MEDI Noviny 23. 03. 2024

Sezóna 2 - Epizóda 12

23.03.2024

Ďalšia epizóda »

Dobrý deň, vitajte pri týždennom sumári správ z oblasti slovenského zdravotníctva. V dnešných MEDI novinách sa budeme venovať aj týmto témam:

  • počet alergií v uplynulých desaťročiach enormne rastie.

  • Slovensko v posledných rokoch zaznamenáva mierne klesajúci trend zaočkovanosti detí.

  • počet pacientov, ktorí potrebujú transplantáciu srdca, sa neustále zvyšuje.

Počet alergií v uplynulých desaťročiach enormne rastie, dokonca sa objavujú ich ťažké kombinácie. Týkajú sa všetkých vekových kategórií, ale novým fenoménom je práve prepuknutie alergie až v seniorskom veku. Silnejšia alergická reakcia sa zvykne prejaviť najmä u ľudí s nadváhou či obezitou. Uviedla to primárka oddelenia dlhodobo chorých Nemocnice AGEL Handlová, Miriam Kvostková. Peľová sezóna je v plnom prúde, alergici sú v pozore už druhý mesiac. Na vine sú klimatické zmeny, keď k otepleniu, a teda aj k zvýšenému výskytu alergénov v ovzduší, dochádza skôr ako v minulosti. Momentálne kvitnú stromy, v apríli sa pridajú byliny a hneď po nich aj trávy. Nielen alergická sezóna nastupuje skôr, mení sa aj veková štruktúra alergikov. V minulosti alergiou trpeli najmä deti, resp. prejavila sa v detskom veku, dnes už ani prepuknutie alergie u starších ľudí nie je výnimkou. Alergické ochorenia vo vyššom veku pritom nepostihujú iba dýchacie cesty, prejavujú sa aj na koži. Okrem peľových alergií sú bežné aj liekové alergie a alergické reakcie na bodnutie hmyzom.

Slovensko v posledných rokoch zaznamenáva mierne klesajúci trend zaočkovanosti v rámci povinného pravidelného očkovania detí. Zaočkovanosť proti čiernemu kašľu, osýpkam a záškrtu v niektorých krajoch či okresoch klesla pod 95 %, čo je úroveň zabezpečujúca kolektívnu imunitu. Vzhľadom na to nie je možné vylúčiť šírenie týchto ochorení na území Slovenska. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva SR. Čierny kašeľ je vysoko infekčné ochorenie postihujúce dýchacie cesty a spôsobuje vážne záchvaty kašľa. U detí do jedného roka môže mať dramatický priebeh. Záškrt je akútne infekčné ochorenie, ktoré sa prejavuje postihnutím horných dýchacích ciest. Pri ťažkom priebehu môže dôjsť k poškodeniu nervov, čo spôsobuje ochrnutie hlasiviek a prehĺtacích svalov. Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému. 

Vedenie MZ SR v pondelok 18. marca rokovalo so zástupcami Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti, Slovenskej lekárskej spoločnosti a Združenia miest a obcí Slovenska o zabezpečení ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast. Podľa nich je zachovanie dostupnej dennej ambulantnej starostlivosti kľúčové. Uviedlo to ministerstvo zdravotníctva. Jedným z diskutovaných riešení, o ktorých sa hovorilo, sa črtá zriadenie doplnkových bodov ambulantnej pohotovostnej služby v regiónoch, kde je dostatok pediatrov. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková uviedla, že intenzívne hľadá v spolupráci s pediatrami a zástupcami ZMOS riešenia ako zabezpečiť dostupnú ambulantnú pohotovostnú službu naprieč celým Slovenskom. Pre Dolinkovú je prioritné zabezpečiť pre naše deti dennú aj pohotovostnú ambulantnú starostlivosť, všade tam, kde máme dostatok pediatrov. ZMOS si uvedomuje, že nie každý bod ambulantnej pohotovostnej služby je vzhľadom na nedostatok lekárov možné zachovať.

Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach má podľa jej riaditeľa Ľuboslava Beňu všetky potrebné interné smernice, týkajúce sa protipožiarneho zabezpečenia. Uviedol to v reakcii na kritiku bezpečnosti nemocnice zo strany odborárov v súvislosti s marcovým požiarom v nemocnici. Odmieta tvrdenia, že ministerstvo zdravotníctva sa situáciou po požiari nezaoberá. Označil ich za zavádzajúce, účelové a za politikárčenie. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková sa podľa riaditeľa o situáciu zaujíma od začiatku a je s ňou v intenzívnom kontakte. Dodal, že vyšetrovaním požiaru sa zaoberajú orgány činné v trestnom konaní. Lekárske odborové združenie a zamestnanci UNLP v Košiciach po marcovom požiari apelujú na potrebu zabezpečiť bezpečnosť v budove. Kritizujú tiež, že chýba evakuačný plán. Od kompetentných žiadajú, aby zabezpečili bezpečnú univerzitnú nemocnicu na východe Slovenska. 

Asociácia nemocníc Slovenska dodnes nemá so zdravotnými poisťovňami uzavreté zmluvné dodatky pokrývajúce zvýšené finančné nároky na rok 2024. Dôvodom je stále neschválená Vyhláška MZ SR o programovom rozpočtovaní, ktorá ma stanoviť rozdelenie financií pre sektor. Uviedla to výkonná riaditeľka Asociácie nemocníc Slovenska Ľubomíra Slavíková. Situácia je o to kritickejšia, že podstatná časť rozpočtu asociácie je alokovaná na zákonné navýšenie miezd pre jej zamestnancov a bez adekvátnych finančných prostriedkov môže byť ich vyplácanie ohrozené. Asociácia podľa Slavíkovej rozumie aj požiadavkám Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb na zvýšenie platov nezdravotníckych pracovníkov v nemocniciach, avšak, kým nebude vyhláška prijatá, nevedia sa k ich naplneniu zaviazať. Asociácia citlivo vníma aj aktuálne prebiehajúcu reformu siete nemocníc. Jej nastavenie musí byť také, aby sa zabránilo situácii, že v systéme ostane množstvo pacientov, ktorých podľa súčasne platnej vyhlášky nemocnice ANS už nebudú môcť ošetriť.

Všeobecná zdravotná poisťovňa a Aliancia všeobecných lekárov Slovenska budú pokračovať v zmluvnom vzťahu aj v najbližšom období. Zmluvy platné do konca februára predĺžili o ďalšie tri mesiace. Ako informuje štátna poisťovňa, nové zmluvy sa zároveň rozšírili o ďalšie zdravotné výkony. Jej poistenci tak budú mať prístup k najnovšej diagnostike vybraných akútnych stavov priamo v ambulanciách zazmluvnených všeobecných lekárov. Lekárom bude uhrádzané POCT vyšetrenie, ktoré umožňuje rýchlejšiu diagnostiku, a teda aj rýchlejšie nasadenie liečby. Priamo v ambulancii tak budú môcť stanoviť základné enzýmy, ktoré súvisia s akútnym infarktom srdca, srdcovým zlyhávaním alebo embolizáciou. Čas pacienta ušetrí aj zazmluvnené vyšetrenie POCUS, ktoré budú môcť vykonávať odborne vyškolení všeobecní lekári. Ide o vyšetrenie malým prenosným ultrazvukom, ktorý je určený na rýchlu diagnostiku. 

Navýšenie odmeňovania sestier, situácia s nedostatkom sestier na Slovensku a celkové zlepšenia pracovných podmienok boli témami stretnutia odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek s ministerkou zdravotníctva Zuzanou Dolinkovou. Medzi návrhmi bolo navýšenie mzdových prostriedkov pre jednotlivé kategórie sestier a pôrodných asistentiek, aj s reflektovaním počtu odpracovaných rokov. Sestry a pôrodné asistentky chcú byť konečne po mnohých rokoch vypočuté a žiadajú napraviť krivdy v odmeňovaní. Realizovaním týchto krokov však podľa predsedníčky združenia Moniky Kaveckej zdravotníci najmä dostanú signál, že si ich prácu kompetentní vážia. Na stretnutí sa riešila aj práca v riziku a v zdraviu škodlivom prostredí, ktoré patrí k povolaniu sestier a pôrodných asistentiek. Ďalšou témou rokovania boli aj jednotlivé problémy, pri ktorých sestry a pôrodné asistentky zažívajú šikanu zo strany nadriadených, čo taktiež býva častým dôvodom na odchod zo zamestnania. Prioritou odborového združenia je aj motivácia sestier, ktoré momentálne pôsobia v zahraničí, aby sa vrátili a pracovali na Slovensku.

Počet pacientov, ktorí potrebujú transplantáciu srdca, sa neustále zvyšuje a je to celosvetový trend. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb má za sebou 432 úspešných transplantácií srdca, konkrétne pri 413 dospelých pacientoch a 19 detí. Transplantácia srdca predstavuje štandardnú liečebnú metódu inak neriešiteľného chronického zlyhávania srdca. Počet transplantácií srdca v SR stagnuje v poslednej dobe na približne 20 ročne, čo zďaleka nezodpovedá počtu čakateľov. Podľa primárky Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca Evy Goncalvesovej hlavným dôvodom je nedostatok darcov. V týchto dňoch si národný ústav pripomína 26. výročie úspešnej transplantácie srdca. Systematický program transplantácie srdca na Slovensku založil prof. Juraj Fabián. Po viacročnej príprave v noci z 20. na 21. marca 1998 chirurgický tím transplantoval srdce vtedy 58-ročnému príjemcovi. Pacient Štefan Petrík z Jura nad Hronom žil s transplantovaným srdcom 9,5 roka, pričom nezomrel na srdcové ochorenie.  

Biobanku pre nádorové a zriedkavé ochorenia v Martine, ktorá sa stane úložiskom biologických vzoriek pacientov z celého Slovenska, by mali skolaudovať o mesiac. V stredu v Martine o tom informovala ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Avizovala, že k otázke udržateľnosti projektu ich ešte čakajú ďalšie stretnutia. Na 18-miliónový projekt čerpali peniaze z eurofondov. V tomto období sa rieši financovanie nákladov spojených s prevádzkou. Podľa riaditeľky martinskej biobanky Zuzany Dankovej ide o sumu zhruba 1,8 milióna eur ročne, a to iba v prípade fyzického uchovávania vzoriek. Ak by sa zvolila moderná dátová digitalizácia a generovanie veľkoobjemných dát, je potrebné sumu zvýšiť. Budovu už v súčasnosti prevádzkujú a chladia. Náklady znáša Jesseniova lekárska fakulta (JLF) Univerzity Komenského.