Bolesť hrdla

31.07.2023

Bolesť hrdla patrí medzi veľmi časté príčiny návštevy všeobecného lekára. Typicky sa prejavuje ako škriabanie alebo pálenie v krku, ktoré sa zhoršuje počas rozprávania alebo pri prehĺtaní. Môže mať akútny nástup alebo môže pretrvávať dlhšiu dobu a pozvoľna sa zhoršovať. Medzi najčastejšiu príčinu vzniku patrí infekčná etiológia, hlavne vírusová. 

V hrdle sa nachádzajú štruktúry imunitného systému, ktoré zabezpečujú primárnu imunitnú obranu. Fungujú ako taký filter pre rôzne infekčne alebo neinfekčné agensy, ako sú baktérie, vírusy a dráždivé látky ako sú prach, pele alebo splodiny spaľovania. Prvý kontakt zabezpečujú mandle, sú dôležitou súčasťou imunitného systému a zachytávajú škodliviny pred tým, ako sa dostanú nižšie do organizmu. Okrem toho sú v tejto oblasti prítomné aj lymfatické uzliny. 

Príznaky (hlavne infekčnej etiológie bolesti hrdla)

Medzi najčastejšie prejavy patrí pálenie, škriabanie, suchosť alebo podráždenie hrdla, ktoré je výraznejšie počas rozprávania, kašlania alebo prehĺtania. Medzi časté sprievodné príznaky patria:

 • zvýšená telesná teplota
 • nádcha (upchatý nos, nadmerné kýchanie)
 • kašeľ - spočiatku dráždivý a suchý
 • bolesti hlavy
 • zimnica
 • zväčšené lymfatické uzliny
 • bolesť pri prehĺtaní 

Je nutné si ale uvedomiť, že bolesť hrdla nie je len infekčnej etiológie, nie vždy ide o zápalové ochorenie. Ďalšie príčiny si priblížime neskôr v článku. 

Príčiny

 1. Traumatická príčina - môže ísť o priame alebo nepriame poranenie v oblasti respiračného alebo gastrointestinálneho traktu. Stretávame sa aj s prítomnými cudzími telesami v oblasti hrdla alebo časté býva aj poleptanie, ktoré vzniká po vypití kyseliny alebo zásad. 

Ak ide o prítomné cudzie teleso, nutná je rýchla identifikácia a následne jeho odstránenie. Odstránenie v oblasti hrdla sa vykonávajú najčastejšie ambulantne, čo znamená, že nie je nutná hospitalizácia. Ak sa teleso ale vyskytuje nižšie v dýchacích cestách, indikovaná môže byť hospitalizácia. Na odstránenie sa využíva endoskopická extrakcia. 

Poleptanie tvorí závažnú skupinu traumatických poranení. Prvá pomoc spočíva v zriedení látky, pomocou vody, nikdy nepoužívame mlieko ani žiadne neutralizačné roztoky! Zásadné zároveň je, že nikdy nevyvolávame vracanie! Vracanie vedie k spätnému presunu dráždivej látky, ktorá má stále leptajúce vlastnosti, takže pri vracaní vystavujeme tkanivá opakovane dráždivej látke. Je vhodné kontaktovať Národné toxikologické centrum.  

 1. Zápalová príčina - je to najčastejšia príčina, nutné je dôkladne posúdiť klinické príznaky pacienta aj lokálny nález. Vhodné je vykonanie aj laboratórnych vyšetrení, aby sme sa vedeli presnejšie orientovať v etiológii. Nápomocné nám býva hlavne CRP vyšetrenie, ktoré býva výrazne zvýšené počas bakteriálnej infekcii a len mierne pri vírusovej etiológii. Ak je hodnota nejasná, dopomôcť nám môžu hodnoty prokalcitonínu alebo sedimentácie.  
 1. Nádorová príčina - bolesť hrdla môžu spôsobiť ako benígne, tak aj malígne nádory. Rovnako môže ísť aj o primárne a sekundárne nádorové ochorenie. Pre malígne nádory v oblasti hltana a hrtana je najväčším rizikovým faktorom fajčenie. Až 90 % pacientov s týmto typom nádorom má v anamnéze aktívne fajčenie. Bolesť hrdla je spôsobená hlavne tým, že nádor pôsobí ako cudzie teleso v hrdle, môže utláčať okolité štruktúry, spôsobovať prekážku pri prehĺtaní alebo prerastať do okolitých štruktúr a dráždiť nervové zakončenia. Nádorová príčina je veľmi variabilná a rovnako aj príznaky sú veľmi rôznorodé. Nutné je spozornieť, ak bolesť hrdla pretrváva dlhšiu dobu, ak nereaguje na terapiu a ak sú súčasne prítomné aj iné príznaky nádorových ochorení, ako je napríklad malígne chudnutie, nočné potenie alebo celkové chradnutie organizmu.  
 1. Ostatné príčiny - medzi ďalšie príčiny môžeme zaradiť stav po rádioterapii, ktorý označujeme ako radiačná mukositis. Dochádza k poškodeniu sliznice po radiačnej terapii, následkom čoho dochádza k zápalu. Niekedy sa stretávame aj so stavom, ktorý označujeme ako elongovaný processus styloideus, ktorý vzniká po odstránení krčných mandlí. Dochádza k osifikácii ligamenta, teda dôjde ku skostnateniu. Rovnako sa bolesťou hrdla môžu prejavovať aj neurologické príčiny, ako napríklad neuralgia nervu glossopharyngeus. Globus hystericus je stav, kedy máme v hrdle takzvanú „guču“. Je to mnohokrát hlavne psychogénna príčina.  

Diagnostika

Lekárom prvého kontaktu je všeobecný lekár, ktorý vykoná základné diagnostické vyšetrenia, ako je dôkladné odobratie anamnézy,  fyzikálne vyšetrenie a laboratórne vyšetrenia, prípadne odošle pacienta na zobrazovacie vyšetrenie. V prípade traumatického poranenia je nutné navštíviť urgentný príjem, pretože môže ísť o život ohrozujúci stav.

Z laboratórnych metód nám pomáhajú hlavne zápalové parametre. Zo zobrazovacích metód môžeme využiť RTG snímkovanie, CT, MR alebo zriedkavejšie ultrasonografia. Niekedy môže byť do diagnostiky zapojený aj lekár z ORL. Nutná je mnohokrát aj medziodborová spolupráca.

Liečba

Liečba samozrejme závisí od samotnej príčiny. Najčastejšou etiológiou je infekcia, nutné je si uvedomiť, že nie každá infekcia sa má liečiť antibiotikami. Žijeme v dobe, kedy máme to šťastie, že máme veľa druhov antibiotík, ktoré dokážeme účinne namieriť na konkrétne baktérie, avšak zároveň sme svedkami neustále narastajúcej antibiotickej rezistencie, ktorá môže éru antibiotík aj ukončiť. Je preto nutné, aby antibiotiká boli indikované cielene a racionálne. Hlavnou príčinou bolesti hrdla je virusový agens, na ktorý antibiotiká nezaberajú. Používajú sa skôr u starších pacientov, kde môže dôjsť k sekundárnej bakteriálnej superinfekcii, kedy nasadne na vírusovú infekciu aj bakteriálna. 

Dôležité sú režimové opatrenia, pokoj na lôžku, dostatočný príjem tekutín. Mnohokrát je možné bežné bolesti hrdla zvládnuť aj v spolupráci s lekárnikom. V prípade prítomného dráždivého kašľa je vhodné užívať sirupy, ktoré podporujú tvorbu produktívneho kašľa. 

Dôležitá je aj prevencia. Môže ísť o správnu životosprávu, bohatú na vitamíny a minerály, dostatočná pohybová aktivita, pitný režim, prípadne otužovanie organizmu. Neodmysliteľnou súčasťou prevencie je očkovanie. Každý rok sa odporúča očkovanie proti chrípke, v dnešnej dobe určite musíme spomenúť aj očkovanie proti COVID - 19. U starších ľudí nad 60 rokov sa odporúča aj očkovanie proti pneumokokom, prípadne u ľudí s oslabeným imunitným systémom, ktorí sú náchylní na infekcie. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".