Arytmie

15.08.2023

Úvod do arytmií

Prevodový systém srdca

Prevodový systém srdca je tvorený špecializovanými bunkami, ktoré tvoria uzlíky a zväzky. Tieto uzlíky sú schopné vytvárať a viesť vzruch. Hlavná štruktúra, ktorá slúži k tvorbe vzruchu je sinoatriálny uzol. Pri jeho poškodení je každý nasledujúci úsek schopný tvoriť vzruch. Svalovina srdca na vzruch reaguje kontrakciou

V pravej srdcovej predsieni v hornej časti sa nachádza primárny pacemaker - sinoatriálny uzol (SA). Na srdcové komory sa zo sinoatriálneho uzla šíri vzruch cez predsieňovokomorový uzol (AV). AV uzol slúži na koordináciu pohybov predsiení a komôr. Pri poškodení AV uzla môže dôjsť k spomaleniu alebo až úplnému zastaveniu prevodu vzruchu. AV uzol môže byť v niektorých prípadoch  miesto tvorby vzruchu čo vedie k arytmii. 

Na AV uzol nadväzuje Hisov zväzok, ktorý sa nachádza v hornej časti medzikomorového septa. Delí sa na pravé a ľavé Tawarove ramienko. Tawarove ramienka sa vetvia až na Purkyňove vlákna a vedú vzruch na svalovinu komôr. 

Arytmie 

Arytmia je porucha tvorby a vedenia vzruchu. Arytmia môže vznikať pri prítomnosti abnormálneho ložiska v srdci alebo pri vzniku „krúživého vzruchu“= re-entry mechanizmus. 

Príčiny arytmií delíme na kradiálne a extrakardiálne.

Medzi kardiálne príčiny patrí:

 • Ischemická choroba srdca - jazvy po infarkte myokardu predstavujú ložiská so zvýšenou schopnosťou tvorby vzruchu
 • Kardyomyopatia
 • Myokarditída
 • Re-entry okruh
 • Chlopňové vady
 • Kanálopatie - syndróm dlhého QT!- riziko náhlej zástavy srdca najmä u mladých ľudí, syndróm krátkeho QT, Brugada syndróm

Podľa tepovej frekvencie ich delíme na:

 • Bradyarytmie- frekvencia srdca je menej ako 60/ min
 • Tachyarytmie- frekvencia srdca je viac ako 100/ min

Medzi poruchy rytmu radíme aj blokádu Tawarových ramienok. Nedochádza k zmene srdcovej frekvencie, ale k poruche vedenia vzruchu

Delenie bradyarytmií:

 • Sínusová bradykardia
 • Sínusová zástava
 • SA blokáda
 • Syndróm chorého sinu (SSS)
 • AV blokády

Tachyarytmie delíme podľa miesta vzniku na supravetrikulárne (vznikajú v predsieňach alebo v AV uzle) a komorové (vznikajú v komorách). Podľa tvaru QRS komplexu ich môžeme deliť na úzkokoplexovéširokokomplexové.

Delenie tachyarytmií:

 • Supraventrukulárne
  •  Sínusová tachykardia
  •  fibrilácia predsiení
  •  flutter predsiení
  •  AV nodálna reentry tachykardia
  •  AV reentry tachykardia
  •  predsieňová ektopická tachykardia
 • Komorové

  • komorová tachykardia

  • Fibrilácia komôr

Medzi extrakardiálne príčiny patrí:

 • Stres
 • Iónová nerovnováha
 • Poruchy acidobázickej rovnováhy
 • Anémia
 • Hypo-/hypertyreóza
 • Hypoxémia
 • Hypotermia
 • Lieky- antiarytmiká
 • Alkohol
 • Kofeín
 • Drogy

Medzi najčastejšiu arytmiu patrí fibrilácia predsiení. Komplikáciou fibrilácie je embolizácia najmä do CNS. K náhlej srdcovej smrti často vedie fibrilácia komôr a komorová tachykardia.

Príznaky 

Najčastejšie príde pacient ku kardiológovi s palpitáciami. Sú popisované ako subjektívne nepríjemné vnímanie srdcovej aktivity. Pacienti sa sťažujú na chvenie, „preskakovanie“ srdca, vynechanie úderu a podobne. Pri artymii môže dochádzať k nedostatočnému prekrvovaniu mozgu čo sa môže prejaviť závratmi, vertigom, únavou, slabosťou. Pri nedostatočnom prekrvení a okysličení svaloviny srdca môžu mať pacienti aj bolesti na hrudníku. Komplikáciou fibrilácie predsiení môže byť embolizácia do iných orgánov čo sa prejavuje náhlou cievnou mozgovou príhodou ale aj náhlou brušnou príhodou.

Diagnostika

Pri diagnostike je dôležitá anamnéza a fyzikálne vyšetrenie pacienta. Na presné určenie arytmie použijeme klasické 12-zvodové EKG. Ak sa jedná o nepravidelnú arytmiu, ktorá nie je prítomná celý deň, pacientovi sa odporúča Holter - 24-hodinové EKG. Na posúdenie štrukturálnych abnormalít myokardu sa používa ECHO. 

Liečba

Terapia arytmií záleží od typu a vyvolávajúcej príčiny. Preferované sú nefarmakologické postupy ako diéta, režimové opatrenia, minimalizácia stresu, vágové manévre- slúžia pri tachyarytmii, katétrová rádiofrekvenčná ablácia alebo chirurgická ablácia. Farmakoterapia je založená na podávaní antiarytmík. Na rozdiel od nefarmakologickej terapie, majú veľa nežiadúcich účinkov a môžu zhoršiť srdcové zlyhávanie. Farmakoterpia je indikovaná pri liečbe symptómov a beta-blokátory na zlepšenie prognózy pacienta. Arytmie sú definované ako porucha vzniku alebo šírenia vzruchu v srdci.