Chronická obštrukčná choroba pľúc (chochp)

24.05.2022

Začína sa nenápadne, postupne a niekoľko rokov. CHOCHP je druhé najčastejšie neinfekčné chronické zápalové ochorenie pľúc, pri ktorom dochádza k postupnému zužovaniu dýchacích ciest a obmedzeniu prietoku vzduchu. CHOCHP sa často prejaví až v štádiu zmien na pľúcach.

Pľúcne mechúriky (alveoly), kde dochádza k výmene oxidu uhličitého za kyslík, sa rozpadajú a zanikajú. Na ich mieste vznikajú dutinky vyplnené vzduchom, ktoré už dostatočne neplnia svoju funkciu. Poškodené pľúca produkujú tiež viac hlienu. Pacientov trápi dýchavičnosť, najprv pri námahe, neskôr už aj v pokoji, kašeľ a celková nevýkonnosť.V 80 % prípadov môže za chorobu fajčenie, aj pasívne. Rizikovou skupinou sú najmä fajčiari vo veku 65-70 rokov. 

Príznaky

 • Problémy s výdychom
 • Vykašliavanie hlienu
 • Vlhký kašeľ
 • Dýchavičnosť
 • Únava
 • Malátnosť
 • Zrýchlené dýchanie
 • Vysilenosť
 • Zrýchlený tep
 • Modrá koža
 • Úzkosť
 • Nekľud
 • Nespavosť
 • Vykašliavanie hnisu
 • Jemné pokašliavanie
 • Potenie
 • Suchý kašeľ
 • Búšenie srdca
 • Vysoký krvný tlak
 • Chrapot
 • Chudokrvnosť - anémia
 • Opuch končatín
 • Depresia
 • Bolesť na hrudníku
 • Nepravidelná činnosť srdca
 • Rednutie kostí
 • Poruchy vedomia
 • Časté infekcie
 • Nízky krvný tlak
 • Spomalený tep - Bradykardia

Príčiny

Zapríčiňujú ho exogénne, ale aj endogénne faktory, môže ísť aj o ich kombináciu.

 • Vonkajšie (exogénne) faktory

Anorganické častice ako sú fajčenie, prašné domáce prostredie), znečistené životné prostredie, výfukové plyny a emisie, či rizikové pracovné prostredie (výpary z chemikálií: olovo, ortuť, vanád, škodlivé plyny ako stibán, arzán, fosgén, chlór, kyanovodík, sulfán, amoniak, oxidy a zlúčeniny síry, anilín, fenoly, kyselina mravčia, naftalén, benzén), iné leptavé plyny, ohrození sú aj pracovníci na stavbách, ktorý pracujú s cementom. 

Organické častice sú baktérie, vírusy, spóry, plesne, ktoré môže človek tiež inhalovať. Keďže sa tieto mikroorganizmy nachádzajú všade okolo nás, vyvolávajú infekcie rôznych orgánov a systémov, ale svojím opakovaným, alebo pravidelným vdychovaním spôsobujú recidívy ochorenia. Opakované infekcie sú spôsobené viacerými faktormi, ako oslabená imunita, iné pridružené ochorenie, zlé sociálne podmienky (chlad, vlhko, nečistoty), alebo prostredie, kde dochádza k zvýšenému kontaktu s inými osobami (škola, práca).

 • Vnútorné (endogénne) faktory: genetická predispozícia, stravovanie, výživa, celková imunita organizmu

Diagnostika

Zväčša nebýva náročná. A nie je to občasné pokašliavanie, ktoré chorých privádza. Do ambulancie vstupujú už s chronickým a neutíchajúcim kašľom a badateľnou dýchavičnosťou, či už po väčšej alebo menšej námahe. Prejavy ochorenia a kľúčový anamnestický údaj (fajčenie, rizikové pracovné prostredie) lekára nasmerujú k správnej diagnostike.

Cielené vyšetrovacie metódy už len potvrdia predpokladanú diagnózu chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Využíva sa spirometria  odhaľuje nám stupeň obmedzenia prietoku vzduchu v dýchacích cestách. Bronchoskopia sa vzhľadom na jej invazívnosť robí len v niektorých prípadoch. Indikuje sa u pacientov  z dôvodu diagnostiky, ale z dôvodu odstránenia hlienových zátok. Ide o invazívnu endoskopickú vyšetrovaciu metódu, pri ktorej sa za pomoci endoskopu vyšetruje bronchiálny strom.

Liečba

 • Farmakologická liečba CHOCHP - lieková terapia
 • Oxygenoterapia v liečbe CHOCHP - terapia kyslíkom
 • Nefarmakologická liečba CHOCHP - ostatné neliekové intervencie

Ochorenie sa nedá vyliečiť, len sa spomalí a zmiernia sa jeho príznaky. Škody v dýchacích cestách sú nezvratné. Základom liečby CHOCHP je rozširovanie dýchacích ciest pomocou liečiv redukujúcich napätie hladkého svalstva a protizápalové lieky. Budete užívať bronchodilatanciá, ktoré uvoľňujú svalstvo dýchacích ciest a rozširujú ho, najčastejšie vo forme inhalátorov a tabletiek. Dopĺňa ich protizápalová liečba, mukolytiká na uvoľnenie hlienu a antibiotiká. Pomáha aj terapia kyslíkom, najmä počas zvýšenej fyzickej záťaže. V posledných štádiách ochorenia, keď je problém s dýchaním už aj kľude, je potreba aj domácej kyslíkovej terapie. Na spomalenie zhoršovania pľúcnych funkcií je vhodná dychová rehabilitácia.

Prevencia vzniku CHOCHP:

 • nefajčite, prípadne sa pokúste vyhýbať fajčiarskemu prostrediu
 • vyhýbajte sa prašnému, alebo rizikovému prostrediu (práca, domov - tuhé palivá - odvetrávanie)
 • chráňte sa pred vznikom infekcie a jej recidív (dezinfekcia, liečba, rúško v rizikovom prostredí)
 • pravidelne navštevujte lekára (kontrolné prehliadky)

Ostatné intervencie pri CHOCHP možné vykonávať v domácom prostredí: napomáhajú pacientovi zlepšiť pľúcne funkcie, eliminovať symptómy, zvýšiť fyzickú silu a kvalitu života.

 • oprechádzky v prírode na čerstvom vzduchu

 • pravidelne vetrajte, aby ste mohli doma dýchať čerstvý vzduch

 • naučte sa praktizovať dychové cvičenia

 • domáca oxygenoterapia - kyslíková liečba v domácom prostredí

 • poproste príbuzného, aby si osvojil techniku vyklepkávania hlienov

 • používajte mechanické pomôcky na odsávanie hlienov, ktoré sa nedajú vykašľať (odsávačka)

 • očkovanie (chrípka, pneumokokové infekcie)