Myokarditída

20.03.2023

Označuje stav, pri ktorom je prítomný zápal srdcového svalu, myokardu. Ten sa vyskytuje medzi epikardom a endokardom, čím tvorí prostrednú a najmohutnejšiu vrstvu srdca. Zápal znižuje srdcovú činnosť, teda schopnosť srdca pumpovať krv. Za ochorenie je najčastejšie zodpovedný vírus a dôsledkom môže byť až zlyhanie srdca.

Príznaky

  • Bolesť na hrudníku
  • Únava
  • Opuchnuté dolné končatiny
  • Arytmia
  • Nedostatok kyslíka
  • Pocity na odpadnutie
  • Bolesť hlavy, hrdla, kĺbov alebo svalov

Príčiny

Myokarditída vzniká najmä v dôsledku infekcie mikroorganizmami. Spomedzi vírusov sú to adenovírusy, koronavírusy, vírusy hepatitídy alebo herpetické vírusy. Významnými baktériami sú stafylokoky a streptokoky. K zápalu sa môžu pričiniť aj huby či parazity. Častými príčinami sú aj niektoré liečivá či chemické látkyAutoimunitné ochorenia, ako napríklad systematický lupus erytematosus, môžu viesť k ochoreniu. Nebezpečným krokom, ktorý je rizikový z hľadiska prepuknutia myokarditídy, je neúplné doliečenie chorôb, kedy sa pacient zvýšenou telesnou aktivitou ohrozuje.

Priebeh

Ochorenie, ktoré je podmienené vírusovou infekciou, má typický priebeh, ktorý nie je odlišný napríklad od chrípky. Ide o to že samotný zápal srdcového svalu nastáva až vtedy, keď choroba nie je dostatočne doliečená a vírus postupuje k bunkám tohto svalu. Vírus napáda tieto štruktúry a aktivuje imunitný systém, ktorý okrem protilátok proti vírusu tvorí aj protilátky proti vlastným štruktúram srdca. Pokiaľ stav pretrváva dlhšiu dobu môže viesť až k zlyhaniu srdca. Samotné príznaky sa počas ochorenia menia od bežných, chrípke podobných až po závažnejšie (vid. vyššie). Pri neinfekčnej myokarditíde sú za zápal zodpovedné rôzne chemické látky (liečivá, drogy alebo chemikálie s ťažkými kovmi).

Diagnostika

Lekár vykonáva základné vyšetrenie a počúva tlkot srdca a jeho prípadné zmeny. Nariadený môže byť aj odber krvi, na zistenie zápalu a infekcie. Toto vyšetrenie funguje prostredníctvom nálezu enzýmov či bielkovín vyskytujúcich sa v krvi pri poškodení srdca. Pre vylúčenie či potvrdenie arytmií sa využíva elektrokardiografia. Na zobrazenie veľkosti či tvaru srdca slúži RTG hrudníka.

Liečba

Pri miernej forme myokarditídy môže postačiť pokojový režim a medikácia. Pacientovi sa podávajú kortikosteroidy na zmiernenie nadmernej činnosti imunitného systému. Lieky na srdce ako beta blokátory, ACE inhibítory alebo blokátory receptorov pre angiotenzín II. Pri závažnej alebo opakovanej myokarditíde sa pristupuje k ráznejšej forme liečby. Sem patrí intravenózne podávanie liečiv, implantácia kardiostimulátora alebo dokonca transplantácia srdca.