Paličkové prsty (Hippokratove prsty)

27.08.2023

Ide o rozšírenie posledných okrajových článkov prstov rúk a nôh. Vznikajú na podklade otvorenia cievnych prepojení medzi systémom tepien a žíl. Ich výskyt môže mať súvis s rasou alebo s dedičnou predispozíciou.  Vyskytujú sa pri rôznych orgánových ochoreniach. 

Prejavy 

Tvar nechtu môže byť sférický a niekedy sa môže zdať, že dochádza k vlneniu. Takýto stav nazývame ako pachyakria. Často sa môže vyskytovať pri kardiovaskulárnych alebo respiračných ochoreniach. Paličkové prsty sa vyvíjajú postupne, dlhšiu dobu. Typicky sa stretávame s prejavmi, ako sú: 

  • vyhladené alebo uvoľnené nechtové lôžko
  • strata uhla medzi nechtovým lôžkom a kožou
  • zhrubnutie nechtu
  • vypuklý necht
  • odlesk svetla na koži a na nechte
  • deformácia nechtov
  • tvar hodinového sklíčka

Príčiny 

Presná príčina nie je úplne známa. Predpokladá sa, že ide o zmeny v prepojeniach medzi žilovým a tepnovým systémom. Ku vzniku paličkovitých prstov dochádza u ochorení, pri ktorých dochádza ku zhoršenému okysličeniu krvi, teda k hypoxémii. Najčastejšie sa s prejavom môžeme stretnúť pri:  

Diagnostika 

Paličkovité prsty sú pomerne výrazným príznakom, ktorý si lekár dokáže ľahko na pacientovi všimnúť. Nutné je následne vykonať vyšetrenia zamerané na kardiovaskulárny a respiračný systém, plus funkciu pečene. vykonáva sa takzvaný Schamrotov test (Schamrotovo znamenie), pri ktorom sa priložia oba ukazováky k sebe tak, aby sa navzájom dotýkali nechtami. Ak medzi prstami vznikne medzera v tvare kosoštvorca, je to v poriadku. Problém nastáva vtedy, ak nechty ukazovákov k sebe celkom priliehajú. 

Liečba 

Liečba samotného príznaku nie je možná, je nutné liečiť ochorenie, pri ktorom sa vyskytuje.