Polyneuropatia

05.03.2023

Vzniká v dôsledku poškodenia nervov uložených mimo mozgu a miechy, tieto nervy nazývame ako periférne.  Periférne nervy prenášajú informácie z celého tela do mozgu a miechy, kde sa vyhodnocujú, pripraví sa odpoveď, ktorá sa opäť šíri k cieľovej oblasti prostredníctvom periférnych nervov. Pri ich poškodení je znemožnená ich úloha a spôsobujú rôzne množstvo ťažkostí.

Príznaky

Symptómy sú rozličné , na základe konkrétneho postihnutého nervu. Tie delíme na senzorické, motorické a autonómne.

 • Strata citlivosti, pálenie či mravčenie horných a dolných končatín
 • Ostrá, prudká bolesť
 • Zvýšená citlivosť na dotyk
 • Bolesť pri bežných aktivitách
 • Strata rovnováhy alebo časté pády
 • Svalová slabosť
 • Paralýza (pri poškodení motorického nervu)

Pri poškodení autonómneho nervu sa prejavuje:

 • Zníženým alebo naopak nadmerným potením
 • Zníženým krvným tlakom 
 • Tráviacimi problémami 
 • Citlivosťou na svetlo
 • Zadržiavaním moču alebo hnačkou
 • Srdcovou arytmiou 
 • Neustálym pociťovaním chladu

Príčiny

Polyneuropatia sa tradične vyskytuje pri diabete. Na vine sú aj 

 • traumatické poranenia
 • infekcie (herpetický vírus)
 • autoimunitné ochorenia (Sjorgenov syndróm, reumatická artritída, lupus)
 • dedičné ochorenia alebo tumory (tie pri raste môžu vytvárať tlak na nerv:

Ďalšími nezanedbateľnými príčinami sú aj  alkoholizmus, chemoterapie, nedostatok vitamínov (B1, B6, B12, E) alebo stavy po otrávení chemikáliami. 

Priebeh

Spočiatku sa polyneuropatie prejavujú najviac na končatinách. Časom postupujú do vzdialenejších oblastí tela. Dôležité je rozoznať problém a čo najrýchlejšie nasadiť liečbu. Taktiež je potrebné dbať na zodpovednosť pri liečbe primárnych ochorení ako diabetes. Nápomocným krokom je aj starostlivosť o zdravie svojich nervov jedením ovocia, zeleniny a dostatku bielkovín, pravidelným pohybom a vyhýbaním sa faktorom, ktoré môžu viesť k poškodeniu nervov. V neskorom štádiu ochorenia hrozí stav, pri ktorom už nie je možná regenerácia nervového tkaniva.

Diagnostika

Základom je fyzikálne vyšetrenie a dôkladný odber anamnézy, pri ktorom sa lekár sústredí na predchádzajúce ochorenia, životný štýl a výskyt ochorenia v rodine. Pri neurologickom vyšetrení dochádza k testovaniu šľachového reflexu, svalovej sily alebo koordinácie. Krvné testy slúžia na zistenie nedostatku vitamínov, diabetu alebo nadmernej imunitnej činnosti. CT a MRI zobrazovacie metódy sú účinné pri stanovení tumorov, prietrži diskov alebo stlačených nervov. Využíva sa aj elektromyografia, na určenie elektrickej aktivity svalu.

Liečba

Pri liečbe polyneuropatie sa zameriavame na umiernenie príznakov prostredníctvom liekov proti bolesti, liekov proti záchvatom, antidepresív alebo lokálnym riešením ťažkostí (napríklad aplikáciou krému na postihnuté miesto). K dispozícii sú aj rôzne terapie, ktoré pomáhajú znášať následky tohto ochorenia. Patrí sem elektrická stimulácia nervu, výmena plazmy, posilňovanie a v konečnom prípade dochádza aj k chirurgickému zákroku.