tekutín močom. Príčiny bývajú na podklade poškodenia mozgu v oblasti hypotalamu pri autoimunitných zápalových procesoch, úrazoch, operáciách mozgu, zakrvácaní. V prípade nefrogénneho diabetu príčina býva genetická. 
  • Psychogénna polydipsia – je zapríčinená nadmerným príjmom tekutín bez evidentnej organickej príčiny. Je pozorovaná u psychiatrických pacientov najmä u schizofrenikov. 
  • Dipsogénna polydipsia- zvykne sa zaradzovať do jednej skupiny zvanej primárna polydipsia aj so psychogénnou polydipsiou. Je zapríčinená poškodením hypotalamu, kde sa nachádza centrum smädu. Poškodenie môže byť kvôli nádorovým procesom alebo pri sarkoidóze. 
  • Liekmi navodená polydipsia- anticholinergika, antipsychotika – fenotiazín, mannitol, diuretika, fyziologický roztok
  • Ochorenie obličiek
  • Dehydratácia
  • Tehotenstvo

Diferenciálna diagnostika

Príčina polydispie sa často zistí už pri odobraní anamnézy alebo základných odberoch krvi. Najčastejšou príčinou je diabetes mellitus, pacient udáva časté močenie, častý pocit smädu, môže udávať chudnutie, únavu, časté najmä kvasinkové infekcie. V laboratórnych parametroch zisťujeme hyperglykémiu (zvýšenú glukózu) a glukozúriu (glukózu v moči).

V diagnostike nás ďalej posunie vyšetrenie osmolality moču (koncentrácia osmoticky aktívnych látok v moči) a hodnoty koncentrácie sodíka v krvi. V prípade hyperosmolality moču (>600mosmol/kg) máme podozrenie na vysokú koncentráciu osmoticky aktívnych látok v moči, ktoré na seba naviažu molekuly vody. Toto vidíme pri cukrovke.  Ak je naopak osmolaltia nízka (<300mosmol/kg) ide o nariedený moč vodou ako je to pri diabetes indipidus

Pri hyponatrémii, čiže nízkej koncetrácii sodíka v krvi máme podozrenie na psychogénnu polydipsiu alebo  diabetes insipidus. Na odlíšenie psychogénnej polydipsie od diabetes insipidus sa môže použiť smädový test. Ten sa realizuje formou reštrikcie tekutín u pacienta väčšinou počas noci. Následne sa meria osmolalita moču, ak stúpa tak išlo o psychogénnu polydipsiu. Ak nie následne sa realizuje demopresínovy test (analóg ADH),  ktorý potvrdí alebo vyvráti diagnózu diabetes insipidus a odlíši centrálny a nefrogénny typ ochorenia. Pri podozrení na léziu v hypotalame sa dopĺňa magnetická rezonancia mozgu. 

Liečba

Záleží od vyvolávajúcej príčiny, je nutné liečiť základne ochorenie. Pacienta pri nadmernom príjme vody ohrozuje najmä ťažká hyponatrémia čiže znížená koncetnrácia sodíka v krvi.  Toto sa môže prejaviť poruchou vedomia, kŕčmi až kómou. Pri závažnej hyponatrémii sa pacient hospitalizuje a dostáva intravenózne hypertonické roztoky NaCl, monitorujú sa vitálne funkcie pacienta a stav vedomia. 

Pri cukrovke je dôležité dodržiavať liečebný a diétny režim. Diabetes insipidus sa lieči tak isto podľa príčiny, existuje syntetická náhrada hormónu ADH nazývaný desmopresín. Pri liečbe je nutné dodržiavať reštrikciu tekutín.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".